ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ความจริงคือสุภาษิตสูงสุดของชีวิต

播放速度

ความจริงคือสุภาษิตสูงสุดของชีวิต

I

ความจริงคือสุภาษิตที่แท้ที่สุด

และความจริงสูงส่งอยู่เหนือมวลมนุษย์ มวลมนุษย์ทุกคน

และเรียกได้ว่าภาษิตชีวิตก็คงเป็นเพราะ

สิ่งๆนั้นคือ สิ่งที่พระเจ้าขอจากมนุษย์

และเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์

ทรงขอมนุษย์และอีกทั้งเป็นกิจที่ทำโดยพระองค์เอง

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

II

มันไม่ใช่คำพูดที่สรุปจากคนเรา

แต่เป็นชีวิตพระเจ้าโดยแท้พระองค์เอง

นั้นจึงเป็นภาษิตที่สูงสุดของทุกชีวิต ชีวิตทั้งปวง

ทำด้วยความจริงคือการเติมเต็ม และได้ทำตามหน้าที่

ตามคำขอร้องที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

แก่นแท้ของคำขอ คำขอร้องนี้

คือความจริงที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง

และไม่ใช่เพียงคำสอนว่างเปล่าที่ทำไม่ได้จริงๆ

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

มันไม่ใช่คำกล่าวจากบางสิ่งอย่างนั้น

หรือคำพูดที่โด่งดังจากผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่มันคือคำกล่าวต่อมวลมนุษย์เรา

โดยผู้ปกครองทุกสิ่งบนโลกและสรวงสวรรค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

ถัดไป:พระเจ้าอวยพรผู้ที่ซื่อสัตย์