ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

Verse 1

ยามนี้งานพระเจ้าคือการตรัส ไม่มีนิมิตหรือปาฏิหาริย์

มันไม่ใช่ยุคพระคุณ พระเจ้าเป็นปกติและจริง

มิใช่พระเยซู ผู้เหนือธรรมชาติในยุคสุดท้าย

แต่เป็นพระเจ้าภาคชีวิตจริง ไม่ต่างจากผู้คน


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


Verse 2

พระเจ้าแสดงอุปนิสัยที่ต่างไปในทุกยุค

เป็นส่วนที่แตกต่างในกิจของพระองค์

แต่ทั้งสิ้นนี้ยังให้ความรู้ลึกซึ้งของพระองค์

และความเชื่อที่เป็นจริง และติดดินมากขึ้น


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


Bridge

เจ้าจะเข้าใจสภาพแท้จริง และอุปนิสัยของพระองค์

ได้ด้วยการรู้การกระทำที่แท้จริง งานที่ทำและตรัส

การใช้พระปัญญาทำให้คนเพียบพร้อม

เข้าใจวิธีที่พระองค์ใช้กับคน

เข้าใจสิ่งที่ทรงชอบและไม่ชอบ

สิ่งนี้สามารถช่วยแยกแยะ ผิดและถูก

และด้วยความรู้ของพระเจ้า ชีวิตจึงมีความก้าวหน้า


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 797 พระราชกิจของพระเจ้านั้นมิอาจหยั่งลึกได้

ถัดไป: 801 มนุษย์สามารถมารักพระเจ้าได้โดยการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์มากกว่า

พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป้าหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์มิใช่วิญญาณของซาตาน หรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนใดๆ  แต่คือมนุษย์...

มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลบหนีไปได้...

มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์มากกว่า

พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป้าหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์มิใช่วิญญาณของซาตาน หรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนใดๆ  แต่คือมนุษย์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้