447 อะไรคือสภาวะปกติ?

Verse 1

ในสภาวะปกติของพวกเขา

ผู้คนไม่จมดิ่งหรือถอยหนี

หัวใจของพวกเขาครุ่นคิดถึงพระเจ้า

พวกเขาเชิดชูบูชาพระองค์

และโหยหาพระวจนะของพระองค์

พวกเขาสามารถอธิษฐานได้บ่อยครั้ง

Verse 2

พวกเขาแบกภาระหนึ่ง

เพื่อชีวิตของพวกเขาเอง

พวกเขาดำรงชีวิตที่ปกติ

ชีวิตของพวกเขามีระเบียบ

และหัวใจของพวกเขาสามารถ

สัมผัสพระเจ้า

Verse 3

สิ่งทั้งหลายสามารถเกิดขึ้น

ที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนใจ

แต่โดยผ่านทางการอธิษฐาน

การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

โดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของพี่น้องชายหญิง

พวกเขาก็สามารถกลับมารู้สึกเป็นปกติ

Bridge

ถึงแม้พวกเขามีช่วงเวลาที่อ่อนแอ

ช่วงเวลาที่พวกเขาถูกเนื้อหนังทดลอง

แต่พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระจากการนี้

มันจะไม่ครอบงำพวกเขา

Verse 4

พวกเขาสามารถสงบหัวใจของพวกเขา

และอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า

พวกเขาขับร้องเพลงสรรเสริญและเต้นรำ

ดำรงชีวิตแห่งคริสตจักร

พวกเขาไม่มีวันเกิดความเหนื่อยหน่าย

แต่กลับดำเนินการต่อไป

Tag

บางครั้งพวกเขาคิดลบ

และเนื้อหนังก็อ่อนแอ

แต่ทันทีที่พวกเขามองเห็นมัน

พวกเขาก็สามารถเป็นอิสระจากมันได้

พวกเขายังคงสามารถอธิษฐานและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า

ในท่ามกลางการคิดลบ

นี่คือสภาวะปกติ

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 446 จงมีสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าเพื่อได้รับการทำให้เพียบพร้อม

ถัดไป: 448 สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger