228 พวกที่ใช้พระคัมภีร์กล่าวโทษพระเจ้าคือพวกฟาริสี

Intro

ชาวฟาริสีใช้บัญญัติโมเสส กล่าวโทษพระเยซู

ไม่ได้เสาะหา ความเข้ากันที่มีกับพระองค์

Verse 1

คนพวกนั้นได้ทำตามพระบัญญัติคำต่อคำ

ตรึงตอกผู้บริสุทธิ์ ซึ่งคือพระเยซู 

ตั้งข้อกล่าวหา ว่าไม่ใช่พระเมสสิยาห์

ไม่ทำตามธรรมบัญญัติพันธสัญญาเดิม

Pre-chorus

อะไรที่เป็นเนื้อแท้ ของพวกชาวยิว ฟาริสี

Chorus

พวกเขาไม่เสาะหา ความเข้ากันได้กับความจริง

หมกมุ่นกับพระคัมภีร์ ไม่สนใจพระราชกิจ

ไม่เสาะหาความจริง ยึดติดตายตัวกับตัวอักษร 

พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า 

พวกเขาแค่เชื่อในพระคัมภีร์

Verse 2

เพื่อพิทักษ์รักษาพระคัมภีร์

ธำรงไว้ซึ่งความทรงเกียรติ และเกียรติภูมิ

ตรึงกางเขนพระเยซู เพื่อปกป้องพระคัมภีร์

ผดุงรักษาสถานะในใจผู้คน

ยอมละทิ้งอนาคต เครื่องบูชาลบล้างบาป

เพื่อกล่าวโทษพระเยซูถึงตาย

เพราะไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์

นี่พวกเขามิใช่ ทาสของพระคัมภีร์หรือไร

Pre-chorus

อะไรที่เป็นเนื้อแท้ ของพวกชาวยิว ฟาริสี

Chorus

พวกเขาไม่เสาะหา ความเข้ากันได้กับความจริง

หมกมุ่นกับพระคัมภีร์ ไม่สนใจพระราชกิจ

ไม่เสาะหาความจริง ยึดติดตายตัวกับตัวอักษร 

พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า 

พวกเขาแค่เชื่อในพระคัมภีร์

Outro

พวกเขาเป็นสุนัขเฝ้าพระคัมภีร์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 227 พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือ

ถัดไป: 229 พระคัมภีร์ได้กลายเป็นอุปสรรคกีดขวางการยอมรับของมนุษย์ที่มีต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4

ประชากรทั้งหมดของเราที่ปรนนิบัติอยู่เบื้องหน้าเรา ควรคิดย้อนกลับไปในอดีตว่า ความรักที่เจ้ามีให้เราด่างพร้อยเพราะความไม่บริสุทธิ์หรือไม่?...

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger