757 คำเตือนแห่งคำพยานของโยบต่อชนรุ่นหลัง

Intro

ความเชื่อของโยบ การเชื่อฟัง เป็นพยานการชนะซาตาน

เป็นที่มาความช่วยเหลือและการหนุนใจให้กับผู้คน


Verse 1

คนเห็นความหวังในโยบเพื่อความรอดของตน

ที่สามารถมีชัยเหนือซาตาน

ผ่านความเชื่อและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า

ผ่านความเคารพแท้จริงต่อพระองค์

คนเห็นว่าตราบใดที่ยังเชื่อฟัง

อธิปไตยและการทรงจัดการเตรียมการ

ไม่ละทิ้งพระเจ้าแม้เมื่อสูญแล้วทุกสิ่ง

คนจะนำความปราชัย ความอับอายมาสู่ซาตาน


Pre-chorus

หากผู้คนมีเจตจำนงและมานะบากบั่น

ที่จะตั้งมั่นในคำพยานของพวกเขา

ต่อให้นั่นหมายถึงการสูญชีวิตไป

ซาตานจะขลาดกลัวและล่าถอยร้อนรน


Chorus

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม


Verse 2

คำพยานของโยบช่วยบอกกล่าวแก่ชนรุ่นหลัง

ว่าหากพวกเขาเพียบพร้อมและเที่ยงธรรมเท่านั้น

จึงยำเกรงพระเจ้าหลบเลี่ยงความชั่ว

สามารถเป็นคำพยานดังก้องต่อพระเจ้า

ด้วยการเป็นคำพยานที่ดังก้องเท่านั้นเอง

จึงสามารถพ้นการควบคุมของซาตาน

ดำรงชีพในการทรงอารักขาการทรงนำ

เพียงเช่นนี้จะเป็นความรอดอันแท้จริง


Chorus

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 756 จงใช้ความจริงทำให้ซาตานปราชัยเพื่อการได้รับโดยพระเจ้า

ถัดไป: 758 บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าได้รับการทรงอวยพรโดยพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger