472 ความจริงคือสุภาษิตสูงสุดของชีวิต

I

ความจริงคือสุภาษิตที่แท้ที่สุด

และความจริงสูงส่งอยู่เหนือมวลมนุษย์ มวลมนุษย์ทุกคน

และเรียกได้ว่าภาษิตชีวิตก็คงเป็นเพราะ

สิ่งๆนั้นคือ สิ่งที่พระเจ้าขอจากมนุษย์

และเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์

ทรงขอมนุษย์และอีกทั้งเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์เอง

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

II

มันไม่ใช่คำพูดที่สรุปจากคนเรา

แต่เป็นชีวิตพระเจ้าโดยแท้พระองค์เอง

นั้นจึงเป็นภาษิตที่สูงสุดของทุกชีวิต ชีวิตทั้งปวง

ทำด้วยความจริงคือการเติมเต็ม และได้ทำตามหน้าที่

ตามคำขอร้องที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

แก่นแท้ของคำขอ คำขอร้องนี้

คือความจริงที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง

และไม่ใช่เพียงคำสอนว่างเปล่าที่ทำไม่ได้จริงๆ

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 471 พระวจนะคือความจริงไม่มีวันแปรเปลี่ยน

ถัดไป: 473 ความจริงเท่านั้นที่สามารถทำให้หัวใจของมนุษย์มีสันติสุขได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน

ผู้คนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นั่นคือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุด...

บทที่ 28

สภาวะของผู้คนคือ ยิ่งพวกเขาเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงเท่าใด...

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger