752 คุณค่าของชีวิตโยบ

Verse 1

คุณค่าของคำพยานชีวิตของโยบนั้นอยู่ที่ใด

สำหรับมนุษย์ โยบเป็นตัวแทนของผู้คนทั้งปวง

ซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยให้รอด

ในการเป็นคำพยานที่ดังกึกก้องต่อพระองค์

โยบให้การเป็นพยานพระเจ้า

ต่อหน้าผู้คนและซาตาน

และลุล่วงต่อหน้าที่ในสิ่งที่ควรทำ

เขาแสดงแบบอย่างแก่พวกที่

พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอด

ว่าพวกเขาชนะซาตานได้โดยพึ่งพาพระองค์


Chorus

สิ่งที่โยบใช้ชีวิตตามตลอด

และชัยชนะของเขาที่โดดเด่นเหนือซาตาน

พระเจ้าจะทรงทะนุถนอมชั่วนิรันดร์

ความเพียบพร้อม ความเที่ยงธรรมของโยบ

ความยำเกรงพระเจ้าจะได้รับ

เกียรติ เอาเป็นเยี่ยงอย่าง

และทำซ้ำโดยคนหลายรุ่นที่กำลังมา กำลังมา


Verse 2

สำหรับพระเจ้า คุณค่าชีวิตโยบอยู่ในความยำเกรง

โยบยำเกรงนมัสการพระองค์

เป็นพยานกิจการพระองค์

เขาชูพระทัยโดยการสรรเสริญ

การกระทำของพระองค์

โยบทำให้พระเจ้าทรงชื่นบาน พอพระทัย

สำหรับพระเจ้า คุณค่าชีวิตของโยบ

ก่อนที่เขาจะสิ้นใจ

อยู่ที่การเผชิญบททดสอบและชนะซาตาน

และเป็นคำพยานอันกึกก้องให้แก่พระเจ้า

ต่อหน้าซาตานและผู้คนบนแผ่นดินโลก


Pre-chorus

เขาถวายพระสิริท่ามกลางมนุษย์

เขานำมาซึ่งความชูพระทัย

พระทัยอันร้อนรนเห็นผลที่เกิด

จุดประกายความหวังในพระทัย


Chorus

สิ่งที่โยบใช้ชีวิตตามตลอด

และชัยชนะของเขาที่โดดเด่นเหนือซาตาน

พระเจ้าจะทรงทะนุถนอมชั่วนิรันดร์

ความเพียบพร้อม ความเที่ยงธรรมของโยบ

ความยำเกรงพระเจ้าจะได้รับ

เกียรติ เอาเป็นเยี่ยงอย่าง

และทำซ้ำโดยคนหลายรุ่นที่กำลังมา


Bridge

คำพยานของโยบได้กำหนดแบบอย่าง

ในการตั้งมั่นในคำพยานของตนต่อพระเจ้า

ด้วยสามารถทำแทนพระเจ้าให้ซาตานได้อาย

ในพระราชกิจบริหารจัดการมวลมนุษย์

โยบนำมาซึ่งความชูพระทัย

ทำให้ทรงได้ลิ้มรสความปีติของการได้รับพระสิริ

ทำให้แผนการบริหารจัดการของพระเจ้าเริ่มได้ดี

ชื่อของเขากลายเป็นสัญลักษณ์พระสิริของพระเจ้า

หมายสำคัญแห่งการมีชัยของมนุษย์เหนือซาตาน


Chorus

สิ่งที่โยบใช้ชีวิตตามตลอด

และชัยชนะของเขาที่โดดเด่นเหนือซาตาน

พระเจ้าจะทรงทะนุถนอมชั่วนิรันดร์

ความเพียบพร้อม ความเที่ยงธรรมของโยบ

ความยำเกรงพระเจ้าจะได้รับ

เกียรติ เอาเป็นเยี่ยงอย่าง

และทำซ้ำโดยคนหลายรุ่นที่กำลังมา กำลังมา


Outro

พระเจ้าจะทรงทะนุถนอมโยบเสมอไป

เฉกเช่นไข่มุก แวววาวไร้ที่ติ

มนุษย์ก็จะถนอมความล้ำค่า

นี่คือคุณค่าของชีวิตโยบ

นี่คือคุณค่าของชีวิตโยบ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 751 โยบใช้หมดทั้งชีวิตของเขาในการเสาะแสวงที่จะรู้จักพระเจ้า

ถัดไป: 753 ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทำก็เพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger