128 กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

ถึงแม้เจตจำนงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

วิถีกิจพระองค์มักไม่เหมือนเดิม

เช่นเดียวกับผู้คนซึ่งตามพระองค์

กิจของพระองค์ ยิ่งมากเท่าใด

มนุษย์ยิ่งรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์

นิสัยมนุษย์นั้นก็ยิ่งจะแปรเปลี่ยน

เหมือนดังเช่นกิจงานของพระองค์

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

พระองค์ไม่ทรงคิดย้ำทำงานเดิม

เปลี่ยนแปลงทุกเวลาและเป็นงานใหม่

เหมือนตัวข้าที่พูดสิ่งใหม่ๆ

และทำงานใหม่นั้นกับพวกท่านทุกวัน

นี่คือผลงานที่ข้าทำ

เป็นงานที่อัศจรรย์ อัศจรรย์ และใหม่

พระเจ้าไม่แปรผัน เป็นพระเจ้าตลอดไป

ถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นจริงแท้แน่นอน

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

แต่กิจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเสมอไป

ต่อผู้ที่ไม่รู้งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

และคนโง่เขลาที่ไม่รู้เท็จจริง

พวกเขาได้ลงเอยเป็นศัตรูพระองค์

ตัวตนของพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยน

พระองค์เป็นพระเจ้า ไม่เคยเป็นซาตาน

แต่กิจของพระองค์มิใช่จะไม่แปรเปลี่ยน

และยังคงเดิมดั่งตัวตนพระองค์

พวกท่านกล่าวว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

จะอธิบายอย่างไรว่า "ไม่เคยเก่า มีแต่สิ่งใหม่"

งานพระองค์ยังขยายและยังเปลี่ยนแปลง

ทรงเผยเจตจำนงให้กับมวลมนุษย์ได้รู้

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 127 พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์ในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 129 พระราชกิจของพระเจ้าไม่ทวนซ้ำ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

วันนี้ ขณะที่พวกเจ้าพยายามที่จะรักและรู้จักพระเจ้า ในด้านหนึ่งนั้นเจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและกระบวนการถลุง และในอีกด้านหนึ่ง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger