373 เหตุใดผู้คนจึงไม่รักพระเจ้าอย่างจริงใจ?

1 เราได้สร้างทุกสรรพสิ่ง  เราได้สร้างมวลมนุษย์ และวันนี้เราได้เคลื่อนลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์  แต่กระนั้น มนุษย์ก็โต้กลับเรา และแก้แค้นเรา  งานที่เราทำให้มนุษย์ไม่มีประโยชน์ต่อเขาเลยหรือ?  เราไม่สามารถทำให้มนุษย์พอใจได้จริงๆ หรือ?  เหตุใดมนุษย์จึงปฏิเสธเรา?  เหตุใดมนุษย์จึงเย็นชาและไม่แยแสเรา?  เหตุใดแผ่นดินโลกจึงปกคลุมไปด้วยซากศพ?  นี่คือสภาพของโลกที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์จริงๆ หรือ?  เพราะเหตุใดกัน ที่เราได้ให้ความมั่งคั่งอันหาใดเปรียบมิได้แก่มนุษย์ กระนั้นพวกเขาก็ยื่นสองมืออันว่างเปล่ากลับมาให้เรา?

2 เหตุใดมนุษย์จึงไม่รักเราอย่างแท้จริง?  เหตุใดพวกเขาจึงไม่เคยมาอยู่ต่อหน้าเราเลย?  วจนะของเราล้วนไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นจริงๆ หรือ?  วจนะของเราได้หายลับไปเหมือนความร้อนจากน้ำหรือ?  เหตุใดมนุษย์จึงไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับเรา?  การมาถึงของวันของเราเป็นชั่วขณะแห่งความตายของมนุษย์จริงๆ หรือ?  เราสามารถทำลายมนุษย์ในเวลาที่ราชอาณาจักรของเราได้รับการก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ หรือ?  เหตุใด ในช่วงระหว่างแผนการบริหารจัดการทั้งหมดของเรา จึงไม่เคยมีผู้ใดจับความเข้าใจเจตนารมณ์ของเราเลย?  เหตุใด แทนที่จะทะนุถนอมวจนะที่ออกมาจากปากของเรา มนุษย์จึงกลับเกลียดและปฏิเสธวจนะเหล่านั้น?  เราไม่กล่าวโทษผู้ใด แต่เพียงแค่ทำให้ผู้คนทั้งหมดกลับคืนสู่ความสงบและดำเนินงานที่มีการสะท้อนภาพตนเองเท่านั้น

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 25

ก่อนหน้า: 372 ใครเล่าเคยเข้าใจพระทัยของพระเจ้า?

ถัดไป: 374 เจ้ายังคงไม่ได้รับจากพระเจ้าไปแล้วอย่างมากมายกระนั้นหรือ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger