บทที่ 12

หากเจ้ามีอุปนิสัยที่ไม่มั่นคง พัดไปทางโน้นทางนี้ประหนึ่งกระแสลมและสายฝน และหากเจ้าไม่สามารถผลักดันไปข้างหน้าได้อย่างสม่ำเสมอด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าเอง ไม้เรียวของเราจะไม่มีวันอยู่ไกลจากเจ้า ตอนที่เจ้ากำลังถูกจัดการอยู่นั้น ยิ่งสภาพแวดล้อมทุกข์ยากมากขึ้น และยิ่งเจ้าถูกข่มเหงมากขึ้น ความรักที่เจ้ามีต่อพระเจ้าก็จะยิ่งกลับกลายเป็นมากขึ้น และเจ้าจะหยุดเกาะติดกับโลกนี้ ครั้นปราศจากทางเลือกอื่นข้างหน้า เจ้าจึงจะมาหาเราเพื่อได้คืนความแข็งแกร่งและความมั่นใจของเจ้า อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายดายขึ้น เจ้าก็จะดั้นด้นผิดบ้างถูกบ้างไปตลอดทาง เจ้าต้องเข้าสู่จากด้านที่เป็นบวก จงกระตือรือร้นและไม่นิ่งเฉย เจ้าต้องไม่ถูกสั่นคลอนโดยผู้ใดหรือสิ่งใดในทุกสถานการณ์ และเจ้าต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากคำพูดของผู้ใด เจ้าต้องมีอุปนิสัยอันมั่นคง ไม่สำคัญว่าผู้คนจะพูดอะไร เจ้าต้องนำสิ่งที่เจ้ารู้ว่าเป็นความจริงไปปฏิบัติในทันที เจ้าต้องมีวจนะของเราทำงานอยู่ในตัวเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าอาจกำลังเผชิญหน้าอยู่กับใคร นั่นคือ เจ้าต้องตั้งมั่นในคำพยานของเจ้าที่มีต่อเราและแสดงความไตร่ตรองต่อภาระของเรา เจ้าต้องไม่สับสนจนไปเห็นด้วยกับผู้คนอย่างมืดบอดโดยปราศจากแนวคิดของตัวเจ้าเอง เจ้าต้องมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดและคัดค้านสิ่งที่ไม่ได้มาจากเรา หากเจ้ารู้ชัดเจนว่ามีบางสิ่งผิดปกติ แต่เจ้ายังคงเก็บเงียบ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่ใช่บุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติความจริง หากเจ้ารู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ แต่แล้วก็บิดเบือนหัวข้อไปเรื่อย และถูกซาตานกีดกั้น เป็นเหตุให้เจ้าพูดไปโดยไม่เกิดผลใด และไม่สามารถมานะบากบั่นไปจนถึงตอนจบได้ เช่นนั้นแล้ว นี่ย่อมหมายความว่าเจ้ายังคงพกพาความเกรงกลัวไว้ในหัวใจ แล้วนั่นไม่ใช่กรณีที่หัวใจของเจ้ายังคงเต็มไปด้วยแนวคิดของซาตานหรอกหรือ?

ผู้ชนะคืออะไร? ทหารที่ดีของพระคริสต์ต้องกล้าหาญและพึ่งพาเราเพื่อให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อที่จะกลายเป็นนักรบและสู้รบกับซาตานจนถึงแก่ความตาย เจ้าต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และนี่คือเหตุผลที่เราขอให้เจ้าร่วมมือกับเราในเชิงรุกในทุกชั่วขณะและเรียนรู้ที่จะเข้าใกล้เรามากขึ้น ในทุกเวลาและในสถานการณ์ใดๆ หากเจ้าสามารถสงบนิ่งต่อหน้าเรา ฟังวาทะของเรา และมุ่งเน้นไปที่วจนะและการกระทำของเราแล้วไซร้ เจ้าจะไม่แกว่งไกวและสูญเสียจุดยืน สิ่งใดที่เจ้าได้รับจากภายในของเรานั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ วจนะของเราทุกคำจะมุ่งตรงไปที่สภาวะของเจ้าและวจนะเหล่านั้นจะเสียดแทงเข้าไปในหัวใจเจ้า ต่อให้เจ้าอาจปฏิเสธวจนะเหล่านั้นด้วยวาจา แต่เจ้าไม่อาจปฏิเสธพวกมันในหัวใจเจ้าได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากเจ้าวิเคราะห์วจนะของเรา เจ้าจะถูกพิพากษา นั่นก็คือวจนะของเราคือความจริง คือชีวิต และคือหนทาง พวกมันเป็นดาบสองคมที่คมกริบ และพวกมันสามารถทำให้ซาตานปราชัยได้ บรรดาผู้ที่เข้าใจและมีเส้นทางไปสู่การปฏิบัติตามวจนะของเราจะได้รับการอวยพร ส่วนพวกที่ไม่ปฏิบัติตามวจนะเหล่านั้นจะถูกพิพากษาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย การนี้สัมพันธ์กับชีวิตจริงอย่างมากมายเหลือเกิน ทุกวันนี้ แนวข่ายของผู้ที่เราพิพากษานั้นกว้างขึ้น ไม่เพียงแต่คนที่รู้จักเราเท่านั้นที่จะถูกพิพากษาต่อหน้าเรา แต่พวกที่ไม่เชื่อในเราและผู้ที่พยายามอย่างที่สุดที่จะต้านทานและขัดขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกพิพากษาเช่นกัน บรรดาผู้ที่อยู่ต่อหน้าเราทุกคน ซึ่งกำลังติดตามย่างก้าวของเราจะประจักษ์ว่าพระเจ้าทรงเป็นเพลิงอันเดือดดาล! พระเจ้าทรงพระบารมี! พระเจ้ากำลังนำการพิพากษาของพระองค์มาใช้และตัดสินโทษให้พวกเขาถึงแก่ความตาย พวกในคริสตจักรซึ่งไม่ใส่ใจที่จะติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกที่ขัดจังหวะพระราชกิจนั้น พวกที่โอ้อวด พวกที่มีเจตนาและเป้าหมายที่ไม่ถูกต้อง พวกที่ไม่ได้ใช้ความพยายามในการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า ผู้ซึ่งยังงุนงงสับสนและยังคงเคลือบแคลงใจ พินิจพิเคราะห์พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์—พระวจนะแห่งการพิพากษาจะมาถึงคนพวกนี้ได้ทุกเวลา การกระทำของทุกคนจะถูกเปิดเผย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงค้นหาหัวใจที่อยู่ด้านในสุดของผู้คน ดังนั้นจงอย่าประมาท จงรอบคอบและระมัดระวัง อย่ากระทำด้วยตนเองโดยสุ่มสี่สุ่มห้า หากการกระทำของเจ้าไม่เป็นไปในแนวเดียวกับวจนะของเราแล้วไซร้ เจ้าย่อมจะถูกพิพากษา การเลียนแบบ การแสร้งตบตา หรือการไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ เจ้าต้องมาอยู่ต่อหน้าเราและสื่อสารกับเราให้บ่อย

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าได้จากภายในตัวเรานั้น จะให้เส้นทางสู่การปฏิบัติแก่เจ้า เจ้าจะมีพลังอำนาจของเราเคียงคู่ไป มีตัวเราอยู่ด้วย และเดินอยู่ในวจนะของเราเสมอ เจ้าจะอยู่เหนือพ้นทุกสิ่งทางโลกและครองพลังอำนาจในการฟื้นคืนชีพ หากเจ้าไม่มีวจนะของเราและตัวเราอยู่ด้วยในทั้งคำพูด พฤติกรรม และการกระทำของเจ้า และหากเจ้าออกห่างจากเราและมีชีวิตอยู่กับตัวเอง จมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นมโนคติที่หลงผิด และในคำสอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ นั่นจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าได้ตั้งใจจะกระทำบาป กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เจ้ายังคงยึดมั่นกับตัวตนเดิมของเจ้า ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นมาทำอันตรายต่อตัวเจ้า หรือทำลายดวงจิตของเจ้าแม้เพียงเล็กน้อย ผู้คนที่กระทำเยี่ยงนี้เป็นพวกที่มีขีดความสามารถต่ำสุดขั้วและค่อนข้างเหลวไหลไร้สาระ พวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระคุณของพระเจ้าหรือระลึกรู้ถึงพระพรต่างๆ ของพระองค์ หากเจ้ายังคงประพฤติตนหลีกเลี่ยงเช่นนี้ แล้วเมื่อใดหรือ ที่เจ้าจะสามารถยอมให้เราทำงานภายในตัวเจ้าได้? หลังจากที่เรากล่าวจบ เจ้าก็ได้รับฟังไปแล้ว แต่ไม่ได้เก็บรักษาอะไรไว้เลย และเจ้าก็กลับกลายเป็นอ่อนแอเป็นพิเศษ เมื่อใดก็ตามที่ปัญหาของเจ้าถูกชี้ชัดออกมาอย่างจริงจัง นั่นเป็นวุฒิภาวะประเภทใดกัน? เมื่อใดเล่าที่เราจะสามารถทำให้เจ้าครบบริบูรณ์ได้ ถ้าจำเป็นต้องหว่านล้อมเจ้าอยู่เสมอ? หากเจ้ากลัวการกระทบกระแทกและรอยขัดสี เจ้าก็ควรรีบออกไปเตือนผู้อื่น “ฉันจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาจัดการกับฉัน ฉันสามารถกำจัดอุปนิสัยที่เป็นธรรมชาติเดิมของฉันได้ด้วยตัวเอง” เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะไม่มีผู้ใดมาวิจารณ์เจ้าหรือแตะต้องเจ้า และเจ้าจะมีอิสระที่จะเชื่อในหนทางใดก็ตามแต่เจ้าปรารถนา โดยไม่มีผู้ใดมาใส่ใจเจ้าเลย เจ้าสามารถติดตามย่างก้าวของเราแบบนี้ได้หรือ? การกล่าวอ้างว่า เจ้ามั่นใจว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้า และเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากลมปาก หากเจ้าได้ปราศจากความสงสัยอย่างแท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่เป็นปัญหาเลย และเจ้าก็คงจะเชื่อว่านั่นเป็นความรักและพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเจ้า ยามที่เราพูด ก็คือพูดกับบุตรทั้งหลายของเราหรอกนะ และวจนะของเราก็ควรได้พบกับคำขอบคุณและการสรรเสริญ

ก่อนหน้า: บทที่ 11

ถัดไป: บทที่ 13

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ (2)

ในอดีตกาล ผู้คนได้ฝึกฝนตัวเองให้อยู่กับพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ภายในจิตวิญญาณทุกชั่วขณะ เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของวันนี้แล้ว...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงอยู่ในการหยุดพัก ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดบนแผ่นดินโลกในเวลานั้นเลย และพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดำเนินพระราชกิจใดๆ เลย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

สารบัญ

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้