898 พระเจ้าทรงได้รับการชูใจเมื่อผู้คนหันเหจากข้อผิดพลาดของพวกเขา

1 ผู้คนบางคนที่ลังเลที่จะปล่อยวางความผูกพันที่พวกเขามีกับโลก ได้ถูกกวาดล้าง พวกเขาเดินท่องไปทั่วอยู่สองสามปีก่อนที่จะหวนคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้า ในการทำเช่นนั้น พวกเขามีความหวังที่จะบรรลุความรอด—การนี้หาได้ยากและล้ำค่า ไม่ว่าพระเจ้าปฏิบัติพระองค์เช่นไร และไม่ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้คน เกลียดชังผู้คน หรือรังเกียจผู้คนเช่นไร หากมีวันหนึ่งที่พวกเขากลับตัวได้ เช่นนั้นแล้ว เราย่อมจะรู้สึกชูใจอย่างใหญ่หลวง เพราะนี่ย่อมจะหมายความว่า พวกเขายังคงมีพื้นที่เล็กๆ นั้นในหัวใจของพวกเขาให้พระเจ้า ว่าพวกเขายังไม่ได้สูญเสียเหตุผลแบบมนุษย์ของพวกเขาหรือสภาวะความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิง ว่าพวกเขายังคงต้องการเชื่อในพระเจ้า และอย่างน้อยพวกเขาก็มีเจตนาอยู่บ้างที่จะยอมรับรู้และกลับมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ไม่ว่าผู้ใดผละจากพระนิเวศของพระเจ้าไป หากพวกเขากลับมา และครอบครัวนี้ยังคงเป็นที่รักยิ่งของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว เราย่อมจะกลายเป็นอ่อนไหวและรู้สึกผูกพันด้วยอยู่บ้าง และจะรู้สึกชูใจในการนั้นอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่กลับมาเลย เราจะคิดว่านั่นเป็นเรื่องน่าเสียดาย หากพวกเขาสามารถกลับมาได้และเริ่มที่จะเชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจ เช่นนั้นแล้ว หัวใจของเราย่อมจะเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจเป็นพิเศษ

2 ในยุคพระคุณ พระเยซูทรงมีความเวทนาและพระคุณให้แก่มนุษย์ หากแกะตัวหนึ่งในร้อยตัวหายไป พระองค์จะทรงผละจากแกะเก้าสิบเก้าตัวเพื่อมองหาแกะตัวนั้น ประโยคนี้ไม่ได้นำเสนอวิธีการแบบเครื่องจักรกลประเภทหนึ่ง อีกทั้งไม่ใช่กฎเกณฑ์ แต่กลับแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เร่งด่วนของพระเจ้าในการนำความรอดมาสู่ผู้คน รวมทั้งความรักอันลึกซึ้งที่พระองค์มีต่อพวกเขา ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์ไม่ใช่หนทางในการทำสิ่งทั้งหลาย แต่เป็นอุปนิสัยประเภทหนึ่ง วิธีการคิดจำพวกหนึ่ง เพราะฉะนั้น ไม่ว่าผู้คนจะมีความอ่อนแอหรือความเห็นผิดมากมายเพียงใด หากพวกเขาสามารถมาตระหนักถึงความจริงได้ในท้ายที่สุด และได้รับความรู้และกลับตัวได้ เช่นนั้นแล้ว เราจะรู้สึกชูใจเป็นพิเศษ ในโลกของความสนุกสนานและความเลิศหรูใบนี้ และในยุคชั่วนี้ การสามารถตั้งมั่น ยอมรับรู้พระเจ้า และกลับไปอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้อง คือสิ่งที่นำมาซึ่งความชูใจและความตื่นเต้นค่อนข้างมาก

ดัดแปลงจาก “ผู้คนซึ่งสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์นั้นเป็นผู้คนที่มีเหตุผลน้อยที่สุด” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 897 พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถัดไป: 899 เจตนารมณ์ของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่เปลี่ยนแปลง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวัน เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงส่งกว่าของวันนี้...

52. ลาก่อน จอมตามใจ!

โดย หลี่เฟย ประเทศสเปนพูดถึงคนที่ชอบตามใจผู้อื่น ก่อนมาเชื่อในพระเจ้า ฉันเคยคิดว่าพวกเขาช่างยอดเยี่ยม พวกเขามีอุปนิสัยที่อ่อนโยน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger