197 การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้าเป็นไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

Chorus

พระเจ้าทรงจุติเป็นคนสองครั้ง

เพื่อช่วยคนให้รอดได้ดีกว่าเดิม

อีกทั้งยังเพื่อทำให้ซาตานนั้นปราชัย

ไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณ

หรือเนื้อหนังที่พระเจ้าจุติเป็นคน

เพียงพระเจ้าเท่านั้น สามารถสู้รบรับมือซาตาน


Verse 1

ทูตสวรรค์นั้น ไม่อาจที่จะไปสู้รบซาตาน

ยิ่งมนุษย์ ยิ่งไม่อาจทำได้เลย

ทูตสวรรค์นั้นไร้กำลัง

ส่วนมนุษย์นั้นเสื่อมทรามเพราะซาตาน

มนุษย์จึงยิ่งไม่อาจเข้าแทรกแซง

หากพระเจ้าจะทรงงานกับชีวิตคน

หากทรงต้องการมายังโลกเพื่อมนุษย์

เช่นนั้น พระองค์จะต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พร้อมพระราชกิจและอัตลักษณ์

เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยพระองค์เอง


Chorus

พระเจ้าทรงจุติเป็นคนสองครั้ง

เพื่อช่วยคนให้รอดได้ดีกว่าเดิม

อีกทั้งยังเพื่อทำให้ซาตานนั้นปราชัย

ไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณ

หรือเนื้อหนังที่พระเจ้าจุติเป็นคน

เพียงพระเจ้าเท่านั้น สามารถสู้รบรับมือซาตาน


Verse 2

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น ที่สามารถสู้รบกับซาตาน

ส่วนมนุษย์นั้น ไม่มีวันจะทำได้เลย

หน้าที่คนคือเชื่อฟัง และเฝ้าคอยติดตามเท่านั้น

เพราะว่าคนไม่อาจทำงานแห่งการเปิดยุคใหม่

มนุษย์ทำให้พระผู้สร้างทรงพอพระทัย

เมื่ออยู่ใต้การเป็นผู้นำของพระเจ้าเท่านั้น

โดยผ่านทางนี้ ซาตานจะพบกับความพ่ายแพ้แน่นอน

มวลมนุษย์ทำได้เพียงเท่านี้ ทำได้เพียงเท่านี้


Chorus

พระเจ้าทรงจุติเป็นคนสองครั้ง

เพื่อช่วยคนให้รอดได้ดีกว่าเดิม

อีกทั้งยังเพื่อทำให้ซาตานนั้นปราชัย

ไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณ

หรือเนื้อหนังที่พระเจ้าจุติเป็นคน

เพียงพระเจ้าเท่านั้น สามารถสู้รบรับมือซาตาน


Bridge

หากแม้นว่างานนั้น กระทำโดยพระวิญญาณ

หากแม้นว่างานนั้น มนุษย์เป็นผู้ลงมือกระทำ

ศึกนี้จะไม่มีวัน

จบสิ้นหรือว่าได้ผล

ทุกครั้งที่การสู้รบครั้งใหม่ เริ่มขึ้นมา

ทุกครั้งที่งานแห่งยุคใหม่เริ่มอีกครา

พระเจ้าทรงกิจนั้นด้วยพระองค์เอง

ผ่านกิจนั้นจึงทรงนำยุคทั้งปวง

ทรงเปิดเส้นทางสายใหม่ ให้กับเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

การเริ่มต้นแต่ละยุคใหม่

คือการเปิดศึกสู้รบกับซาตานอีกครั้ง

ซึ่งจะพามนุษย์เข้าสู่ดินแดนที่ใหม่ และงดงามยิ่งกว่า

และเข้าสู่ยุคใหม่

ที่พระเจ้าได้ทรงนำทางด้วยพระองค์เอง


Chorus

พระเจ้าทรงจุติเป็นคนสองครั้ง

เพื่อช่วยคนให้รอดได้ดีกว่าเดิม

อีกทั้งยังเพื่อทำให้ซาตานนั้นปราชัย

ไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณ

หรือเนื้อหนังที่พระเจ้าจุติเป็นคน

เพียงพระเจ้าเท่านั้น สามารถสู้รบรับมือซาตาน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 196 การทรงปรากฏเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าครบบริบูรณ์

ถัดไป: 198 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger