743 มีเพียงบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

Verse 1

หากเจ้าไม่มีหัวใจที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้า

หากเจ้าไม่เข้าใจความจริง และเมื่อเจ้ากระทำการ

เจ้าสับสนและแปลกหน้ากับหลักธรรมแห่งความจริง

เจ้าย่อมไร้เกียรติ

Chorus

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า

Verse 2

คำเทศนาอันสูงส่งที่เจ้าได้ฟัง และคำสอนที่เจ้ารู้

ความเข้าใจที่เจ้ามี จะไม่สำคัญแต่อย่างใด

เจ้าต้องกลับมาหาสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริง

เจ้าต้องไล่ตามเสาะหาความจริง

Chorus

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า

Bridge

จงไล่ตามเสาะหาความจริง เชื่อฟังและยำเกรง

นี่คือพื้นฐานอันดับแรกที่สำคัญที่สุด!

Chorus

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

จงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต

และมีหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 742 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่มีความสุข

ถัดไป: 744 ข้อพิสูจน์ชัยชนะของโยบเหนือซาตาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger