947 คำเตือนถึงมวลมนุษย์เกี่ยวกับการทำลายล้างโสโดมของพระเจ้า

Verse 1

ในบรรดาความประพฤติเลวที่กระทำ

โดยผู้คนที่อาศัยในเมืองโสโดม

การที่พวกเขาทำร้ายผู้รับใช้พระเจ้า

เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่คนได้เห็น

เพียงเผยธรรมชาติที่ชั่วร้ายของชาวเมือง

ไม่มากไปกว่าหนึ่งหยดน้ำในทะเล

ดังนั้น พระเจ้าทรงเลือกทำลาย

พวกเขาด้วยเปลวเพลิง

ทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยพระเพลิง


Chorus

การทำลายล้างเมืองโสโดม

ฉุดรั้งความทะเยอทะยานของซาตาน

ที่จะทำให้มนุษย์เสื่อมทราม

อันเป็นผลให้ต่อต้านพระเจ้า

เป็นเครื่องหมายอัปยศเมื่อมนุษย์หลบเลี่ยงพระเจ้า

ละทิ้งตนเองไปสู่ความเลว

นี่คือวิวรณ์อันแท้จริงของพระอุปนิสัยอันชอบธรรม


Verse 2

พระเจ้ามิได้ทรงใช้น้ำท่วมหรือเฮอร์ริเคน

แผ่นดินไหวหรือสึนามิ

ทรงเลือกเปลวเพลิงเพื่อทำลายล้างเมืองนั้น

ให้ราบเป็นหน้ากลอง

มันจะอันตรธานสิ้นสูญจากการมีอยู่จริง

ไม่ใช่เพียงรูปร่างหรือโครงสร้างของเมือง

แต่ดวงจิตของทุกคนในเมืองนั้นเช่นกัน

ทุก ๆ สิ่งจะถูกกำจัดหมดสิ้นไป

ทุกอย่างภายในเมืองจะไม่มีอีกต่อไป


Pre-chorus

ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโสโดม

ทุกสิ่งจะต้องถูกทำลาย

ไม่มีชีวิตหน้าของชาวเมือง

ไม่มีการกลับคืนเป็นมนุษย์อีก

พวกเขาจะถูกตัดพ้นจากมนุษยชาติ

ที่พระองค์ทรงสร้าง

ชั่วกัลปาวสาน


Chorus

การทำลายล้างเมืองโสโดม

ฉุดรั้งความทะเยอทะยานของซาตาน

ที่จะทำให้มนุษย์เสื่อมทราม

อันเป็นผลให้ต่อต้านพระเจ้า

เป็นเครื่องหมายอัปยศเมื่อมนุษย์หลบเลี่ยงพระเจ้า

ละทิ้งตนเองไปสู่ความเลว

นี่คือวิวรณ์อันแท้จริงของพระอุปนิสัยอันชอบธรรม


Bridge

การใช้เพลิงทำลายนั้นเป็นเครื่องแสดงนัย

ของปลายทางแห่งบาปในที่แห่งนี้

บาปถูกกั้น ไม่แพร่ไป

จบสิ้นการมีอยู่

ความชั่วของซาตานสูญสิ้นดินบำรุง

รวมถึงสุสานที่มันพำนักใช้ชีวิต

ในสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตาน

การใช้เพลิงของพระเจ้าคือตราแสดงความมีชัย

เป็นเครื่องหมายที่ซาตานถูกตีตรา


Chorus

การทำลายล้างเมืองโสโดม

ฉุดรั้งความทะเยอทะยานของซาตาน

ที่จะทำให้มนุษย์เสื่อมทราม

อันเป็นผลให้ต่อต้านพระเจ้า

เป็นเครื่องหมายอัปยศเมื่อมนุษย์หลบเลี่ยงพระเจ้า

ละทิ้งตนเองไปสู่ความเลว

นี่คือวิวรณ์อันแท้จริงของพระอุปนิสัยอันชอบธรรม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 946 พระพิโรธของพระเจ้าคือการแสดงถึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ถัดไป: 948 ผู้คนในยุคสุดท้ายไม่เคยเห็นพระพิโรธของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger