792 หากเจ้าปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง

Verse 1

หากอยากรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง

จงมองให้ไกลเกินราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

จงมองไปให้ไกลเกินเรื่องราวราชกิจวันวาน

หากเจ้าไม่พยายามรู้จักพระองค์เช่นนี้

เจ้าจะจำกัดขอบเขตพระองค์

และเห็นพระองค์เล็กยิ่ง


Verse 2

เจ้าจะไม่มีวันรู้จักความน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า

มไหศวรรย์และฤทธานุภาพของพระองค์

และขอบเขตสิทธิอำนาจพระองค์

เจ้าไม่อาจยอมรับข้อเท็จจริงได้บริบูรณ์

ว่าพระเจ้าทรงปกครองทุกสิ่ง

หรือรู้จักอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระองค์


Chorus

หากเจ้ารู้จักพระเจ้าภายในขอบเขตที่จำกัด

สิ่งที่เจ้านั้นได้รับก็จำกัดเช่นกัน

เจ้าจงเปิดหูเปิดตาแสวงหาความเข้าใจ

ขอบเขตของพระราชกิจ

การบริหารจัดการ การปกครอง

ทุกสรรพสิ่งที่ทรงปกครอง

ผ่านสิ่งเหล่านี้เจ้าควร

จะเข้าใจการกระทำของพระเจ้า

ถ้าเจ้าปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าจริง


Verse 3

ด้วยความเข้าใจเช่นนี้เอง

กว่าเจ้าจะรู้ตัว เจ้าจะรู้สึก

ว่าพระเจ้าทรงปกครอง ดูแล และจัดเตรียม

ให้ทุกสิ่งท่ามกลางพวกเขา

และเจ้าจะรู้สึกว่าเจ้ามีส่วน

เป็นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่ง


Bridge

ขณะพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ทุกสิ่ง

เจ้ายอมรับที่ทรงจัดเตรียมและทรงปกครอง

คือข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้


Chorus

หากเจ้ารู้จักพระเจ้าภายในขอบเขตที่จำกัด

สิ่งที่เจ้านั้นได้รับก็จำกัดเช่นกัน

เจ้าจงเปิดหูเปิดตาแสวงหาความเข้าใจ

ขอบเขตของพระราชกิจ

การบริหารจัดการ การปกครอง

ทุกสรรพสิ่งที่ทรงปกครอง

ผ่านสิ่งเหล่านี้เจ้าควร

จะเข้าใจการกระทำของพระเจ้า

ถ้าเจ้าปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 8

ก่อนหน้า: 791 รู้จักพระเจ้าผ่านทางอธิปไตยของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่ง

ถัดไป: 793 ความนึกคิดและจินตนาการจะไม่มีวันช่วยให้เจ้ารู้จักพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger