309 เจ้ามีความเชื่อและความรักที่แท้จริงสำหรับพระคริสต์หรือไม่?

Verse 1

พวกเจ้าล้วนหวังบำเหน็จเฉพาะพระพักตร์

เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

ทุกคนมุ่งหวังเช่นนั้น

เมื่อพวกเขาเริ่มเชื่อในพระองค์

ด้วยมนุษย์หมกมุ่นไล่ตามเสาะหา

สิ่งที่สูงกว่ากันทุกคน

ไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่ต้องการ

จะเป็นคนล้าหลังผู้อื่น

ผู้คนก็เป็นกันเช่นนี้เอง


Verse 2

คนมากมายท่ามกลางพวกเจ้าจึงพยายาม

ประจบประแจงพระเจ้าที่สถิตอยู่บนสวรรค์

แต่ความจงรักภักดี

จริงใจที่พวกเจ้ามีให้พระเจ้า

น้อยกว่าที่พวกเจ้ามีต่อตนเองมากมาย


Verse 3

ดูจากภายนอกแล้วพวกเจ้านั้น

ราวกับจะเชื่อฟังพระคริสต์

แต่พวกเจ้ากลับไม่มีความเชื่อ

หรือความรักให้พระองค์

หนึ่งเดียวที่พวกเจ้าเชื่อคือพระเจ้า

ซึ่งคลุมเครือจากความรู้สึกของตน

หนึ่งเดียวที่พวกเจ้ารัก

คือพระเจ้าที่พวกเจ้าโหยหาทั้งวันและทั้งคืน

แต่พวกเจ้านั้นไซร้ไม่เคยได้เจอ


Chorus

ความเชื่อหมายถึงการเชื่อและความไว้ใจ

ความรักหมายถึงความชื่นชมบูชา

และความเลื่อมใสในหัวใจ

และไม่เคยมีวันแยกจากกัน

แต่ความเชื่อและความรักของพวกเจ้า

ที่มีต่อพระคริสต์ของวันนี้

เมื่อเทียบกับสิ่งนี้แล้วช่างห่างไกล

ไม่อาจจะมาเทียบกันได้เลย


Verse 4

ความเชื่อของพวกเจ้าน้อยเกินไป

ความรักที่พวกเจ้ามี

ต่อพระคริสต์องค์นี้ช่างไร้ค่า

พวกเจ้าไม่รู้พระอุปนิสัย

หรือว่าเนื้อแท้ของพระองค์

แล้วพวกเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า

หรือรักพระองค์เช่นไร?

ความเป็นจริงของความเชื่อ

ของพวกเจ้าอยู่ที่ใด?

พวกเจ้ากำลังรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือ?

พวกเจ้ากำลังรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือ?


Chorus

ความเชื่อหมายถึงการเชื่อและความไว้ใจ

ความรักหมายถึงความชื่นชมบูชา

และความเลื่อมใสในหัวใจ

และไม่เคยมีวันแยกจากกัน

แต่ความเชื่อและความรักของพวกเจ้า

ที่มีต่อพระคริสต์ของวันนี้

เมื่อเทียบกับสิ่งนี้แล้วช่างห่างไกล

ไม่อาจจะมาเทียบกันได้เลย


Outro

ยามที่มาถึงเรื่องของความเชื่อ

พวกเจ้ามีความเชื่อในพระองค์กันเช่นไร?

(มีความเชื่อในพระองค์กันเช่นไร?)

ยามที่มาถึงเรื่องความรัก

พวกเจ้ารักพระองค์กันในหนทางเช่นไร?

(ในหนทางเช่นไร?)


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, วิธีรู้จักพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ก่อนหน้า: 308 ความเชื่อที่แท้จริงของพวกเจ้าอยู่ที่ใด

ถัดไป: 310 เจ้ามีองค์ประกอบของการไม่เชื่อในพระคริสต์อยู่มากเกินไป

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger