1030 เมื่อมวลมนุษย์เข้าสู่บั้นปลายนิรันดร์

Intro

เมื่อมนุษย์เข้าสู่บั้นปลายอันเป็นนิรันดร์

มนุษย์จะนมัสการพระผู้สร้าง

และเพราะมนุษย์ได้รับความรอดนิรันดร์

เขาจะไม่ไล่ตามเป้าหมายอีกต่อไป

และจะไม่กลัวติดกับดักของซาตาน


Verse 1

คนจะรู้ที่ตน

คนจะทำหน้าที่ตน แม้จะไม่ถูกพิพากษา

ทุกคนจะเป็นเพียงสิ่งทรงสร้าง ไม่มีระดับชั้น

แต่ละคนเพียงจะปฏิบัติหน้าที่ของตน

แต่ละคนเพียงจะปฏิบัติหน้าที่ของตน


Verse 2

คนจะยังดำรงชีวิตอยู่

ในโลกที่มีระเบียบเหมาะสมสำหรับมนุษย์

คนจะทำหน้าที่ตนเพื่อนมัสการพระผู้สร้าง

ในฐานะมนุษย์แห่งความเป็นนิรันดร์


Bridge

มนุษย์จะได้รับชีวิตในความสว่าง

ในการทรงดูแล ทรงอารักขา

อยู่ร่วมกับพระเจ้า อยู่ร่วมกับพระเจ้า

มนุษย์จะใช้ชีวิตที่ปกติบนโลก

และเข้าสู่เส้นทางที่เหมาะสม


Verse 3

แผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้า

จะปราบซาตานให้ปราชัยโดยสิ้นเชิง

เพียงเมื่อราชกิจนี้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้จึงจะเริ่มต้นอย่างแท้จริง

ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้จึงจะเริ่มต้นอย่างแท้จริง


Outro

เมื่อนั้นเท่านั้น มนุษย์จะมีชีวิตน่าอัศจรรย์

พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูจุดประสงค์ดั้งเดิม

ในการสร้างมนุษยชาติ

และสภาพเสมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์

สภาพเสมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 1029 แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต

ถัดไป: 1 บุตรมนุษย์เสด็จลงมาสู่แผ่นดินโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger