339 พวกเจ้าจงรักภักดีต่อผู้ใด

Verse 1

หากพระเจ้าจะทรงวางเงินทองตรงหน้าพวกเจ้า

ขอให้พวกเจ้านั้นเลือกสิ่งที่ประทานโดยเสรี

และตรัสว่าจะไม่ทรงประณามพวกเจ้าเลย

คนส่วนใหญ่คงเลือกเงินทอง และคงละทิ้งความจริง

ส่วนคนที่ดีกว่าคงจะละทิ้งเงินทอง

และคงจะเลือกความจริงอย่างลังเล

พวกระหว่างกลางคงเลือกความจริงและเงินทอง

แล้วธาตุแท้พวกเจ้าจะไม่เผยชัดหรือไร


Verse 2

พวกเจ้าจะเลือกเช่นนี้ร่ำไประหว่าง

ความจริงและสิ่งที่พวกเจ้าภักดี

และทัศนคตินั้นจะยังเป็นเช่นเดิม

มีคนมากมายที่ลังเลระหว่างถูกผิดมิใช่หรือไร

ในการปะทะระหว่างดี เลวและขาวดำ

พวกเจ้ารู้ดีแน่นอนถึงทางเลือกของตน

ระหว่างพระเจ้าหรือครอบครัว

ลูกหรือพระเจ้า ปัญหา หรือสันติสุข

รวยหรือจน ยิ่งใหญ่หรือสามัญ

ถูกทิ้งหรือมีคนช่วยเหลือ


Chorus

หากพวกเจ้าถูกขอให้เลือกอีกครั้ง

จุดยืนพวกเจ้าจะเป็นเช่นใด

มันจะยังคงเป็นเช่นเดิมหรือไม่

จะยังทำให้พระเจ้าเจ็บปวด ผิดหวังอยู่ไหม

หัวใจจะยังอบอุ่นสักนิดไหม

จะยังคงไม่รู้วิธีชูใจพระเจ้าหรือไม่


Verse 3

เลือกครอบครัวสงบสุขแทนแตกแยกโดยไม่ลังเล

เลือกเงินทองแทนหน้าที่โดยไม่หันหลังกลับ

เลือกความฟุ่มเฟือยแทนยากจน

เลือกครอบครัวแทนพระเจ้า

เลือกมโนคติหลงผิดแทนการมีความจริง

เมื่อเผชิญการกระทำชั่วร้ายทุกแบบของพวกเจ้า

พระเจ้าทรงสูญความเชื่อในตัวพวกเจ้าสิ้นแล้ว

พระองค์ทรงประหลาดพระทัยนักว่า

หัวใจพวกเจ้าไม่ยอมที่จะต้องอ่อนลง


Verse 4

หลายปีแห่งการมอบอุทิศของพระเจ้า

หลายปีแห่งความพยายามมากมายของพระเจ้า

ได้แต่นำมาซึ่งการละทิ้งพระองค์

ทรงได้เห็นว่าพวกเจ้าสิ้นหวังต่อพระองค์

แต่ที่ทรงหวังกับพวกเจ้ากลับเพิ่มทุกวัน

เพราะวันของพระองค์วางต่อหน้าทุกคนแล้ว

แต่พวกเจ้านั้นยังค้นหา เกาะกุมสิ่งชั่วร้ายและมืดมน

เคยคิดไหมว่าจุดจบพวกเจ้านั้นจะเป็นเช่นไร


Chorus

หากพวกเจ้าถูกขอให้เลือกอีกครั้ง

จุดยืนพวกเจ้าจะเป็นเช่นใด

มันจะยังคงเป็นเช่นเดิมหรือไม่

จะยังทำให้พระเจ้าเจ็บปวดผิดหวังอยู่ไหม

หัวใจจะยังอบอุ่นสักนิดไหม

จะยังคงไม่รู้วิธีชูใจพระเจ้าหรือไม่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าจงรักภักดีต่อใคร?

ก่อนหน้า: 338 การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของพวกเจ้าอยู่ที่ใด

ถัดไป: 340 พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทำกับเจ้ามีคุณค่ายิ่งนัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger