351 น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

I

เราทำงานมามากมายท่ามกลางผู้คน

ถ้อยคำที่เราพูดนั้นมีมากมาย

เพื่อความรอดจะได้เป็นของมนุษย์

เพื่อมนุษย์ จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

แต่เราได้คนมาเพียงเล็กน้อย

บนโลกที่คิดดั่งเช่นเรา

มวลมนุษย์ไม่เชิดชูวาจาของเรา

พวกเขาไม่อาจจะเข้ากันได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

II

เหล่าผู้มีความเสื่อมทราม ต่างอยู่ในห้วงมารซาตาน

ในเนื้อหนัง ความต้องการด้วยตัณหา

ไม่มีใครเลยที่จะเข้ากันได้กับเรา

บางคนอ้างว่าเขาทำได้

แต่พวกเขาเคารพรูปบูชา

พวกเขารู้ว่านามเรานั้นบริสุทธิ์ 

แต่ก็เลือกเดินบนทางตรงข้ามกับเรา

พวกเขาพูดด้วยความโอหัง 

และมั่นใจในตน

เพราะพวกเขาทั้งปวงต่อต้านเรา

และเข้ากันไม่ได้กับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

งานที่เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนเคารพบูชาเรา

สิ่งที่ยิ่งสำคัญคือเพื่อมนุษย์จะเข้ากันได้กับเรา

โอ้ ใช่ เพื่อให้มนุษย์จะเข้ากันได้ด้วยดีกับเรา

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 350 มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

ถัดไป: 352 ใครกันเล่าเข้ากันได้กับพระเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 19

การใช้วจนะของเราเป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดของพวกเขา—นี่คือภาระผูกพันของมนุษย์ ในแต่ละส่วนแห่งวจนะของเรา...

บทที่ 4

ประชากรทั้งหมดของเราที่ปรนนิบัติอยู่เบื้องหน้าเรา ควรคิดย้อนกลับไปในอดีตว่า ความรักที่เจ้ามีให้เราด่างพร้อยเพราะความไม่บริสุทธิ์หรือไม่?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger