191 การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน

Intro

สิ่งที่พระเยซูทรงทำนั้นเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของกิจที่พระเจ้าในเนื้อหนังทรงทำ

ไม่ใช่พระกิจ การได้มนุษย์

คืนมาอีกครั้งอย่างครบถ้วน

แต่เป็นเพียงพระกิจแห่งการไถ่บาป


Verse 1

ด้วยเพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึง

บังเกิดเป็นมนุษย์เดินดิน

ในช่วงยุคสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง

พระองค์ทรงงานเช่นบุคคลผู้หนึ่ง

ผู้ซึ่งมีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวกับของพระเจ้า

ดวงตาคนมองเห็นเพียงเนื้อหนัง

ที่ไม่เหนือธรรมชาติ

ผู้ซึ่งสามารถพูดภาษาสวรรค์

ไร้ปาฏิหาริย์ หมายสำคัญ

ไม่เปิดเผยเรื่องราวภายในศาสนาแก่ผู้คนในห้องประชุม


Chorus

แม้พระกิจในการจุติเป็นมนุษย์

ทั้งสองครั้งนั้นต่างกัน

แต่แก่นแท้และแหล่งกำเนิด

พระราชกิจนั้นเหมือนกัน

ทรงราชกิจสองระยะที่ต่างกัน

และเกิดขึ้นในสองยุคที่ต่างกัน

ไม่ว่าอย่างไร สองเนื้อหนังนั้น

ต่างมีจุดกำเนิด และแก่นแท้เดียวกัน

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย

และมันคือความจริงที่ทุกคนสามารถเข้าใจ


Verse 2

ระหว่างสามระยะของพระราชกิจ

พระเจ้าจุติเป็นคนสองครา

ทั้งสองครั้งทรงเริ่มยุคใหม่ และงานใหม่

เติมเต็มสิ่งที่อีกฝ่ายได้ทำ

เป็นไปไม่ได้ที่สายตา และความคิดคน

จะมองออก บอกได้

ว่าเนื้อหนังทั้งสองมาจากที่เดียวกัน

แต่แก่นแท้ทั้งสองนั้นเหมือนกัน

เพราะราชกิจของทั้งสอง

ถือกำเนิดจากพระวิญญาณ


Chorus

แม้พระกิจในการจุติเป็นมนุษย์

ทั้งสองครั้งนั้นต่างกัน

แต่แก่นแท้และแหล่งกำเนิด

พระราชกิจนั้นเหมือนกัน

ทรงราชกิจสองระยะที่ต่างกัน

และเกิดขึ้นในสองยุคที่ต่างกัน

ไม่ว่าอย่างไร สองเนื้อหนังนั้น

ต่างมีจุดกำเนิด และแก่นแท้เดียวกัน

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย

และมันคือความจริงที่ทุกคนสามารถเข้าใจ


Bridge

เนื้อหนังทั้งสองมีจุดกำเนิดเดียวกันหรือไม่

ไม่อาจตัดสินได้ด้วยยุค

สถานที่กำเนิดของทั้งสองหรือว่าปัจจัยอื่นใด

แต่ด้วยพระราชกิจที่ทั้งสองได้แสดงให้เห็น


Chorus

แม้พระกิจในการจุติเป็นมนุษย์

ทั้งสองครั้งนั้นต่างกัน

แต่แก่นแท้และแหล่งกำเนิด

พระราชกิจนั้นเหมือนกัน

ทรงราชกิจสองระยะที่ต่างกัน

และเกิดขึ้นในสองยุคที่ต่างกัน

ไม่ว่าอย่างไร สองเนื้อหนังนั้น

ต่างมีจุดกำเนิด และแก่นแท้เดียวกัน

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย

และมันคือความจริงที่ทุกคนสามารถเข้าใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าประทับ

ก่อนหน้า: 190 เจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่

ถัดไป: 192 การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองหนสามารถเป็นตัวแทนพระองค์ได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger