351 น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

Verse 1

เราทำงานมามากมายท่ามกลางผู้คน

ถ้อยคำที่เราพูดนั้นมีมากมาย

เพื่อความรอดจะได้เป็นของมนุษย์

เพื่อมนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

แต่เราได้คนมาเพียงเล็กน้อย

บนโลกที่คิดดั่งเช่นเรา

มวลมนุษย์ไม่เชิดชูวาจาของเรา

พวกเขาไม่อาจจะเข้ากันได้กับเรา


Chorus

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา


Verse 2

เหล่าผู้มีความเสื่อมทราม ต่างอยู่ในห้วงมารซาตาน

ในเนื้อหนัง ความต้องการด้วยตัณหา

ไม่มีใครเลยที่จะเข้ากันได้กับเรา

บางคนอ้างว่าเขาทำได้

แต่พวกเขาเคารพรูปบูชา

พวกเขารู้ว่านามเรานั้นบริสุทธิ์

แต่ก็เลือกเดินบนทางตรงข้ามกับเรา


Bridge

พวกเขาพูดด้วยความโอหัง และมั่นใจในตน

เพราะพวกเขาทั้งปวงต่อต้านเรา

และเข้ากันไม่ได้กับเรา


Chorus

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์

ก่อนหน้า: 350 มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

ถัดไป: 352 ใครกันเล่าเข้ากันได้กับพระเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger