ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

播放速度

กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

ถึงแม้เจตจำนงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

วิถีกิจพระองค์มักไม่เหมือนเดิม

เช่นเดียวกับผู้คนซึ่งตามพระองค์

กิจของพระองค์ ยิ่งมากเท่าใด

มนุษย์ยิ่งรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์

นิสัยมนุษย์นั้นก็ยิ่งจะแปรเปลี่ยน

เหมือนดังเช่นกิจงานของพระองค์

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

พระองค์ไม่ทรงคิดย้ำทำงานเดิม

เปลี่ยนแปลงทุกเวลาและเป็นงานใหม่

เหมือนตัวข้าที่พูดสิ่งใหม่ๆ

และทำงานใหม่นั้นกับพวกท่านทุกวัน

นี่คือผลงานที่ข้าทำ

เป็นงานที่อัศจรรย์ อัศจรรย์ และใหม่

พระเจ้าไม่แปรผัน เป็นพระเจ้าตลอดไป

ถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นจริงแท้แน่นอน

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

แต่กิจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเสมอไป

ต่อผู้ที่ไม่รู้งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

และคนโง่เขลาที่ไม่รู้เท็จจริง

พวกเขาได้ลงเอยเป็นศัตรูพระองค์

ตัวตนของพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยน

พระองค์เป็นพระเจ้า ไม่เคยเป็นซาตาน

แต่กิจของพระองค์มิใช่จะไม่แปรเปลี่ยน

และยังคงเดิมดั่งตัวตนพระองค์

พวกท่านกล่าวว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

จะอธิบายอย่างไรว่า "ไม่เคยเก่า มีแต่สิ่งใหม่"

งานพระองค์ยังขยายและยังเปลี่ยนแปลง

ทรงเผยเจตจำนงให้กับมวลมนุษย์ได้รู้

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถัดไป:ความหวังของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลง