105 พระราชกิจสามช่วงระยะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า

Verse 1

พระราชกิจบริหารจัดการบรรดาผู้คน

แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ

ซึ่งแปลว่าพระราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

แบ่งเป็นสามช่วงระยะ

สามช่วงระยะนี้

ไม่รวมพระราชกิจการสร้างโลกของพระเจ้า

แต่น่าจะเป็นสามช่วงของงานยุคราชอาณาจักร

ยุคธรรมบัญญัติ และยุคพระคุณ


Chorus

สามช่วงระยะของพระราชกิจ

เป็นเรื่องราวเบื้องหลังการบริหารจัดการของพระเจ้า

การปรากฏขึ้นมาของข่าวอันประเสริฐ

ของจักรวาลทั้งหมดทั้งปวง

นั่นคือความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ท่ามกลางมวลมนุษย์

อีกทั้งเป็นรากฐาน

ในการที่ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ทั่วไป


Verse 2

พระราชกิจแห่งการสร้างโลกของพระเจ้านั้น

คือการทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ไม่ใช่งานช่วยมนุษย์ให้รอด

ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน

เพราะตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้

มนุษย์ทั้งปวงนั้น ยังไม่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม

จึงยังไม่มีความจำเป็นสำคัญในพระราชกิจ

ที่จะช่วยเหล่ามวลมนุษย์ให้รอด


Chorus

สามช่วงระยะของพระราชกิจ

เป็นเรื่องราวเบื้องหลังการบริหารจัดการของพระเจ้า

การปรากฏขึ้นมาของข่าวอันประเสริฐ

ของจักรวาลทั้งหมดทั้งปวง

นั่นคือความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ท่ามกลางมวลมนุษย์

อีกทั้งเป็นรากฐาน

ในการที่ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ทั่วไป


Verse 3

การบริหารและจัดการมนุษย์ของพระเจ้า

เริ่มต้นจากพระราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

การสร้างโลกโดยพระเจ้านั้น

ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการจัดการของพระเจ้า

แต่เป็นตอนที่เหล่ามวลมนุษย์

ได้รับเอาอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเท่านั้น

ที่พระราชกิจของพระเจ้า

ในการบริหารจัดการมวลมนุษย์นั้นได้เกิดขึ้นมา


Chorus

สามช่วงระยะของพระราชกิจ

เป็นเรื่องราวเบื้องหลังการบริหารจัดการของพระเจ้า

การปรากฏขึ้นมาของข่าวอันประเสริฐ

ของจักรวาลทั้งหมดทั้งปวง

นั่นคือความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ท่ามกลางมวลมนุษย์

อีกทั้งเป็นรากฐาน

ในการที่ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ทั่วไป


Bridge

การจัดการกับมนุษย์มีสามส่วนด้วยกัน

มิใช่มีสี่ช่วงระยะหรือว่าสี่ยุค

วิธีนี้เท่านั้นที่ถูก

ในการอ้างอิงการจัดการของพระเจ้า

เมื่อยุคสุดท้ายมาถึงปลายทาง

พระราชกิจการบริหารจัดการมนุษย์ต้องยุติลง

นั่นหมายถึงการช่วยมนุษย์ให้รอดสำเร็จบริบูรณ์

การเดินทางของผู้คนถึงจุดหมายปลายทาง

ในฐานะที่เป็นเหล่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า

เจ้าควรรู้ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา

ควรรับรู้ว่ามนุษย์เสื่อมทรามได้อย่างไร

คนนั้นรอดมาได้เช่นไร

ถ้าเจ้ามุ่งเน้นเพียงเข้าใจ

ความจริงเรียบง่ายที่ข้องเกี่ยวกับชีวิต

ไม่รู้ความลี้ลับยิ่งใหญ่นี้

ชีวิตเจ้าจะไม่เหมือนสิ่งของมีรอย

ที่ได้แค่มองแต่ไร้ค่าหรือไร


Chorus

สามช่วงระยะของพระราชกิจ

เป็นเรื่องราวเบื้องหลังการบริหารจัดการของพระเจ้า

การปรากฏขึ้นมาของข่าวอันประเสริฐ

ของจักรวาลทั้งหมดทั้งปวง

นั่นคือความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ท่ามกลางมวลมนุษย์

อีกทั้งเป็นรากฐาน

ในการที่ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ทั่วไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

ก่อนหน้า: 104 ผู้ที่พระเจ้าทรงได้รับจะชื่นชมพระพรอันเป็นนิรันดร์

ถัดไป: 106 ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำพระราชกิจแทนพระเจ้าได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger