พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

การล่วงละเมิดจะนำพาให้มนุษย์ตกนรก

เราได้ให้คำเตือนมากมายแก่พวกเจ้า และให้ความจริงมากหลายแก่พวกเจ้าอันมีเจตนาที่จะพิชิตพวกเจ้า ถึงตอนนี้ พวกเจ้าทั้งหมดต่างก็รู้สึกได้ว่าพวกเจ้าบริบูรณ์ขึ้นมากกว่าที่พวกเจ้าเคยเป็นในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ พวกเจ้าได้เข้าใจถึงหลักธรรมมากมายว่า บุคคลคนหนึ่งควรจะเป็นเช่นไร และเจ้าได้มีสามัญสำนึกมากมายอย่างที่ผู้ที่สัตย์ซื่อควรจะมี พวกเจ้าได้เก็บเกี่ยวทุกอย่างนี้ในช่วงเวลาหลายปี เราหาได้ปฏิเสธความสำเร็จของพวกเจ้าไม่ แต่เราต้องกล่าวอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นกันว่า เราก็มิได้ปฏิเสธการไม่เชื่อฟังและการเป็นกบฏมากมายที่พวกเจ้าได้กระทำต่อเราในช่วงเวลาหลายปีนี้เช่นกัน ด้วยว่าไม่มีพวกเจ้าคนใดที่เป็นวิสุทธิชนแม้แต่ผู้เดียว เจ้าคือผู้ที่ซาตานทำให้เสื่อมทราม โดยไม่มีข้อยกเว้น เจ้าคือศัตรูของพระคริสต์ จวบจนกระทั่งบัดนี้ การล่วงละเมิดและการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วน ด้วยเหตุนี้ จึงแทบจะไม่สามารถถือได้ว่าแปลกเลยที่เราเองกล่าวย้ำกับพวกเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลา เราไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าในลักษณะนี้—แต่เพื่อประโยชน์ของอนาคตของพวกเจ้า เพื่อประโยชน์ของบั้นปลายของพวกเจ้า เราจะกล่าวซ้ำถึงสิ่งที่เราได้กล่าวแล้วอีกครั้งที่นี่และตอนนี้ เราหวังว่าพวกเจ้าจะตามใจเรา และยิ่งกว่านั้น หวังว่าเจ้าจะสามารถเชื่อวาจาทุกคำของเราและอนุมานความหมายโดยนัยอันลึกซึ้งของวาจาของเราได้ จงอย่าสงสัยในสิ่งที่เรากล่าว ไม่ต้องพูดถึงการหยิบยกถ้อยคำของเราขึ้นมาตามที่เจ้าปรารถนาและโยนถ้อยคำเหล่านั้นทิ้งไปตามอำเภอใจ เราเห็นว่านี่สุดจะทนได้ จงอย่าตัดสินถ้อยคำของเราและและยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือเจ้าไม่ควรคิดว่าถ้อยคำเหล่านั้นไม่สลักสำคัญ หรือกล่าวว่าเรากำลังทดลองพวกเจ้าอยู่เสมอ หรือแย่ไปกว่านั้นก็คือกล่าวว่าสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้านั้นไม่ถูกต้อง เรายังพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สุดจะทนได้อีกด้วย เพราะพวกเจ้าปฏิบัติต่อเราและสิ่งที่เรากล่าวด้วยความคลางแคลงใจ ไม่เคยรับฟังถ้อยคำของเราและเพิกเฉยต่อเรา เราขอบอกพวกเจ้าแต่ละคนอย่างจริงจังว่า จงอย่านำสิ่งที่เรากล่าวไปเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา จงอย่านำถ้อยคำของเราไปเชื่อมโยงกับคำพูดโกหกของพวกคนปลิ้นปล้อนหลอกลวง ยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือเจ้าไม่ควรตอบสนองต่อถ้อยคำของเราด้วยความเหยียดหยาม บางทีอาจจะไม่มีผู้ใดในอนาคตที่สามารถบอกสิ่งที่เรากำลังบอกกับพวกเจ้าได้ หรือพูดกับพวกเจ้าอย่างมีใจกว้างยิ่งนัก หรือยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือชี้แนะประเด็นเหล่านี้แก่พวกเจ้าอย่างอดทน เจ้าจะใช้วันเหล่านั้นเพื่อมาหวนคิดถึงช่วงเวลาดี ๆ หรือสะอึกสะอื้นเสียงดังหรือร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด หรือพวกเจ้าจะใช้ชีวิตผ่านค่ำคืนอันมืดมิดโดยปราศจากการจัดเตรียมเศษเสี้ยวแห่งความจริงหรือชีวิต หรือเพียงแต่เฝ้าคอยอย่างสิ้นหวัง หรือดำรงอยู่ด้วยความเสียใจขมขื่นมากจนพวกเจ้าสูญเสียเหตุผลทั้งหมด…โดยแท้จริงแล้ว ไม่มีพวกเจ้าคนใดที่สามารถรอดพ้นจากความเป็นไปได้เหล่านี้ ด้วยเพราะไม่มีพวกเจ้าคนใดครองที่นั่งซึ่งพวกเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงจากที่นั่งนี้ แต่กลับหมกมุ่นตัวพวกเจ้าเองในโลกแห่งตัณหาและความชั่ว ซึ่งผสมผสานเข้ากับความเชื่อของพวกเจ้า เข้าสู่จิตวิญญาณ วิญญาณ และร่างกายของพวกเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งต่าง ๆ มากมายยิ่งนักที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและความจริง และเป็นสิ่งซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิตและความจริง ดังนั้นสิ่งที่เราหวังในตัวพวกเจ้าคือให้พวกเจ้าสามารถได้รับการนำพาเข้าสู่เส้นทางแห่งความสว่าง ความหวังเดียวของเราคือการที่พวกเจ้าสามารถกลายเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อตัวพวกเจ้าเองได้ ดูแลตัวพวกเจ้าเองได้ และการที่เจ้าไม่เน้นเรื่องบั้นปลายของเจ้ามากนัก ในขณะที่มองดูความประพฤติและการล่วงละเมิดของเจ้าด้วยความไม่แยแส

เป็นเวลานานแล้วที่ผู้คนซึ่งเชื่อในพระเจ้าต่างก็หวังอย่างจริงจังจริงใจที่จะมีบั้นปลายอันงดงาม และผู้เชื่อทั้งหมดของพระเจ้าหวังว่าความโชคดีจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในทันทีทันใด พวกเขาทั้งหมดหวังว่าพวกเขาจะได้เห็นตัวเองนั่งลงอย่างสงบ ณ ที่ใดที่หนึ่งในสวรรค์ในทันทีทันใด ก่อนที่พวกเขาจะทันได้รู้ตัว แต่เรากล่าวว่า ผู้คนเหล่านี้ที่มีความคิดอันดีงาม ไม่เคยรู้ว่าพวกเขามีคุณสมบัติเหมาะที่จะได้รับความโชคดีดังกล่าวที่ร่วงหล่นจากสวรรค์ หรือแม้แต่ได้นั่งบนที่นั่งในที่นั้น พวกเจ้าในสมัยปัจจุบันมีความรู้ดีเกี่ยวกับตัวเจ้าเอง ถึงกระนั้น พวกเจ้าก็ยังคงหวังว่าจะรอดพ้นจากความพิบัติของยุคสุดท้ายและพระหัตถ์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระองค์ทรงลงโทษเหล่ามารร้าย ดูเหมือนว่าการฝันหวานและความต้องการชีวิตที่สุขสบายเป็นคุณลักษณะพิเศษทั่วไปของทุกคนที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม และไม่ใช่ความคิดอันหลักแหลมบางอย่างของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถึงกระนั้น เรายังคงปรารถนาจะให้ความอยากได้อยากมีอันฟุ้งเฟ้อเหล่านี้ของพวกเจ้าจบสิ้นลง รวมไปถึงความใคร่กระหายของพวกเจ้าที่จะได้รับพระพร เมื่อพิจารณาดูว่าการล่วงละเมิดของพวกเจ้ามีมากมายนัก และจากข้อเท็จจริงที่ว่าการเป็นกบฏของพวกเจ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถเข้ากันได้กับแผนการอันดีงามสำหรับอนาคตของพวกเจ้าได้อย่างไรกัน ? หากเจ้าต้องการดำเนินชีวิตต่อไปตามใจชอบ ยังคงอยู่ในการผิดโดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดรั้งเจ้าไว้ ทว่าในเวลาเดียวกันเจ้ายังคงต้องการให้ความฝันของเจ้ากลายเป็นจริง เมื่อนั้นเราก็จะขอเร่งเร้าให้เจ้าคงอยู่ในความโง่เขลาของเจ้าต่อไปและไม่มีวันตื่นขึ้นมา—เพราะความฝันของเจ้าเป็นความฝันอันว่างเปล่า และในเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรม พระองค์จะไม่ทรงทำการละเว้นให้กับเจ้า หากเจ้าเพียงแค่ต้องการให้ความฝันของเจ้ากลายเป็นจริง เช่นนั้นแล้วก็จงอย่าได้ฝันเลย ในทางตรงกันข้าม จงเผชิญกับความจริงและข้อเท็จจริงชั่วนิรันดร์ นี่คือทางเดียวที่เจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ วิธีนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างในทางรูปธรรม ?

ประการแรก จงดูการล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้า และตรวจสอบว่าความประพฤติและความคิดใดที่เจ้ามีอยู่ไม่สอดคล้องกับความจริง

นี่คือสิ่งหนึ่งที่เจ้าทำได้อย่างง่ายดาย และเราเชื่อว่าผู้มีปัญญาทุกคนสามารถทำสิ่งนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เคยรู้ว่าการล่วงละเมิดและความจริงที่เป็นข้อยกเว้นนี้หมายถึงอะไร ทั้งนี้เพราะในระดับพื้นฐาน พวกเขาไม่ใช่ผู้มีปัญญา เรากำลังกล่าวถึงผู้ที่ได้รับการรับรองโดยพระเจ้า มีความซื่อสัตย์ ไม่ได้ละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริหารใด ๆ อย่างร้ายแรง และสามารถหยั่งรู้ถึงการล่วงละเมิดของพวกเขาเองได้อย่างง่ายดาย แม้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพึงประสงค์จากพวกเจ้า และนั่นไม่ง่ายที่เจ้าจะสำเร็จลุล่วงได้ นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราพึงประสงค์จากพวกเจ้า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราหวังว่าพวกเจ้าจะไม่แอบหัวเราะเยาะกับข้อพึงประสงค์นี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวังว่าเจ้าจะไม่ดูถูกมันหรือถือว่าไม่เป็นเรื่องไม่สลักสำคัญ เจ้าควรปฏิบัติต่อมันอย่างจริงจัง และไม่เมินเฉยมัน

ประการที่สอง สำหรับการล่วงละเมิดและการไม่เชื่อฟังของเจ้าแต่ละข้อ เจ้าควรมองหาความจริงที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วก็จงใช้ความจริงเหล่านี้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น หลังจากนั้น จงแทนที่การกระทำล่วงละเมิดและความคิดและการกระทำที่ไม่เชื่อฟังของเจ้าด้วยการฝึกฝนปฏิบัติความจริง

ประการที่สาม เจ้าควรเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ใช่ใครบางคนที่ฉลาดเฉลียวอยู่เสมอและหลอกลวงอยู่ตลอดเวลา (ในที่นี้เรากำลังขอให้พวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์อีกครั้ง)

หากเจ้าสามารถสำเร็จลุล่วงสามสิ่งนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็นผู้โชคดีคนหนึ่ง—เป็นคนที่ความฝันของเขากลายเป็นจริงและได้รับความโชคดี บางทีพวกเจ้าอาจจะปฏิบัติต่อข้อพึงประสงค์ที่ไม่พึงปรารถนาสามประการนี้อย่างจริงจัง หรือบางทีเจ้าอาจจะปฏิบัติต่อมันอย่างไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของเราคือการทำให้ความฝันของพวกเจ้าลุล่วง และนำอุดมคติของพวกเจ้าไปฝึกฝนปฏิบัติ ไม่ใช่ทำเพื่อให้พวกเจ้าเป็นตัวตลกหรือทำให้พวกเจ้าดูโง่เขลา

คำบัญชาของเราอาจดูง่าย ๆ แต่สิ่งที่เรากำลังกล่าวกับพวกเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง หากสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนทำคือแค่การพูดคุยถึงการนี้อย่างผิวเผิน หรือพูดเพ้อเจ้อถึงถ้อยคำที่ฟังดูดีมากแต่ว่างเปล่า เช่นนั้นแล้วแผนการของพวกเจ้ากับความปรารถนาของพวกเจ้าจะเป็นเพียงหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าไปชั่วนิรันดร์ เราจะไม่มีสำนึกรับรู้ในเวทนาสำหรับพวกเจ้าที่ทนทุกข์มาเป็นเวลาหลายปีและทำงานหนักมาก ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ จากมัน ในทางตรงกันข้าม เราจะปฏิบัติต่อพวกที่ไม่ทำตามคำบัญชาของเราด้วยการลงโทษ ไม่ใช่ด้วยบำเหน็จรางวัล ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงการสงสารเห็นใจ พวกเจ้าอาจนึกภาพนั้นออกว่า จากการเป็นผู้ติดตามมาหลายปียิ่งนัก เจ้าได้ปฏิบัติงานอย่างหนักไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม และเจ้าควรได้รับข้าวถ้วยหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าเพียงเพราะเป็นคนปรนนิบัติ เราคงจะกล่าวได้ว่าพวกเจ้าส่วนมากคิดแบบนี้ เพราะพวกเจ้าได้ไล่ตามเสาะหาหลักการเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ และไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เอง เรากำลังกล่าวกับพวกเจ้าในบัดนี้อย่างจริงจัง ว่าเราไม่สนใจว่างานที่หนักของเจ้านั้นจะสมควรได้รับรางวัลเพียงใด คุณสมบัติของเจ้าน่าประทับใจเพียงใด เจ้าติดตามเราอย่างใกล้ชิดเพียงใด เจ้ามีชื่อเสียงมากเพียงใด หรือว่าเจ้าได้ปรับปรุงทัศนคติของเจ้าแล้วมากเพียงใด ตราบเท่าที่เจ้ายังไม่ทำตามคำบัญชาของเรา เจ้าจะไม่มีวันได้รับคำสรรเสริญจากเราเลย จงทิ้งแนวคิดและการคำนวณทั้งหมดของพวกเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และเริ่มปฏิบัติต่อข้อพึงประสงค์ของเราอย่างจริงจัง หาไม่แล้ว เราจะทำให้ทุกคนกลับกลายเป็นผงธุลีเพื่อให้งานของเราสิ้นสุดลง และถ้ามองในแง่ดีที่สุด เปลี่ยนช่วงเวลาหลายปีของงานและการทนทุกข์ทรมานของเราเป็นการไม่มีอะไรเลย เพราะเราไม่สามารถนำศัตรูของเราและพวกผู้คนที่เต็มไปด้วยความชั่วและมีภาพลักษณ์ของซาตานเข้าสู่อาณาจักรของเราหรือนำพาพวกเขาเข้าสู่ยุคใหม่ได้

เรามีความหวังมาก เราหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและด้วยความประพฤติอันดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าให้สำเร็จลุล่วงอย่างสัตย์ซื่อ มีความจริงและมนุษยธรรม เป็นคนที่สามารถยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีและแม้แต่ชีวิตของพวกเขาเพื่อพระเจ้า และอื่น ๆ อีกมาก ความหวังทั้งหมดเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความไม่พอเพียงของพวกเจ้าและจากความเสื่อมทรามและความไม่เชื่อฟังของพวกเจ้า หากว่าไม่มีคำสนทนาใดที่เรามีกับพวกเจ้าที่เพียงพอที่จะดึงความสนใจจากพวกเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คงเป็นการไม่กล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม พวกเจ้าเข้าใจดีว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เราไม่เคยหยุดพัก ดังนั้นหากเราไม่กล่าว เราก็จะทำบางสิ่งให้ผู้คนมองดู เราสามารถทำให้ลิ้นของใครบางคนเน่าได้ หรือทำให้ใครบางคนตายแบบร่างถูกตัดออกเป็นท่อน ๆ หรือให้ผู้คนมีความผิดปกติของเส้นประสาทและทำให้พวกเขาแลดูน่าเกลียดในหลาย ๆ ทางได้ และก็อีกครั้งที่เราสามารถทำให้ผู้คนต้องทนฝ่าความทรมานที่เราก่อให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพวกเขาได้ ด้วยวิธีนี้ เราคงจะรู้สึกดีใจ เกษมสำราญมาก และพอใจอย่างใหญ่หลวง ในอดีตนั้น มันเป็นเรื่อง “ทำดีได้ดี และทำชั่วได้ชั่ว” เสมอ ดังนั้นเหตุใดจึงไม่เป็นเช่นนั้นในปัจจุบันเล่า ? หากเจ้าปรารถนาที่จะเป็นปฏิปักษ์กับเรา และทำการตัดสินเรา เราก็จะทำให้ปากของเจ้าเน่า และนั่นก็จะทำให้เรามีความยินดีไปชั่วกัลป์ ท้ายที่สุด นี่เป็นเพราะสิ่งที่เจ้าได้ทำไม่ใช่ความจริง ที่แย่ยิ่งกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเลย ขณะที่ทุกสิ่งที่เราทำคือความจริง การกระทำของเราทั้งหมดสัมพันธ์กับหลักการของงานของเราและประกาศกฤษฎีกาบริหารที่เราได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเร่งเร้าให้เจ้าแต่ละคนสั่งสมความดีบ้าง ละเว้นการทำความชั่วมากมายยิ่งนัก และใส่ใจต่อคำบัญชาของเราในยามว่างของเจ้า เช่นนั้นแล้วเราจึงจะรู้สึกปีติยินดี หากพวกเจ้าจะสละ (หรือบริจาค) ตามความจริงแม้แต่หนึ่งในหนึ่งพันของความพยายามที่เจ้าใช้กับเนื้อหนัง เช่นนั้นแล้วเราย่อมจะกล่าวว่าเจ้าคงไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดบ่อยครั้งและมีปากเน่าเหม็น นี่ไม่ชัดเจนหรอกหรือ ?

ยิ่งเจ้ากระทำการล่วงละเมิดมากขึ้นเพียงใด เจ้าก็ยิ่งจะมีโอกาสได้รับบั้นปลายที่ดีน้อยลงเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งเจ้ากระทำการล่วงละเมิดน้อยลงเพียงใด โอกาสของเจ้ายิ่งจะกลับกลายเป็นได้รับการสรรเสริญจากพระเจ้าดีขึ้นเท่านั้น หากการล่วงละเมิดของเจ้าเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้อภัยเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะสูญเสียโอกาสอย่างที่สุดที่จะได้รับการให้อภัย ดังนั้นเอง บั้นปลายของเจ้าจะไม่ได้อยู่เบื้องบน แต่จะอยู่เบื้องล่าง หากเจ้าไม่เชื่อเรา เช่นนั้นแล้วก็จงฮึกเหิมและกระทำผิดเถิด และดูว่านั่นจะนำพาเจ้าไปพบกับสิ่งใด หากเจ้าเป็นคนที่จริงจังจริงใจ เป็นผู้ฝึกฝนปฏิบัติความจริง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีโอกาสได้รับการให้อภัยต่อการล่วงละเมิดของเจ้าอย่างแน่นอน และเจ้าก็จะไม่เชื่อฟังบ่อยน้อยลงเรื่อย ๆ หากเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่เต็มใจจะฝึกฝนปฏิบัติความจริง เช่นนั้นแล้วการล่วงละเมิดของเจ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และเจ้าก็จะไม่เชื่อฟังบ่อยมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเจ้าไปถึงขีดจำกัด ซึ่งจะเป็นเวลาแห่งความย่อยยับจนสิ้นซากของเจ้า นี่จะเป็นเวลาที่ความฝันอันน่าเพลิดเพลินใจของเจ้าที่จะได้รับพระพรถูกทำลาย จงอย่าคำนึงถึงการล่วงละเมิดของเจ้าว่าเป็นเพียงความผิดพลาดของคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือโง่เขลา จงอย่าใช้ข้ออ้างว่าเจ้าไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัติความจริงเพราะขีดความสามารถต่ำของเจ้าทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้น ยิ่งไปกว่านั้น จงอย่าเพียงคำนึงถึงการล่วงละเมิดที่เจ้าได้กระทำว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่รู้อะไรดี หากเจ้าเก่งที่จะให้อภัยตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเจ้าเองด้วยความใจกว้าง เช่นนั้นแล้วเราย่อมกล่าวว่าเจ้าคือคนขลาดที่จะไม่มีวันได้รับความจริง และการล่วงละเมิดของเจ้าจะไม่มีวันหยุดตามหลอกหลอนเจ้า พวกมันจะกันไม่ให้เจ้าทำตามคำบัญชาแห่งความจริงได้ และเป็นเหตุให้เจ้าคงความเป็นมิตรสหายที่รักภักดีของซาตานไปชั่วนิจนิรันดร์ คำแนะนำของเราต่อเจ้ายังคงเป็นเช่นนี้คือ จงอย่าใส่ใจแค่เฉพาะบั้นปลายของเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น ขณะที่เจ้าล้มเหลวที่จะสังเกตเห็นการล่วงละเมิดอันซ่อนอยู่ของเจ้า จงใส่ใจเรื่องการล่วงละเมิดอย่างจริงจัง และจงอย่ามองข้ามการล่วงละเมิดใด ๆ เพราะเจ้ามัวแต่พะวงถึงบั้นปลาย

ก่อนหน้า:การตักเตือนสามประการ

ถัดไป:การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง