658 ศรัทธาที่แท้จริงคือสิ่งใด

Intro

ศรัทธาบ่งบอกสิ่งใด

คือความเชื่อที่แท้จริง

ใจจริงที่มนุษย์ควรมี

เมื่อไม่อาจเห็นหรือสัมผัส

เมื่อราชกิจไม่สอดคล้อง

กับความนึกคิดของผู้คน

เมื่อมันเกินจะเข้าถึง

นี่คือศรัทธาที่พระเจ้าตรัส


Verse 1

ผู้คนต้องการความศรัทธา

ในความทุกข์ยากและการถลุง

ศรัทธามาพร้อมการถลุง

สิ่งเหล่านี้ไม่แยกจากกัน

ไม่ว่าสิ่งใดรายล้อมเจ้าอยู่

หรือพระเจ้าทรงงานเช่นไร

จงเสาะหาความจริงและชีวิต

ให้ราชกิจสำเร็จในตัวเจ้า

ทำความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทำ

กระทำไปตามความเป็นจริง

นี่แสดงศรัทธาแท้จริง

และความหวังของเจ้าในพระองค์


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


Verse 2

เมื่อเจ้ากำลังถูกถลุง

อย่าได้สงสัยในพระเจ้า

เจ้าควรเสาะหาความจริงต่อไป

และรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำงานใด

ใช้ความจริงให้พอพระทัย

แสวงหาใคร่ครวญน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาพระองค์แท้จริง


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


Bridge

พระเจ้าว่าเจ้าจะเป็นราชา เจ้ารักพระองค์

เมื่อพระองค์ให้เจ้าได้เห็น เจ้าจึงติดตาม

แต่ตอนนี้พระองค์ทรงเร้นและเมื่อเจ้าไม่เห็นพระองค์

และเมื่อปัญหาถาโถม เจ้าสิ้นหวังในพระองค์หรือไร


Chorus

ตลอดเวลาแสวงหาชีวิต ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือศรัทธาที่แท้ รักจริงและช่างงดงาม


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 655 สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นก็คือความเชื่อ

ถัดไป: 661 ผู้ติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจย่อมสามารถตั้งมั่นได้ในบททดสอบ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้