372 ใครเล่าเคยเข้าใจพระทัยของพระเจ้า?

Verse 1

พระเจ้าให้ทั้งหมดแก่พวกเจ้าโดยไม่สงวนสิ่งใด

ไม่เคยชื่นชมความรุ่งโรจน์ทางโลก

ความรัก หรือพระพรท่ามกลางมนุษย์

ผู้คนใจร้ายกับพระองค์

ไม่ทรงได้ชื่นชมความมั่งคั่งบนโลก

ทรงอุทิศพระทัยที่จริงใจ กระตือรือร้น

ให้ทั้งหมดแก่มนุษย์


Chorus 1

ผู้ใดให้การชูใจหรือความอบอุ่นพระองค์บ้างหรือ

มนุษย์ทุ่มความกดดันลงบนพระองค์

และมอบความโชคร้ายให้พระองค์

บังคับให้พระองค์เจอเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว

มนุษย์ต่อว่าพระองค์เรื่องความอยุติธรรม

และพระองค์ยอมรับอย่างนิ่งสงบ

พระองค์ทักท้วงหรือขอการชดเชยหรือเปล่า

ผู้ใดบ้างเคยเผยความเห็นใจต่อพระองค์


Verse 2

ในฐานะคนธรรมดา

ผู้ใดบ้างไม่เคยมีวัยเด็กที่เพ้อฝัน

ผู้ใดบ้างไม่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่น

หรือวัยหนุ่มสาวที่มีสีสัน

ผู้ใดบ้างไม่ได้รักจากญาติมิตร

หรือความเคารพจากผู้อื่น

ผู้ใดบ้างไม่มีการชูใจจากเหล่าคนสนิท


Chorus 2

พระเจ้าเคยชื่นชมความอบอุ่นชูใจบ้างไหม

ผู้ใดแสดงศีลธรรมจรรยาต่อพระองค์

ผู้ใดเคยยอมผ่อนปรนกับพระองค์

อยู่กับพระองค์ในช่วงที่ยากลำบาก

มนุษย์เรียกร้องต่อพระองค์โดยไม่มีความละอาย

คนจะปฏิบัติต่อพระเจ้าในรูปมนุษย์ผู้มาจาก

พระวิญญาณดุจเป็นพระเจ้าได้เช่นไร

ผู้ใดท่ามกลางมนุษย์สามารถรู้จักพระองค์


Bridge

ความจริงอยู่ที่ใดท่ามกลางมนุษย์

ความชอบธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ใด

ผู้ใดสามารถแข่งขันกับพระเจ้า

หรือสามารถรู้พระอุปนิสัยของพระเจ้า

ไม่สงสัยเลยว่าทำไมไม่มีใครรู้จักพระเจ้า

เมื่อทรงลงมาท่ามกลางมนุษย์

ไม่สงสัยเลยว่าทำไมมนุษย์ปฏิเสธพระองค์


Verse 3

มนุษย์สามารถทนยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้า

หรือยอมให้ความสว่างขับ

ความมืดของโลกได้เช่นไร

นี่ไม่ใช่การเฝ้าเดี่ยว

การเข้าสู่อันเที่ยงธรรมหรือไร

พระราชกิจไม่มีศูนย์กลาง

อยู่ที่การเข้าสู่หรอกหรือ


Outro

พระเจ้าปรารถนาให้พวกเจ้า

ผสานราชกิจกับการเข้าสู่

และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีอย่างสุดความสามารถ

ในหนทางนี้ พระราชกิจของ

พระเจ้าจะมาถึงปลายทาง

พระองค์จะทรงรับพระสิริ ทรงรับพระสิริ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานและการเข้าสู่ (10)

ก่อนหน้า: 371 ใครหรือที่สามารถใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

ถัดไป: 373 เหตุใดผู้คนจึงไม่รักพระเจ้าอย่างจริงใจ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger