352 ใครกันเล่าเข้ากันได้กับพระเจ้า?

Verse 1

พระเจ้าทรงแสดงวจนะมากมาย

พระอุปนิสัย และน้ำพระทัย

ทว่าผู้คนก็ยังไม่อาจ

เชื่อพระองค์ รู้จักพระองค์ เชื่อฟังพระองค์

เจ้านึกถึงเพียงพระพรและบำเหน็จเท่านั้น

ไม่ใช่วิธีเข้ากับพระเจ้า

หรือการไม่กลายเป็นศัตรูของพระองค์


Pre-chorus 1

พระเจ้าทรงผิดหวังเจ้าเหลือเกิน

ทรงประทานให้เจ้ามากมาย

แต่ทรงได้คืนเพียงเล็กน้อย


Chorus

ผู้มีชีวิตในพระคัมภีร์หรือบนกางเขน

ตามคำสอนหรือท่ามกลางธรรมบัญญัติ

หรือท่ามกลางพระราชกิจทรงทำวันนี้

ผู้ใดกันที่เข้ากันได้กับพระองค์


Verse 2

ความปรารถนาอันฟุ้งเฟ้อ

ความโลภ และโอหังของเจ้า

การไม่เชื่อฟัง การทรยศ

สิ่งใดสามารถหลุดพ้นการทรงสังเกต

เจ้าโกง เล่นลิ้นกับพระองค์ ทำให้ทรงอับอาย

ขู่พระองค์ให้ทรงพลีอุทิศ

ทั้งหมดนี้อาจเลี่ยงการทรงลงโทษได้หรือไร?


Pre-chorus 2

หลักฐานความเป็นศัตรูพระเจ้า

ก็คือการทำชั่วของเจ้า

และความไม่เข้ากันกับพระองค์


Chorus

ผู้มีชีวิตในพระคัมภีร์หรือบนกางเขน

ตามคำสอนหรือท่ามกลางธรรมบัญญัติ

หรือท่ามกลางพระราชกิจทรงทำวันนี้

ผู้ใดกันที่เข้ากันได้กับพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์

ก่อนหน้า: 351 น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

ถัดไป: 353 ตรงไหนเล่าคือหลักฐานแสดงว่าเจ้าเข้ากันได้กับพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger