559 จงเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของเจ้าเพื่อเข้าใจตัวเจ้าเอง

1 หากผู้คนจะต้องเข้าใจตนเอง พวกเขาก็ต้องเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของพวกเขา แง่มุมสำคัญที่สุดของการเข้าใจสภาวะของตนเองของคนเรานั้นก็คือ การมีการจับความเข้าใจในความคิดและแนวคิดทั้งหลายของตนเองของคนเรา ในทุกช่วงเวลา ความคิดของผู้คนได้ถูกควบคุมโดยสิ่งใหญ่สิ่งหนึ่ง หากเจ้าสามารถจับความเข้าใจความคิดทั้งหลายของเจ้าได้ เจ้าย่อมสามารถจับความเข้าใจสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังความคิดเหล่านั้นได้ ผู้คนไม่สามารถควบคุมความคิดและแนวคิดทั้งหลายของเขาได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าจำเป็นต้องรู้จริงๆ ว่า ความคิดและแนวคิดเหล่านี้มาจากไหน สิ่งใดที่เป็นสิ่งจูงใจเบื้องหลังพวกมัน ความคิดและแนวคิดเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นอย่างไร สิ่งใดควบคุมพวกมัน และธรรมชาติของพวกมันคืออะไร

2 หลังจากที่อุปนิสัยของเจ้าได้แปลงสภาพไปแล้ว ความคิดและแนวคิดทั้งหลายของเจ้า ความอยากทั้งหลายที่หัวใจของเจ้าคอยเฝ้าแสวงหา และทัศนคติของเจ้าเกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหา—ซึ่งได้ถูกผลิตออกมาจากส่วนทั้งหลายของเจ้าที่ได้ถูกแปลงสภาพไป—จะแตกต่างกันไป ความคิดและแนวคิดเหล่านั้นที่ก่อกำเนิดออกมาจากส่วนทั้งหลายของเจ้าที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่เข้าใจชัดเจน และสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่ได้วางแทนที่ด้วยประสบการณ์ของความจริงนั้นช่างโสมม สกปรก และอัปลักษณ์ ผู้คนในทุกวันนี้ผู้ซึ่งได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าแล้วเป็นเวลาหลายปี พอมีสำนึกรับรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่บ้าง ผู้คนเหล่านั้นที่ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ นั้นยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ พวกเขาไม่รู้ว่าส้นเท้าของอคิลลีสที่หมายถึงจุดอ่อนของพวกเขานั้นอยู่ตรงไหน หรือว่าในพื้นที่ใดที่พวกเขาจะตกต่ำได้โดยง่าย

3 ปัจจุบันนี้ พวกเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นบุคคลประเภทใด และแม้ว่าผู้คนอื่นๆ สามารถมองเห็นในบางขอบข่ายว่าเจ้าเป็นบุคคลประเภทใด แต่เจ้าก็ไม่สามารถสำนึกรับรู้มันได้ เจ้าไม่สามารถจำแนกความต่างของความคิดธรรมดาทั่วไปหรือเจตนาของเจ้าอย่างชัดเจนได้ และเจ้าไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นแก่นสารของเรื่องเหล่านี้ ยิ่งเจ้าเข้าใจแง่มุมหนึ่งลึกซึ้งขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะแปลงสภาพในแง่มุมนั้นมากขึ้นเท่านั้น ครั้นเป็นเช่นนั้น สิ่งทั้งหลายที่เจ้าทำจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับความจริง เจ้าจะมีความสามารถที่จะสนองข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้ และเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น โดยการแสวงหาในหนทางนี้เท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถได้มาซึ่งผลลัพธ์ทั้งหลาย

ดัดแปลงจาก “ผู้คนซึ่งสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์นั้นเป็นผู้คนที่มีเหตุผลน้อยที่สุด” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 558 จงเข้าใจตัวเจ้าเองไปตามพระวจนะของพระเจ้า

ถัดไป: 560 วิธีที่จะเข้าใจธรรมชาติมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คำเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริง

พวกที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งระบายความรู้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้นเป็นสมุนของซาตานและพวกเขารบกวนคริสตจักร สักวันหนึ่ง...

ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริงและความเข้าใจอันถ้วนทั่วเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า—ทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger