พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 27

พระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียวผู้ทรงครองราชย์เหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย! นี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการพิสูจน์อันโต้แย้งไม่ได้! พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงงานเพื่อแสดงคำพยานในทุกแห่งหน เพื่อที่ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีความเคลือบแคลงสงสัย กษัตริย์ผู้ทรงชัย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือโลก พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือบาป และพระองค์ได้ทรงสำเร็จลุล่วงการไถ่ของพระองค์แล้ว! พระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด ซึ่งก็คือผู้คนกลุ่มนี้ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม และทำให้พวกเราครบบริบูรณ์เพื่อที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงใช้ฤทธานุภาพแห่งกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกทั้งมวล ยึดแผ่นดินนี้กลับคืนและไล่ล่าซาตานให้ลงไปสู่บาดาลลึก พระองค์ทรงกำลังพิพากษาโลก และไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปได้ พระองค์ทรงครองราชย์ในฐานะกษัตริย์

แผ่นดินโลกทั้งมวลแซ่ซ้องด้วยความยินดีปรีดา! แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ตราบชั่วนิจนิรันดร์! เจ้ามีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ ขอสิทธิอำนาจและพระสิริจงสถิตอยู่กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล!

เวลานั้นสั้นนัก จงติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และมุ่งเดินไปข้างหน้า จงระมัดระวังความผิดพลาด จงคำนึงถึงภาระของพระองค์ จงเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดจิตใจของพระองค์ และจงสละตัวของพวกเจ้าเองเพื่อแผนการบริหารจัดการของพระองค์ เจ้าต้องไม่สงวนสิ่งครอบครองของเจ้าไว้ เวลาเหลืออยู่เพียงน้อยเหลือเกิน จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น! จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย! จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น! จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย!

ก่อนหน้า:บทที่ 26

ถัดไป:บทที่ 28

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง