108 พระราชกิจสามช่วงระยะแสดงให้เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

Intro

พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

เป็นหัวใจของแผนงานพระเจ้า

แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

และพระอุปนิสัยพระองค์


Verse 1

ผู้ไม่รู้จักสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ไม่อาจรู้ว่า พระอุปนิสัยแสดงออกเช่นไร

ไม่รู้พระปรีชาญาณแห่งพระราชกิจ

ไม่รู้วิธีช่วยคนให้รอด อีกทั้งน้ำพระทัย


Chorus

เพียงสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ก็เผยพระอุปนิสัยได้หมดสิ้น

เผยเจตนารมณ์ที่จะช่วยทุกผู้คน

และกระบวนการทั้งหมดของการช่วยให้รอด


Verse 2

สามช่วงระยะเผยพระราชกิจจนหมด

ผู้ไม่รู้จักพระราชกิจสามช่วงระยะนั้น

ไม่รับรู้วิธีการหลักการอันมากมาย

แห่งพระราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์


Pre-chorus

ผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนจากช่วงระยะเดียว

คือผู้ที่จะจำกัดพระเจ้าไว้กับหลักการ

ความเชื่อพวกเขา คลุมเครือและไม่แน่นอน

พวกเขาไม่มีวันได้รับการช่วยให้รอด


Chorus

เพียงสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ก็เผยพระอุปนิสัยได้หมดสิ้น

เผยเจตนารมณ์ที่จะช่วยทุกผู้คน

และกระบวนการทั้งหมดของการช่วยให้รอด

นี่คือพระเจ้าได้มนุษย์ พระองค์ชนะซาตาน

นี่คือพระเจ้าได้ความมีชัย

แสดงพระอุปนิสัยครบบริบูรณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

ก่อนหน้า: 107 พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

ถัดไป: 109 องค์รวมของพระราชกิจแห่งความรอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger