42 เวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนคืน

Verse 1

จงตื่นเถิด ทุกคน จงตื่นเถิด ทุกคน

วันของเราจะไม่ล่าช้า

เวลาคือชีวิต อยากรอด จงฉวยมันไว้

เวลานั้นอยู่ไม่ไกล

หากพวกเจ้านั้นได้สอบ แต่ว่าไม่ผ่าน

ก็พยายามได้ใหม่และเร่งเรียน

แต่เจ้าต้องรู้ว่าวันของเรา

จะไม่ล่าช้า


Chorus

จงเชื่อในเรา ผู้ช่วยให้รอด

ผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหิทธิฤทธิ์

ระวัง เวลาไม่ย้อนกลับมา

ไร้การเยียวยา ความเสียใจ

เราจะกล่าวคำนี้ได้เช่นไร

ถ้อยคำเราไม่คู่ควร

ให้พวกเจ้าได้พิจารณา และไตร่ตรองหรือไร


Verse 2

จงจำไว้ เราผลักดันเจ้า ด้วยถ้อยคำที่ดีๆ

จุดจบได้ปรากฎต่อสายตา หายนะนั้นใกล้เข้ามา

ชีวิตพวกเจ้านั้นสำคัญ หรืออาหารเสื้อผ้าอาภรณ์

ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องคิดไตร่ตรองเรื่องนี้


Chorus

จงเชื่อในเรา ผู้ช่วยให้รอด

ผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหิทธิฤทธิ์

ระวัง เวลาไม่ย้อนกลับมา

ไร้การเยียวยา ความเสียใจ

เราจะกล่าวคำนี้ได้เช่นไร

ถ้อยคำเราไม่คู่ควร

ให้พวกเจ้าได้พิจารณา และไตร่ตรองหรือไร


Bridge

ช่างน่าเวทนาโหดร้ายเหลือทน คือวิถีของคนทั้งหลาย

เบือนหน้าหนีจากถ้อยคำเรา

เราพูดกับเจ้าสูญเปล่าหรือไร

เหตุใดพวกเจ้ายังไม่ระวัง

ไม่เคยคิดมาก่อนหรือไร

คิดว่าเราพูดเรื่องพวกนี้เพื่อใคร


Chorus

จงเชื่อในเรา ผู้ช่วยให้รอด

ผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหิทธิฤทธิ์

ระวัง เวลาไม่ย้อนกลับมา

ไร้การเยียวยา ความเสียใจ

เราจะกล่าวคำนี้ได้เช่นไร

ถ้อยคำเราไม่คู่ควร

ให้พวกเจ้าได้พิจารณา

และไตร่ตรองหรือไร และไตร่ตรองหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 30

ก่อนหน้า: 41 โลกกำลังถล่มทลาย ราชอาณาจักรกำลังก่อร่างเป็นรูปทรง

ถัดไป: 43 ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger