107 พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

Verse1

พระอุปนิสัยได้รับการเผยจนหมด

ทั้งหมดได้ถูกเปิดเผย 

ไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงยุคพระคุณ

หรือยุคธรรมบัญญัติ หรือว่ายุคสุดท้าย

แต่ได้รับการเผยไว้ในครรลอง 

ของแผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้า

พระกิจยุคสุดท้ายคือการพิพากษา 

รวมไปถึงการตีสอนและความพิโรธ

Verse2

พระกิจในยุคสุดท้ายที่ทรงเลือกทำ

ไม่อาจแทนที่พระราชกิจ ของยุคธรรมบัญญัติ

หรือพระราชกิจของยุคพระคุณได้

แต่พระกิจทั้งสามยุคมีความเชื่อมโยงกัน 

หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

และทั้งหมดคือพระกิจของพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว 

ซึ่งพระองค์ทรงทำไว้ในยุคที่แตกต่างกัน

Pre-Chorus

พระราชกิจได้เริ่มต้นในยุคธรรมบัญญัติ

กิจที่ทรงทำในยุคพระคุณ 

คือพระราชกิจแห่งการไถ่

และพระราชกิจที่ทรงได้ทำ

ในช่วงยุคสุดท้าย 

นำการปิดฉากมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง

Chorus

เจ้านั้นจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วง

ที่อยู่ในยุคและตำแหน่ง แห่งหนที่ต่างกัน

เป็นที่ชัดเจนว่าล้วนเป็นพระกิจของพระเจ้าหนึ่งเดียว 

พระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

บรรดาผู้คนที่พยายามแยกพระกิจเหล่านี้ 

ออกจากกันล้วนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้า

Verse3

จากพระราชกิจของพระยาห์เวห์

ถึงพระกิจของพระเยซู และถึงพระกิจในปัจจุบัน

สามช่วงระยะเหล่านี้ 

ครอบคลุมเรื่องราวอันต่อเนื่อง

ตลอดช่วงการบริหารจัดการ 

ทั้งหมดของพระเจ้า

Verse4

และพระกิจทั้งหมดที่เป็นของพระวิญญาณ 

ที่เป็นของพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

นับตั้งแต่การทรงสร้างโลกของพระเจ้า

พระองค์ทรงบริหาร จัดการมนุษย์เรื่อยมาตลอด

พระองค์ทรงเป็นปฐมกาลและบทอวสาน

พระองค์ทรงเป็นองค์แรก และองค์สุดท้าย

ทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงเริ่มต้นยุคหนึ่ง 

และทรงนำยุคนั้นไปถึงบทอวสาน

Pre-Chorus

พระราชกิจได้เริ่มต้นในยุคธรรมบัญญัติ

กิจที่ทรงทำในยุคพระคุณ 

คือพระราชกิจแห่งการไถ่

และพระราชกิจที่ทรงได้ทำ

ในช่วงยุคสุดท้าย นำการปิดฉากมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง

Chorus

เจ้านั้นจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วง

ที่อยู่ในยุคและตำแหน่ง แห่งหนที่ต่างกัน

เป็นที่ชัดเจนว่าล้วนเป็นพระกิจของพระเจ้าหนึ่งเดียว 

พระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

บรรดาผู้คนที่พยายามแยกพระกิจเหล่านี้ 

ออกจากกันล้วนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 106 ไม่มีมนุษย์ใดสามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าแทนพระองค์ได้

ถัดไป: 108 พระราชกิจสามช่วงระยะแสดงให้เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 15

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรทั้งหมด เป็นพระวิญญาณนั่นเองที่ตรัส พระองค์คือไฟที่ลุกโชน ทรงพระบารมีและทรงพิพากษา...

31. ยึดมั่นในหน้าที่ของฉัน

โดย หย่างมู่ ประเทศเกาหลีใต้ฉันเคยรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นพี่น้องชายหญิงแสดง ร้องเพลง และเต้นรำในการสรรเสริญพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger