27 เมื่อฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

Verse 1

เมื่อผู้คนทั้งปวงใส่ใจ

เมื่อทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เมื่อมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่หวั่น

เต็มใจแบกรับภาระของพระองค์

นี่คือเวลาฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

สว่างวาบจากบูรพาสู่ประจิมทิศ

สร้างความตะลึงทั้งโลกด้วยความสว่างนี้

บัดนี้พระเจ้าทรงเริ่มชีวิตใหม่


Pre-chorus 1

พระเจ้าทรงเริ่มพระราชกิจใหม่บนโลกา

ทรงกล่าวแถลงต่อมนุษย์แห่งจักรวาล


Chorus 1

เมื่อฟ้าแลบปรากฏมาจากทิศตะวันออกนั้น

คือช่วงเวลาที่พระเจ้าเริ่มตรัสแล้ว

ช่วงเวลาที่ฟ้าแลบปรากฏมา

ทั่วสวรรค์พลันสว่าง ดาวทุกดวงเปลี่ยน

โอ้ ทุกดวงเปลี่ยน ดาวเปลี่ยนแปร


Verse 2

นับแต่พระเจ้ามีพยานจนเริ่มราชกิจ

จนเทวสภาพปกครองทั้งโลกา

นี่คือลำแสงฟ้าแลบทิศตะวันออก

ซึ่งสาดส่องแสงทั่วทั้งจักรวาล

เมื่ออาณาจักรโลกกลายเป็นของพระคริสต์

คือเวลาที่จักรวาลสว่างไสว

บัดนี้ฟ้าแลบส่องสว่างทางทิศตะวันออก

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงกิจ ดำรัสเช่นพระเจ้า


Pre-chorus 2

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มดำรัสบนโลกนี้

คือเวลาฟ้าแลบทางทิศตะวันออก


Chorus 2

เมื่อน้ำดำรงชีวิตหลั่งรินจากบัลลังก์

เมื่อสุรเสียงจากบัลลังก์ดังขึ้นมา

ก็คือยามนั้นที่พระวจนะ

ของพระวิญญาณทั้งเจ็ดเริ่มขึ้น


Verse 3

ฟ้าแลบตะวันออกเริ่มส่องทั่วไป

เพราะกาลเวลามีความต่างกัน

ความสว่างไสวนั้นจึงต่างระดับ

จำกัดขอบเขตช่วงแสงรัศมี

แต่เมื่อแผนราชกิจพระองค์ผันแปร

ราชกิจต่อบุตรและประชากรเปลี่ยนผัน

ความสว่างทำหน้าที่ตามธรรมชาติ

เพื่อให้จักรวาลเรืองรองไร้ขยะ


Bridge

นี่คือผลของแผนหกพันปีของพระเจ้า

เป็นสิ่งที่พระองค์ชื่นชมเหลือเกิน

เมื่อความสว่างของพระองค์สาดฉายทั่วโลก

ทุกสิ่งในสวรรค์และโลกจะแปรเปลี่ยน


Chorus 3

เหล่าดวงดาราบนท้องฟ้าจะเปลี่ยนไป

ตะวันจันทราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

มนุษย์บนโลกาก็จะเริ่มต้นใหม่

นี่คือราชกิจพระเจ้าบนสวรรค์และโลก

เหล่าดวงดาราบนท้องฟ้าจะเปลี่ยนไป

ตะวันจันทราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

มนุษย์บนโลกาก็จะเริ่มต้นใหม่

นี่คือราชกิจพระเจ้าบนสวรรค์และโลก


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 12

ก่อนหน้า: 26 เสียงแตรทั้งเจ็ดของพระเจ้าดังอีกครั้ง

ถัดไป: 28 แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger