836 สิ่งที่บรรดาผู้ซึ่งได้รับการทำให้เพียบพร้อมแล้วครอบครอง

Verse 1

ผู้ได้รับการทำให้เพียบพร้อมมา

ความเป็นมนุษย์ปกติคือสิ่งหนึ่งที่ต้องครอง

อีกสิ่งคือครองความจริงเหนือเกณฑ์มโนธรรม

ความจริงเหล่านี้เกินมาตรฐานมโนธรรม

พวกเขาไม่เพียงใช้มโนธรรม

เพื่อให้แน่ใจในการตอบแทนความรักของพระเจ้า

พวกเขาได้รู้จักพระเจ้า และเห็นว่าทรงน่ารัก

และเห็นว่าทรงมีค่าคู่ควรรักของมนุษย์


Pre-chorus

คนที่ได้รับความเพียบพร้อม

รู้ว่ามีอะไรมากมายให้รักในพระเจ้า

และเพราะเรื่องนี้

พวกเขามิอาจห้ามใจที่จะรักพระองค์


Chorus

ผู้ที่ได้รับความเพียบพร้อม

รักพระเจ้าเพราะความปรารถนาของตน

เป็นความรักที่เกิดขึ้นเอง

ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดกลับคืน

ความรักของพวกเขามิใช่ข้อตกลง

อีกทั้งยังมิใช่การแลกเปลี่ยน

ความรักแด่พระเจ้าล้วนมาจาก

ความรู้ในเรื่องพระเจ้า

ที่พวกเขาได้มา


Verse 2

คนเหล่านี้ไม่สนใจในพระคุณ

หวังแค่เพียงให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

พวกเขาไม่คิดจะต่อรองกับพระองค์

หรือใช้มโนธรรมประเมินความรักที่มีต่อพระองค์

"พระองค์ได้ประทานให้ข้าพระองค์

ข้าพระองค์จึงรักพระองค์เพื่อให้คืน

หากพระองค์ไม่ทรงมอบให้มา

ข้าพระองค์ย่อมไม่มีสิ่งใดให้คืน"


Pre-chorus

คนที่ได้รับความเพียบพร้อม

รู้ว่ามีอะไรมากมายให้รักในพระเจ้า

และเพราะเรื่องนี้

พวกเขามิอาจห้ามใจที่จะรักพระองค์


Chorus

ผู้ที่ได้รับความเพียบพร้อม

รักพระเจ้าเพราะความปรารถนาของตน

เป็นความรักที่เกิดขึ้นเอง

ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดกลับคืน

ความรักของพวกเขามิใช่ข้อตกลง

อีกทั้งยังมิใช่การแลกเปลี่ยน

ความรักแด่พระเจ้าล้วนมาจาก

ความรู้ในเรื่องพระเจ้า

ที่พวกเขาได้มา


Bridge

เมื่อผู้คนได้รับความเพียบพร้อม พวกเขาเชื่อว่า

"พระเจ้าคือพระผู้สร้าง

ทรงดำเนินราชกิจในพวกเรา

ในเมื่อฉันมีภาวะนี้ มีโอกาส

มีคุณสมบัติที่จะได้รับความเพียบพร้อม

ฉันควรเสาะหา

ชีวิตเปี่ยมความหมาย

ทำให้พระองค์พึงพอพระทัย"


Chorus

ผู้ที่ได้รับความเพียบพร้อม

รักพระเจ้าเพราะความปรารถนาของตน

เป็นความรักที่เกิดขึ้นเอง

ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดกลับคืน

ความรักของพวกเขามิใช่ข้อตกลง

อีกทั้งยังมิใช่การแลกเปลี่ยน

ความรักแด่พระเจ้าล้วนมาจาก

ความรู้ในเรื่องพระเจ้า

ที่พวกเขาได้มา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ก่อนหน้า: 835 เฉพาะบรรดาผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 837 วิธีที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger