107 พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

Verse 1

พระอุปนิสัยได้รับการเผยจนหมด

ทั้งหมดได้ถูกเปิดเผย

ไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงยุคพระคุณ

หรือยุคธรรมบัญญัติ หรือว่ายุคสุดท้าย

แต่ได้รับการเผยไว้ในครรลอง

ของแผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้า

พระกิจยุคสุดท้ายคือการพิพากษา

รวมไปถึงการตีสอนและความพิโรธ


Verse 2

พระกิจในยุคสุดท้ายที่ทรงเลือกทำ

ไม่อาจแทนที่พระราชกิจ ของยุคธรรมบัญญัติ

หรือพระราชกิจของยุคพระคุณได้

แต่พระกิจทั้งสามยุคมีความเชื่อมโยงกัน

หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

และทั้งหมดคือพระกิจของพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว

ซึ่งพระองค์ทรงทำไว้ในยุคที่แตกต่างกัน


Pre-Chorus

พระราชกิจได้เริ่มต้นในยุคธรรมบัญญัติ

กิจที่ทรงทำในยุคพระคุณ

คือพระราชกิจแห่งการไถ่

และพระราชกิจที่ทรงได้ทำ

ในช่วงยุคสุดท้าย

นำการปิดฉากมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง


Chorus

เจ้านั้นจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วง

ที่อยู่ในยุคและตำแหน่ง แห่งหนที่ต่างกัน

เป็นที่ชัดเจนว่าล้วนเป็นพระกิจของพระเจ้าหนึ่งเดียว

พระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

บรรดาผู้คนที่พยายามแยกพระกิจเหล่านี้

ออกจากกันล้วนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้า


Verse 3

จากพระราชกิจของพระยาห์เวห์

ถึงพระกิจของพระเยซู และถึงพระกิจในปัจจุบัน

สามช่วงระยะเหล่านี้

ครอบคลุมเรื่องราวอันต่อเนื่อง

ตลอดช่วงการบริหารจัดการ

ทั้งหมดของพระเจ้า


Verse 4

และพระกิจทั้งหมดที่เป็นของพระวิญญาณ

ที่เป็นของพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

นับตั้งแต่การทรงสร้างโลกของพระเจ้า

พระองค์ทรงบริหาร จัดการมนุษย์เรื่อยมาตลอด

พระองค์ทรงเป็นปฐมกาลและบทอวสาน

พระองค์ทรงเป็นองค์แรก และองค์สุดท้าย

ทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงเริ่มต้นยุคหนึ่ง

และทรงนำยุคนั้นไปถึงบทอวสาน


Pre-Chorus

พระราชกิจได้เริ่มต้นในยุคธรรมบัญญัติ

กิจที่ทรงทำในยุคพระคุณ

คือพระราชกิจแห่งการไถ่

และพระราชกิจที่ทรงได้ทำ

ในช่วงยุคสุดท้าย นำการปิดฉากมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง


Chorus

เจ้านั้นจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วง

ที่อยู่ในยุคและตำแหน่ง แห่งหนที่ต่างกัน

เป็นที่ชัดเจนว่าล้วนเป็นพระกิจของพระเจ้าหนึ่งเดียว

พระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

บรรดาผู้คนที่พยายามแยกพระกิจเหล่านี้

ออกจากกันล้วนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 106 ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำพระราชกิจแทนพระเจ้าได้

ถัดไป: 108 พระราชกิจสามช่วงระยะแสดงให้เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger