166 สองพันปีแห่งการถวิลหา

Verse 1

การบังเกิดเป็นคนของพระเจ้า

สั่นสะเทือนไปทั่ววงการทางศาสนา

ทำให้ระเบียบทางศาสนาวุ่นวาย

และได้ปลุกจิตวิญญาณ

ของทุกผู้คนที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

ใครบ้างเล่าไม่ชื่นชมพระเจ้า

ใครกันที่ไม่ถวิลหา ที่จะเจอพระองค์


Verse 2

หลังจากพระองค์ไปจากยูเดีย

พระเจ้าก็ทรงอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอย

ผู้คนล้วนอยากพบพระองค์อีกครั้ง

แต่ไม่เคยได้คาดคิด

ว่าจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกครั้งที่นี่ในวันนี้

เช่นนี้จะไม่ทำให้นึกถึงอดีตในวันวานได้อย่างไร


Chorus

พระเจ้าได้ทรงอยู่ท่ามกลางผู้คนมานานแล้ว

แต่คนก็ไม่รู้ตัว

วันนี้พระเจ้าพระองค์เองเสด็จมา

และทรงเผยตัวตนพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เช่นนี้แล้ว จะไม่นำความยินดีสู่ใจคนได้อย่างไร

ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยทั้งร่วมสุข

ทั้งร่วมทุกข์ด้วยกันกับเหล่ามนุษย์

และวันนี้พระองค์ได้ทรงกลับมา

อยู่ร่วมกับคนอีกครา

เพื่อสร้างความรักแต่เดิมของพระองค์

กับมวลมนุษย์ขึ้นมาใหม่


Verse 3

เมื่อสองพันปีก่อนนั้น

ซีโมนบุตรแห่งโยนาห์ได้พบกับองค์พระเยซูเจ้า

ได้ร่วมรับประทานอาหาร

โต๊ะเดียวกับตัวพระองค์เอง

การติดตามพระองค์เป็นเวลาหลายปี

ได้ทำให้ความรักที่มีต่อพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เขารักพระเยซูจากก้นบึ้งหัวใจ


Chorus

พระเจ้าได้ทรงอยู่ท่ามกลางผู้คนมานานแล้ว

แต่คนก็ไม่รู้ตัว

วันนี้พระเจ้าพระองค์เองเสด็จมา

และทรงเผยตัวตนพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เช่นนี้แล้ว จะไม่นำความยินดีสู่ใจคนได้อย่างไร

ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยทั้งร่วมสุข

ทั้งร่วมทุกข์ด้วยกันกับเหล่ามนุษย์

และวันนี้พระองค์ได้ทรงกลับมา

อยู่ร่วมกับคนอีกครา

เพื่อสร้างความรักแต่เดิมของพระองค์

กับมวลมนุษย์ขึ้นมาใหม่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานและการเข้าสู่ (10)

ก่อนหน้า: 165 ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

ถัดไป: 167 พระคริสต์คือพระเจ้าของพวกเรา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger