787 เจ้าเข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่?

1 เจ้ากล้าพูดหรือไม่ว่าเจ้ารู้จักพระเจ้า?  เจ้ามีการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือยัง?  เจ้าเชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์หรือยัง?  เจ้ารู้จักพระอุปนิสัยของพระองค์หรือไม่?  เจ้ารู้หรือไม่ว่าพระองค์โปรดสิ่งใด?  เจ้ารู้สิ่งที่เจ้าทำซึ่งล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์หรือไม่?  เจ้ารู้จักความเสื่อมทรามในตัวเจ้าที่พระองค์ไม่โปรดหรือไม่?  เจ้ารู้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ผ่านทางผู้คนแบบใด?  เจ้ารู้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงรังเกียจผู้คนแบบใด?  เจ้ารู้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงเกลียดปัญหาใดของเจ้ามากที่สุด?  หากเจ้าไม่รู้คำตอบของคำถามดังกล่าว นั่นแสดงว่าเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้าเลยจริงๆ

2 เจ้ากล่าวอ้างว่าเจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว กระนั้นเจ้าก็ยังไม่เข้าใจความชื่นบานยินดี ความโมโห ความโศกเศร้า และความสุขของพระองค์ และเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์  เจ้ายังไม่เข้าใจทั้งความชอบธรรมของพระองค์และความเปี่ยมกรุณาของพระองค์ อีกทั้งเจ้าก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงโปรดและสิ่งใดที่พระองค์ทรงเกลียด  นี่ไม่ใช่ความรู้ในเรื่องของพระเจ้า  หากเจ้ารู้จักพระเจ้า เข้าใจพระองค์ และมีความสามารถที่จะจับใจความน้ำพระทัยบางประการของพระองค์ได้ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็สามารถเชื่อในพระองค์ได้อย่างแท้จริง นบนอบต่อพระองค์ได้อย่างแท้จริง รักพระองค์ได้อย่างแท้จริง และนมัสการพระองค์ได้อย่างแท้จริง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 786 มนุษย์รู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระองค์

ถัดไป: 788 เหล่ามนุษย์ไม่มีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger