370 สิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่สุด

Verse 1

ความพยายามที่พระเจ้าทรงอุทิศให้มนุษย์

ยืนยันว่าธาตุแท้พระองค์คือรักมนุษย์

และการกระทำของคนยืนยันความเกลียด

ต่อความจริงและการต่อต้านพระเจ้า

ไม่มีใครเคยเข้าใจในพระองค์

และไม่อาจจะยอมรับพระองค์

แม้พระองค์นั้นทรงจริงใจ

พระวจนะนั้นอ่อนโยนและชัดเจน


Chorus

ตลอดเวลา พระเจ้าทรงห่วงทุกคน

ที่ติดตามพระองค์

แต่ไม่มียามใดที่พวกเขาได้รับพระวจนะ

พวกเขาไม่อาจยอมรับสิ่งที่ทรงแนะนำได้เลย

พระเจ้าเสียพระทัยเรื่องนั้นเป็นที่สุด


Verse 2

พวกเขาทำงานตามความพอใจ

งานที่พระเจ้าทรงไว้ใจให้ทำ

โดยไม่ถามสิ่งที่ทรงพึงประสงค์

หรือแสวงหาสิ่งที่ทรงตั้งพระทัย

แต่ก็ยังอ้างว่ารับใช้พระองค์อย่างภักดี

พวกเขาอ้างว่ารับใช้พระองค์อย่างภักดี

แต่กลับเป็นกบฏต่อพระองค์

พวกเขายังคงเป็นกบฏต่อพระองค์


Chorus

ตลอดเวลา พระเจ้าทรงห่วงทุกคน

ที่ติดตามพระองค์

แต่ไม่มียามใดที่พวกเขาได้รับพระวจนะ

พวกเขาไม่อาจยอมรับสิ่งที่ทรงแนะนำได้เลย

พระเจ้าเสียพระทัยเรื่องนั้นเป็นที่สุด


Bridge

หลายคนนั้นเชื่อว่าความจริง

ที่พวกเขาไม่อาจยอมรับ ไม่ใช่ความจริง

หลายคนนั้นเชื่อว่าความจริง

ที่พวกเขาไม่อาจปฏิบัติ ไม่ใช่ความจริง

คนพวกนี้ปฏิเสธความจริง

ไม่ให้การยอมรับและปัดทิ้งไป

พวกเขายอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าด้วยวาจา

แต่เห็นพระองค์เป็นแค่เพียงคนนอก

ไม่ใช่ความจริง หนทาง หรือชีวิต


Chorus

ตลอดเวลา พระเจ้าทรงห่วงทุกคน

ที่ติดตามพระองค์

แต่ไม่มียามใดที่พวกเขาได้รับพระวจนะ

พวกเขาไม่อาจยอมรับสิ่งที่ทรงแนะนำได้เลย

พระเจ้าเสียพระทัยเรื่องนั้นเป็นที่สุด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของพวกเจ้า

ก่อนหน้า: 369 บรรดาผู้ที่อยู่ในความมืดควรลุกขึ้น

ถัดไป: 371 ใครหรือที่สามารถใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger