1021 สิ่งที่พระเจ้าทรงตระเตรียมสำหรับมวลมนุษย์อยู่เลยพ้นการจินตนาการ

1 สิ่งทั้งปวงที่เราได้ตระเตรียมให้แก่พวกเจ้า—กล่าวคือ สมบัติที่หายากและล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลก—พวกเจ้าจะได้รับสิ่งนั้น ตอนนี้ พวกเจ้ายังไม่สามารถคิดฝันและไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ได้ และไม่มีผู้ใดที่ได้ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นมาก่อน เมื่อพรเหล่านี้มาถึงพวกเจ้า พวกเจ้าจะปลื้มปีติไม่มีที่สิ้นสุด—แต่จงอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฤทธานุภาพของเรา การกระทำของเรา ความชอบธรรมของเรา และยิ่งไปกว่านั้นคือ บารมีของเรา (เราจะเปี่ยมพระคุณต่อผู้ที่เราเลือกสรรที่จะให้ความเมตตา และเราจะเปี่ยมปรานีต่อผู้ที่เราเลือกสรรว่าจะเปี่ยมปรานีด้วย) ณ เวลานั้น พวกเจ้าจะไม่มีบิดามารดา และจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต พวกเจ้าคือประชากรทั้งปวงที่เรารัก คือบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรา นับแต่เวลานั้นเป็นต้นไป จะไม่มีใครกล้ากดขี่พวกเจ้า นั่นจะเป็นเวลาหนึ่งที่ให้พวกเจ้าได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงจะเป็นเวลาหนึ่งที่พวกเจ้าปกครองชนชาติทั้งหลายด้วยคทาเหล็ก!

2 ผู้ใดกล้าขัดขวางบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรากระนั้นหรือ? ผู้ใดกล้าทำร้ายพวกเขากระนั้นหรือ? ทั้งหมดจะเคารพบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรา เพราะพระบิดาได้รับพระเกียรติแล้ว สรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่อาจมีผู้ใดเคยจินตนาการได้จะปรากฏต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้า สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีขีดจำกัด ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และไม่มีที่สิ้นสุด ในไม่ช้า พวกเจ้าจะไม่จำเป็นต้องถูกแสงแดดแผดเผาหรือต้องสู้ทนความร้อนอันแสนทรมานอีกต่อไปอย่างแน่นอน อีกทั้งพวกเจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์กับความหนาวเหน็บหรือรู้สึกถูกสัมผัสโดยฝน หิมะ หรือลม นี่เป็นเพราะเรารักพวกเจ้า และนั่นจะเป็นโลกแห่งความรักของเราทั้งหมดทั้งมวล เราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าต้องการ และเราจะตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อพวกเจ้า ผู้ใดกล้าเอ่ยอ้างว่าเราไม่ชอบธรรมกระนั้นหรือ? เราจะปลิดชีพเจ้าทันที เพราะเราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ความโกรธเคืองของเราที่มีต่อพวกมารร้ายนั้น จะยืนนานไปจนชั่วกัลปาวสาน อย่างไรก็ตาม ความรักของเราที่มีต่อบรรดาบุตรอันเป็นที่รักของเรานั้น จะยืนนานตลอดกาล

ดัดแปลงจาก “บทที่ 84” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 1020 ประชากรทั้งผองของพระเจ้าแสดงความรู้สึกที่มาจากหัวใจ

ถัดไป: 1022 มนุษย์ได้ความสะอาดบริสุทธิ์ที่เคยมีกลับคืนมา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดพวกเราพูดว่า พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ประกอบไปด้วยถ้อยดำรัสของพระเจ้า?

จากพระคัมภีร์ พวกเราทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ว่า ไม่ว่าพระวจนะจะถูกตรัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง สื่อสารโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์กับผู้คนที่พระเจ้าทรงใช้งาน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงค้นหาในระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger