625 หากไม่รู้จักพระเจ้า เจ้าย่อมจะล่วงเกินพระเจ้าโดยง่าย

1 ผู้คนที่รับใช้พระเจ้าในฐานะผู้นำนั้นมักจะพยายามทำตัวแตกต่างอยู่เสมอ ต้องการอยู่เหนือผู้อื่น และคิดเล่ห์กลใหม่บางอย่างที่จะทำให้พระเจ้าทรงเห็นว่า จริงๆ แล้วพวกเขามีความสามารถมากเพียงใด อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความจริง และการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาพยายามอยู่เสมอที่จะแสดงให้เห็นว่าตนดีกว่าผู้อื่น นี่มิใช่การเปิดเผยธรรมชาติอันโอหังโดยแท้หรอกหรือ? จงอย่าเพียงแค่หุนหันทำสิ่งใดก็ตามที่แวบเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของเจ้า สิ่งทั้งหลายจะเรียบร้อยดีได้อย่างไรหากเจ้าไม่คำนึงถึงผลสืบเนื่องแห่งการกระทำของเจ้า? เมื่อเจ้าล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าและละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระองค์ และถูกกำจัดทิ้งในภายหลัง ก็ย่อมจะไม่มีสิ่งใดเหลือให้เจ้ากล่าว หากเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระองค์ เจ้าย่อมจะล่วงเกินพระองค์ได้โดยง่าย และหมิ่นเหม่ที่จะละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระองค์ นี่คือบางสิ่งที่ทุกคนควรป้องกัน

2 ครั้นเจ้าละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้าหรือล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์อย่างร้ายแรงไปแล้ว พระองค์จะไม่ทรงพิจารณาเลยว่าเจ้าได้ทำไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนา นี่คือเรื่องหนึ่งที่เจ้าจำเป็นต้องมองเห็นอย่างชัดเจน หากเจ้าไม่สามารถเข้าใจประเด็นปัญหานี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมไม่แคล้วก่อปัญหา ในการรับใช้พระเจ้านั้น ผู้คนปรารถนาที่จะก้าวยาวๆ ไปข้างหน้า ทำสิ่งทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคำพูดที่ยิ่งใหญ่ ปฏิบัติงานที่ยิ่งใหญ่ จัดงานพบปะที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ หากเจ้ามีความทะเยอทะยานอันโอฬารเช่นนั้นอยู่เสมอแล้วไซร้ เจ้าย่อมจะละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้า หากเจ้าไม่ประพฤติดี ไม่เปี่ยมศรัทธาและไม่สุขุมรอบคอบในงานปรนนิบัติพระเจ้าของเจ้า เช่นนั้นแล้ว ไม่ช้าไม่นานเจ้าก็จะล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์ หากเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งทั้งหลายอย่างง่ายๆ และไม่สนใจสิ่งใดๆ และไม่มีความยำเกรงพระเจ้า อันเป็นการจงใจละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระองค์ เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะถูกลงโทษอย่างแน่นอน!

ดัดแปลงจาก “หากปราศจากความจริง คนเราย่อมหมิ่นเหม่ที่จะล่วงเกินพระเจ้า” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 624 พระเจ้าไม่ทรงสรรเสริญพวกที่รับใช้เหมือนเปาโล

ถัดไป: 626 พวกที่ไม่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ไม่ควรค่าที่จะรับใช้พระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

จงใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุความเพียบพร้อม

ยิ่งเจ้าใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งแบกภาระยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น และยิ่งภาระที่เจ้ามียิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใด...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger