151 พระราชกิจของเนื้อหนังและพระวิญญาณนั้นเหมือนกันในเนื้อแท้

Verse 1

พระคริสต์คือพระเจ้า ผู้จุติลงมาเป็นคน

พระองค์ทรงเป็นเนื้อหนัง

สวมใส่โดยพระวิญญาณ

เนื้อหนังมนุษย์นี้ ไม่เหมือนมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง

พระคริสต์ไม่ได้เป็นเลือดเนื้อ

แต่เป็นการจุติของพระวิญญาณ

พระองค์ทรงเป็นทั้งคน และเป็นทั้งพระเจ้า

ความเป็นมนุษย์

ช่วยค้ำจุนชีวิตมนุษย์ของพระองค์

เทวสภาพทรงราชกิจของพระองค์เอง


Verse 2

ทั้งสองต่างนบนอบ

ต่อน้ำพระทัยพระบิดาแห่งเบื้องบน

พระคริสต์คือพระเจ้า

เนื้อแท้พระองค์คือพระวิญญาณ

ดังนั้นเนื้อแท้พระองค์ คือเนื้อแท้พระเจ้า

เนื้อแท้นี้จะไม่ขัดขวาง พระราชกิจพระเจ้า

ไม่อาจทรงกระทำการใด ที่ทำลายกิจพระองค์เอง

และคงไม่ตรัสสิ่งใด

ที่ขัดต่อน้ำพระทัยพระองค์เอง

นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งมวล ต้องเข้าใจ


Chorus

ไม่ว่าเป็นพระวิญญาณหรือว่าเนื้อหนัง

ต่างทรงพระกิจ ให้บรรลุน้ำพระทัยเดียวกัน

ทั้งสองต่างทรงพระกิจเดียวกัน

ถึงแม้ว่าพระวิญญาณและเนื้อหนังนั้น

อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน

แต่เนื้อแท้ของทั้งสองเหมือนกัน

คือเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง

ต่างมีอัตลักษณ์พระเจ้าพระองค์เอง


Verse 3

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คือช่วยมนุษย์ให้รอดกัน

เพื่อการจัดการของพระเจ้าพระองค์เอง

งานพระคริสต์นั้น คือการช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน

เป็นไปเพื่อน้ำพระทัย ของพระเจ้าพระองค์เอง

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

เนื้อแท้พระองค์จึงอยู่ภายใน

เนื้อหนังพระองค์จึงเพียงพอ

ที่จะทรงกิจของพระองค์

พอที่จะทรงราชกิจที่ประสงค์จะทำ


Verse 4

นั่นคือเหตุผล

ที่งานของพระวิญญาณนั้นถูกแทนที่

ด้วยงานของพระคริสต์ ในช่วงจุติมาเป็นมนุษย์

แก่นของงานระหว่างที่มาจุติ คืองานพระคริสต์

งานนี้ไม่อาจรวมกัน กับงานที่มาจากยุคอื่นได้

พระวิญญาณพระเจ้าทรงราชกิจ

แห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดได้

เมื่อพระเจ้าบังเกิดเป็นคน ยังทรงงานนั้นได้

ไม่ว่าจะอย่างไร  พระเจ้าก็ยังทรงงานของพระองค์


Chorus

ไม่ว่าเป็นพระวิญญาณ หรือว่าเนื้อหนัง

ต่างทรงพระกิจ ให้บรรลุน้ำพระทัยเดียวกัน

ทั้งสองต่างทรงพระกิจเดียวกัน

ถึงแม้ว่าพระวิญญาณและเนื้อหนังนั้น

อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน

แต่เนื้อแท้ของทั้งสองเหมือนกัน

คือเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง

ต่างมีอัตลักษณ์พระเจ้าพระองค์เอง


Bridge

พระเจ้าทรงไม่ขัดขวางหรือว่าแทรกแซง

พระราชกิจพระองค์ไม่ขัดแย้ง

เพราะเป็นงานที่เหมือนกัน

เนื้อแท้พระราชกิจที่ทำโดยพระวิญญาณ

และเนื้อแท้พระราชกิจ ที่ทำโดยเนื้อหนัง


Chorus

ไม่ว่าเป็นพระวิญญาณหรือว่าเนื้อหนัง

ต่างทรงพระกิจให้บรรลุ น้ำพระทัยเดียวกัน

ทั้งสองต่างทรงพระกิจเดียวกัน

ถึงแม้ว่าพระวิญญาณและเนื้อหนังนั้น

อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน

แต่เนื้อแท้ของทั้งสองเหมือนกัน

คือเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง

ต่างมีอัตลักษณ์พระเจ้าพระองค์เอง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ก่อนหน้า: 150 เนื้อแท้ของพระคริสต์คือพระเจ้า

ถัดไป: 152 แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger