ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ศรัทธาที่แท้จริงคือสิ่งใด

播放速度

ศรัทธาที่แท้จริงคือสิ่งใด

Intro

ศรัทธาบ่งบอกสิ่งใด

คือความเชื่อที่แท้จริง

ใจจริงที่มนุษย์ควรมี

เมื่อไม่อาจเห็นหรือสัมผัส

เมื่อราชกิจไม่สอดคล้อง

กับความนึกคิดของผู้คน

เมื่อมันเกินจะเข้าถึง

นี่คือศรัทธาที่พระเจ้าตรัส

Verse 1

ผู้คนต้องการความศรัทธา

ในความทุกข์ยากและการถลุง

ศรัทธามาพร้อมการถลุง

สิ่งเหล่านี้ไม่แยกจากกัน

ไม่ว่าสิ่งใดรายล้อมเจ้าอยู่

หรือพระเจ้าทรงงานเช่นไร

จงเสาะหาความจริงและชีวิต

ให้ราชกิจสำเร็จในตัวเจ้า

ทำความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทำ

กระทำไปตามความเป็นจริง

นี่แสดงศรัทธาแท้จริง

และความหวังของเจ้าในพระองค์

Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม

Verse 2

เมื่อเจ้ากำลังถูกถลุง

อย่าได้สงสัยในพระเจ้า

เจ้าควรเสาะหาความจริงต่อไป

และรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำงานใด

ใช้ความจริงให้พอพระทัย

แสวงหาใคร่ครวญน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาพระองค์แท้จริง

Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม

Bridge

พระเจ้าว่าเจ้าจะเป็นราชา เจ้ารักพระองค์

เมื่อพระองค์ให้เจ้าได้เห็น เจ้าจึงติดตาม

แต่ตอนนี้พระองค์ทรงเร้นและเมื่อเจ้าไม่เห็นพระองค์

และเมื่อปัญหาถาโถม เจ้าสิ้นหวังในพระองค์หรือไร

Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

ถัดไป:การพิพากษาของพระเจ้าคือหนทางหลักในการทำให้มนุษย์เพรียบพร้อม