353 ตรงไหนเล่าคือหลักฐานแสดงว่าเจ้าเข้ากันได้กับพระเจ้า

Verse 1

พวกเจ้าช่างโอหังสิ้นดี ละโมบและทำแบบขอไปที

และเล่ห์กลที่พวกเจ้าลวงพระเจ้า ช่างแสนแยบยล

เจตนาและวิธีของพวกเจ้านั้นช่างน่ารังเกียจ

ความภักดีน้อยเหลือทน ความตั้งใจจริงน้อยเกินไป

และมโนธรรมของพวกเจ้านั้นยิ่งพร่องไป


Verse 2

หัวใจของพวกเจ้ามีความมุ่งร้ายมากเกินไป

ไม่มีใครได้รับการละเว้นจากสิ่งนั้น แม้แต่พระเจ้า

พวกเจ้าเลือกปิดกั้นพระองค์

เพื่อลูกหลานของพวกเจ้าเอง

หรือว่าสามี หรือการเอาตัวรอดของพวกเจ้าเอง

ใช่ พวกเจ้าเลือกจะปิดกั้นพระองค์


Pre-chorus 1

แทนที่พวกเจ้าจะใส่ใจพระเจ้า

พวกเจ้ากลับใส่ใจครอบครัว

และลูกหลาน สถานะ อนาคต

ความพึงพอใจของพวกเจ้าเอง


Chorus

คราใดกันที่เจ้าเคยคิดถึงพระเจ้า

เมื่อใดกันเจ้าเคยอุทิศตนเอง

เพื่อพระองค์และพระราชกิจ ทุ่มเททุกทาง

เจ้าเข้ากันได้กับพระเจ้าหรือไม่

ถ้าเจ้าคิดว่าใช่ หลักฐานเล่าอยู่ที่ใด

และความภักดีของเจ้าอยู่ที่ใด

ความภักดีอยู่ที่ใดในความเป็นจริง

การเชื่อฟังพระองค์ของเจ้าเล่าอยู่ที่ใด

เมื่อใดที่ความจริงเบื้องหลังเจตนาเจ้า

ไม่ใช่เพื่อให้ได้รับพระพรจากพระองค์


Verse 3

ยามใดพวกเจ้าเคยคิดถึงพระเจ้า

ยามพวกเจ้าจำนรรจา

เมื่อใดหนอเคยคิดถึงพระองค์ตอนทำสิ่งต่าง ๆ

ในวันเยียบเย็น ในวันที่ร้อนแรง เมื่อใดกัน

พวกเจ้ากลับคิดถึงลูกหลานพวกเจ้า

หรือสามี ภรรยา หรือพ่อแม่

พวกเจ้าไม่เคยคิดถึงพระเจ้าเลย


Pre-chorus 2

เมื่อเจ้านั้นปฏิบัติหน้าที่

เจ้าคิดถึงผลประโยชน์ของตน

ความปลอดภัยของตน หรือครอบครัวตน

สิ่งใดเล่าเจ้าเคยทำ ที่ทำเพื่อพระเจ้า


Chorus

คราใดกันที่เจ้าเคยคิดถึงพระเจ้า

เมื่อใดกันเจ้าเคยอุทิศตนเอง

เพื่อพระองค์และพระราชกิจ ทุ่มเททุกทาง

เจ้าเข้ากันได้กับพระเจ้าหรือไม่

ถ้าเจ้าคิดว่าใช่ หลักฐานเล่าอยู่ที่ใด

และความภักดีของเจ้าอยู่ที่ใด

ความภักดีอยู่ที่ใดในความเป็นจริง

การเชื่อฟังพระองค์ของเจ้าเล่าอยู่ที่ใด

เมื่อใดที่ความจริงเบื้องหลังเจตนาเจ้า

ไม่ใช่เพื่อให้ได้รับพระพรจากพระองค์


Bridge

พวกเจ้าหลอกลวงพระเจ้า เล่นกับความจริง

ปิดบังความมีอยู่จริงของความจริง

อีกทั้งยังทรยศเนื้อแท้ของความจริง

ทำสิ่งเหล่านี้แล้วพวกเจ้าได้อะไร

พวกเจ้าพยายามเข้ากันได้กับพระเจ้าซึ่งคลุมเครือ

แค่แสวงหาความเชื่ออันคลุมเครือ

แต่พวกเจ้านั้นเข้ากันไม่ได้กับพระคริสต์

พวกเจ้าจะไม่ได้รับการลงทัณฑ์

ที่คนเลวควรรับหรอกหรือ


Outro

จะไม่เป็นเช่นนั้นกับผู้เข้ากันได้กับพระคริสต์

ถึงสูญเสียมากมาย อีกทั้งทนทุกข์แสนลำบาก

พวกเขาจะได้รับมรดกที่พระเจ้าทรงให้คน

และพวกเจ้าจะเห็นพระเจ้าเท่านั้นทรงชอบธรรม

พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถนำพาผู้คน

ไปยังบั้นปลายงดงามของพวกเขาเอง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์

ก่อนหน้า: 352 ใครกันเล่าเข้ากันได้กับพระเจ้า?

ถัดไป: 354 ไม่มีใครใส่ใจที่จะเข้าใจพระเจ้าอย่างจริงจัง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger