676 ความเชื่อมาพร้อมกับกระบวนการถลุง

Verse 1

จากภายในความเชื่อของเจ้า

เจ้าถึงจะมองเห็นพระเจ้า

และเมื่อเจ้ามีความเชื่อ

พระเจ้าจะให้ความเพียบพร้อม

หากไร้ความเชื่อแล้วไซร้

พระเจ้าทรงไม่อาจกระทำการนี้

พระเจ้าทรงไม่อาจกระทำการนี้


Verse 2

เมื่อเจ้านั้นมีความเชื่อว่าจะเห็น

การกระทำของพระองค์ในประสบการณ์ชีวิตจริง

พระเจ้าจะทรงปรากฏต่อเจ้าเอง

และพระองค์จะทรงให้ความรู้แจ้ง

และทรงนำเจ้าจากภายใน

หากไร้ซึ่งความเชื่อของเจ้า

พระเจ้าจะไม่อาจทำเช่นนั้น


Chorus 1

หากเจ้านั้นสูญเสียความหวังในพระเจ้าไปแล้ว

เจ้าจะผ่านประสบการณ์กับราชกิจได้เช่นไร

ดังนั้นเฉพาะเมื่อเจ้ามีความเชื่อ

ไม่แคลงใจสิ่งใดพระองค์

เมื่อเจ้ามีความเชื่อในพระองค์จริง

ไม่ว่าทรงทำสิ่งใด

พระเจ้าจะให้ความกระจ่าง

รู้แจ้งผ่านประสบการณ์

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่ทรงทำ

สิ่งเหล่านี้สามารถสัมฤทธิ์

ผ่านทางความเชื่อของเจ้า

ความเชื่อมีเพียงทางการถลุง

หากไร้การถลุง ความเชื่อไม่อาจพัฒนา


Verse 3

อันคำว่า "ความเชื่อ" นั้น

หมายความว่าเช่นไร

ความเชื่อคือการเชื่อที่จริงแท้ หัวใจที่จริงใจ

สิ่งเหล่านั้นทั้งมวลเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นควรครอง

ยามไม่อาจเห็นหรือสัมผัส


Pre-Chorus

ยามราชกิจไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติของคน

ยามราชกิจอยู่เกินเอื้อมของคน

นี่คือความเชื่อที่พระเจ้านั้นตรัสถึง


Chorus 2

ผู้คนมีความจำเป็นต้องมีความเชื่อ

ในช่วงทนทรมานและช่วงการถลุง

และความเชื่อคือสิ่งที่ตามมาด้วยการถลุง

ความเชื่อและการถลุงไม่อาจแยกกัน

ไม่ว่าพระเจ้าทรงงานเช่นไร

สภาพแวดล้อมเจ้าเป็นเช่นไร

เจ้านั้นสามารถไล่ตามเสาะหาชีวิต

แสวงหาความจริง

และแสวงหาความรู้ในราชกิจ

และเข้าใจสิ่งที่ทรงกระทำ

และสามารถกระทำตัวตามความจริง


Outro

การทำเช่นนั้นคือการมีความเชื่อแท้จริง

และพิสูจน์ว่าเจ้าไม่สูญเสียความเชื่อในพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง

ก่อนหน้า: 675 พระประสงค์ของพระราชกิจพระเจ้าในกระบวนการถลุง

ถัดไป: 677 วิธีรักพระเจ้าในช่วงระหว่างกระบวนการถลุง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger