27 เมื่อฟ้าแลบสว่างวาบจากทิศตะวันออก

1 เมื่อผู้คนทั้งหมดเอาใจใส่ เมื่อทุกสรรพสิ่งได้รับการเริ่มต้นใหม่และฟื้นฟู เมื่อทุกบุคคลนบนอบต่อพระเจ้าโดยปราศจากความหวาดหวั่น และเต็มใจที่จะแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงของพระภาระของพระเจ้า—นี่คือเวลาที่ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกปรากฏขึ้น ให้ความกระจ่างในทุกพื้นที่ตั้งแต่ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ทำให้ทั้งโลกหวาดกลัวด้วยการมาถึงของความสว่างนี้ และในหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ พระเจ้าจะทรงเริ่มต้นพระชนม์ชีพใหม่อีกครั้ง  นี่จึงกล่าวได้ว่า ในชั่วขณะนี้ พระเจ้าทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่บนแผ่นดินโลก และกล่าวประกาศต่อผู้คนทั่วทั้งจักรวาลว่า “เมื่อฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชั่วขณะเดียวกับที่เราเริ่มเปล่งถ้อยคำของเราด้วยเช่นกัน—เมื่อฟ้าแลบ ทั้งสวรรค์ชั้นสูงสุดจะส่องสว่าง และการแปลงรูปเกิดขึ้นในดวงดาวทุกดวง”

2 ในทิศตะวันออกของโลก นับตั้งแต่ที่คำพยานต่อพระเจ้าพระองค์เองเริ่มต้นขึ้น จนถึงเมื่อพระองค์ทรงเริ่มต้นพระราชกิจ จนถึงเมื่อเทวสภาพเริ่มต้นกวัดแกว่งอธิปไตยทั่วแผ่นดินโลก—นี่คือลำแสงเรืองรองของฟ้าแลบจากทิศตะวันออกที่ส่องแสงสู่ทั้งจักรวาลเป็นครั้งแรก  เมื่อนานาประเทศของแผ่นดินโลกกลายเป็นราชอาณาจักรของพระคริสต์ นั่นคือเวลาที่ทั้งจักรวาลได้รับความกระจ่าง  ขณะนี้คือเวลาที่ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเกิดขึ้น  พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงเริ่มต้นพระราชกิจ และยิ่งไปกว่านั้น ตรัสในเทวสภาพโดยตรง  อาจกล่าวได้ว่าเวลาที่พระเจ้าเริ่มต้นตรัสบนแผ่นดินโลกนั้นคือเวลาที่ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกปรากฏขึ้น  กล่าวอย่างแม่นยำยิ่งกว่านั้นคือ เมื่อน้ำที่มีชีวิตไหลจากบัลลังก์—เมื่อถ้อยดำรัสจากพระที่นั่งเริ่มต้นขึ้น—นั่นคือเวลาที่ถ้อยดำรัสของพระวิญญาณทั้งเจ็ดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการอย่างแน่แท้

3 ณ ขณะนี้ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเริ่มต้นปรากฏขึ้น และเพราะช่วงระหว่างเวลานี้ ระดับความกระจ่างก็แตกต่างกันออกไปด้วย และขอบเขตความเรืองรองของมันก็มีขีดจำกัดเช่นเดียวกัน  กระนั้น ด้วยการเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้า ด้วยการเปลี่ยนแปลงในแผนของพระองค์—ด้วยความผันแปรในพระราชกิจต่อบุตรและประชากรของพระเจ้า—ฟ้าแลบก็ทำงานตามหน้าที่ตามธรรมชาติของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทุกสรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาลได้รับความกระจ่างและไม่มีของเสียหรือขยะใดๆ หลงเหลืออยู่  นี่คือการตกผลึกของแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีของพระเจ้า และเป็นผลที่พระเจ้าทรงชื่นชมนั่นเอง  เมื่อลำแสงจากพระเจ้าให้ความกระจ่างทั่วทั้งแผ่นดิน ทุกสรรพสิ่งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงในระดับที่หลากหลาย และดวงดาวบนท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน พระอาทิตย์และพระจันทร์จะได้รับการเริ่มต้นใหม่ และผู้คนบนแผ่นดินโลกจะได้รับการเริ่มต้นใหม่ตามลำดับ—ซึ่งคือพระราชกิจของพระเจ้าระหว่างสวรรค์และโลก และไม่เป็นที่น่าประหลาดใจ

ดัดแปลงจาก “บทที่ 12” ของ การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 26 เสียงแตรทั้งเจ็ดของพระเจ้าดังอีกครั้ง

ถัดไป: 28 แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger