163 เหตุที่พระคริสต์ได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก

Verse 1

แม้พระคริสต์ทรงราชกิจในนามของพระเจ้า

แต่มิใช่เพื่อแสดงพระฉายาในเนื้อหนัง

พระองค์ไม่ได้เสด็จมาให้คนเห็น

ทรงมาเพื่อนำทางผู้คนเข้าสู่ยุคใหม่


Verse 2

การปฏิบัติหน้าที่ของพระคริสต์ในเนื้อหนัง

คือทรงราชกิจของพระเจ้า พระองค์เอง

มิใช่เพื่อให้มนุษย์สามารถ

เข้าใจในเนื้อแท้ของเนื้อหนังของพระองค์


Pre-chorus

พระคริสต์ทรงราชกิจเช่นไร

กิจการพระองค์ก็บรรลุในเนื้อหนัง

ภายในขอบเขตสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติ

มิใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาติ

หรือประเมินค่ามิได้เช่นที่คนคิด

พระองค์ไม่ทรงแสดงโฉมพระพักตร์พระเจ้าต่อคน


Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงราชกิจให้สำเร็จ

มิใช่เพียงให้มนุษย์ได้เห็นพระองค์

ราชกิจยืนยันพระอัตลักษณ์

สิ่งที่ทรงเผยยืนยันเนื้อแท้พระองค์

พระอัตลักษณ์มิได้ถูกเกาะกุมโดยพระหัตถ์พระองค์

แต่ถูกกำหนดโดยราชกิจและเนื้อแท้พระองค์


Verse 3

ถึงพระคริสต์ทรงทำการแทนพระเจ้าพระองค์เอง

แต่พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน

ไม่ทรงป่าวประกาศกิจการของพระองค์

แต่ซ่อนเร้นอย่างถ่อมพระทัยในเนื้อหนัง


Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงราชกิจให้สำเร็จ

มิใช่เพียงให้มนุษย์ได้เห็นพระองค์

ราชกิจยืนยันพระอัตลักษณ์

สิ่งที่ทรงเผยยืนยันเนื้อแท้พระองค์

พระอัตลักษณ์มิได้ถูกเกาะกุมโดยพระหัตถ์พระองค์

แต่ถูกกำหนดโดยราชกิจและเนื้อแท้พระองค์


Bridge

พวกที่อ้างอย่างเทียมเท็จว่าเป็นพระคริสต์

พวกเขาไม่มีคุณสมบัติของพระองค์

เมื่อเทียบกับนิสัยหยิ่งโอหัง และยกย่องตนเอง

คนเห็นชัดขึ้นว่าพระคริสต์แท้จริงเป็นเช่นไร

ยิ่งเทียมเท็จมากเท่าใดก็ยิ่งโอ้อวดตนเอง

และยิ่งแสดงหมายสำคัญ นำทางผิดให้ผู้คน

พระคริสต์เทียมเท็จไร้คุณสมบัติพระเจ้าที่แท้จริง

พระคริสต์ไม่ทรงปนเปื้อนด้วยนิสัยพวกเทียมเท็จ


Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงราชกิจให้สำเร็จ

มิใช่เพียงให้มนุษย์ได้เห็นพระองค์

ราชกิจยืนยันพระอัตลักษณ์

สิ่งที่ทรงเผยยืนยันเนื้อแท้พระองค์

พระอัตลักษณ์มิได้ถูกเกาะกุมโดยพระหัตถ์พระองค์

แต่ถูกกำหนดโดยราชกิจและเนื้อแท้พระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ก่อนหน้า: 162 พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางพวกเราอย่างเงียบๆ

ถัดไป: 164 พระประสงค์เบื้องหลังการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger