690 เจ้าต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่ออาการป่วยซัดกระหน่ำ

1 เมื่อความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บตกมาถึงเจ้า เจ้าควรได้รับประสบการณ์กับโรคภัยไข้เจ็บนั้นอย่างไร?  เจ้าควรมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่ออธิษฐาน โดยพยายามเสาะแสวงที่จะหยั่งลึกน้ำพระทัยของพระองค์ และตรวจสอบว่าเจ้าได้ทำการล่วงละเมิดประเภทใดไปแล้ว หรือว่าเจ้ายังไม่ได้แก้ไขความเสื่อมทรามใด  เจ้าจำเป็นต้องทนทุกข์ทางกายภาพ  มีเพียงโดยการถูกกล่อมเกลาโดยผ่านทางความทุกข์เท่านั้น ผู้คนจึงจะสามารถหยุดที่จะดื้อด้านและใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอได้  เมื่อผู้คนรู้สึกหัวเสีย พวกเขาอธิษฐานเสมอ โดยทบทวนว่าพวกเขาได้ทำสิ่งใดที่ผิดแล้วหรือไม่ หรือพวกเขาอาจได้ล่วงเกินพระเจ้าไปแล้วอย่างไร  นี่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา  เมื่อผู้คนทนทุกข์จากความเจ็บปวดและบททดสอบอันใหญ่หลวง แน่นอนว่านั่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

2 ไม่ว่าผู้คนจะเจ็บป่วยหรือมีสุขภาพดี น้ำพระทัยของพระเจ้าก็ปฏิบัติงานอยู่  เมื่อพวกเขาป่วยและไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า พวกเขาจะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติ  พวกเขาจะคิดว่านี่คือผลลัพธ์ของความโง่เขลาของพวกเขา  พวกเขาไม่ตระหนักได้อย่างไรว่าเจตนารมณ์อันดีงามของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่?  เมื่อเจ้าทนทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหนัก ซึ่งทำให้เจ้ารู้สึกว่าเจ้าน่าจะตายไปเสียจะดีกว่า นั่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  ในระหว่างเวลาของความรอดแห่งมนุษยชาติของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงแค่ทรงไปพร้อมกับชีวิตของผู้คน โดยทรงให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาและทรงสาดแสงความสว่างมาที่พวกเขาเท่านั้นหรือ?  พระเจ้ายังจะทรงทดสอบและทรงถลุงผู้คนด้วยเช่นกัน  เฉพาะเมื่อพวกเขาทนทุกข์มากมายเท่านั้น พวกเขาจึงจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ และเมื่อนั้นเท่านั้นอุปนิสัยในชีวิตของพวกเขาจึงจะสามารถถูกทำให้เปลี่ยนแปลงได้

3 พระเจ้าทรงให้ผู้คนอยู่ภายใต้บททดสอบอย่างไร?  พระองค์ทรงถลุงพวกเขาโดยผ่านทางความทุกข์  บททดสอบคือความทุกข์ และเมื่อใดก็ตามที่มีบททดสอบ บททดสอบเหล่านั้นก็มาพร้อมกับความทุกข์  หากไม่มีบททดสอบ ผู้คนจะทนทุกข์อย่างไรกัน?  และหากพวกเขาไม่ทนทุกข์ พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรกัน?  บททดสอบมาพร้อมกับความทุกข์ และนั่นคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เหล่ามนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทรามอย่างดิ่งลึก และหากพวกเขาไม่ทนทุกข์ พวกเขาจะไม่ตระหนักถึงความสูงของสวรรค์หรือความลึกของแผ่นดินโลก  หากพวกเขาไม่ทนทุกข์ พวกเขาจะไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา  เพียงแค่การสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความจริง ไม่สามารถแก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของผู้คนได้ นั่นต้องทำโดยผ่านทางบททดสอบและกระบวนการถลุง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ในการเชื่อในพระเจ้า การได้รับความจริงสำคัญที่สุด

ก่อนหน้า: 689 การได้รับประสบการณ์กับการตัดแต่งและการจัดการเต็มไปด้วยความหมายที่สุด

ถัดไป: 691 การเกิดความเจ็บป่วยคือความรักของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger