1008 พระเจ้าทรงตัดสินใจบั้นปลายของมนุษย์ด้วยพื้นฐานที่ว่าพวกเขาครอบครองความจริงหรือไม่

Verse 1

ได้เวลาที่พระเจ้าจะตัดสิน

บั้นปลายชีวิตของแต่ละคน

ไม่ใช่ขั้นตอนที่พระเจ้า ทรงเริ่มจัดการคน

พระเจ้าทรงเขียนในสมุด

ทุกคำและการกระทำของแต่ละคน

ทรงบันทึกพวกเขาทีละคน


Chorus

พระเจ้าตัดสินบั้นปลายชีวิตของทุกคน

ไม่ถือเอาความทุกข์ วัย หรืออาวุโส

ไม่เทียบระดับ ว่าใครน่าสังเวชกว่ากัน

แต่ดูเพียงแค่ว่าพวกเขา

ครอบครองความจริงหรือไม่


Verse 2

พระองค์ทรงบันทึก เส้นทางของผู้ติดตาม

คุณลักษณะที่ติดตัวมา และความประพฤติสุดท้าย

ด้วยวิธีนี้เอง ไม่มีผู้ใด

จะรอดพ้นพระหัตถ์ของพระเจ้า

คนแบบเดียวกันจะถูกรวมไว้ ตามที่ทรงกำหนด


Chorus

พระเจ้าตัดสินบั้นปลายชีวิตของทุกคน

ไม่ถือเอาความทุกข์ วัย หรืออาวุโส

ไม่เทียบระดับ ว่าใครน่าสังเวชกว่ากัน

แต่ดูเพียงแค่ว่าพวกเขา

ครอบครองความจริงหรือไม่


Bridge

เหล่าคนที่ไม่ทำตามน้ำพระทัย จะถูกลงทัณฑ์

นี่คือความจริง ไม่มีใครเปลี่ยนได้

ฉะนั้นผู้ถูกลงโทษ

ล้วนเป็นไปด้วยความชอบธรรม

ให้สาสมกับความชั่ว ที่ทำนับครั้งไม่ถ้วน


Chorus

พระเจ้าตัดสินบั้นปลายชีวิตของทุกคน

ไม่ถือเอาความทุกข์ วัย หรืออาวุโส

ไม่เทียบระดับ ว่าใครน่าสังเวชกว่ากัน

แต่ดูเพียงแค่ว่าพวกเขา

ครอบครองความจริงหรือไม่


Outro

ครอบครองความจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงตระเตรียมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสำหรับบั้นปลายของเจ้า

ก่อนหน้า: 1007 การจัดการเตรียมการของพระเจ้าสำหรับปลายทางของมนุษย์

ถัดไป: 1009 พวกที่ไม่ติดตามทางแห่งพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger