108 พระราชกิจสามช่วงระยะแสดงให้เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

Intro

พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ 

เป็นหัวใจของแผนงานพระเจ้า

แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น 

และพระอุปนิสัยพระองค์

Verse 1

ผู้ไม่รู้จักสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ไม่อาจรู้ว่า พระอุปนิสัยแสดงออกเช่นไร

ไม่รู้พระปรีชาญาณแห่งพระราชกิจ

ไม่รู้วิธีช่วยคนให้รอด อีกทั้งน้ำพระทัย

Chorus

เพียงสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ก็เผยพระอุปนิสัยได้หมดสิ้น

เผยเจตนารมณ์ที่จะช่วยทุกผู้คน

และกระบวนการทั้งหมดของการช่วยให้รอด

Verse 2

สามช่วงระยะเผยพระราชกิจจนหมด

ผู้ไม่รู้จักพระราชกิจสามช่วงระยะนั้น

ไม่รับรู้วิธีการหลักการอันมากมาย

แห่งพระราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์

Pre-chorus

ผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนจากช่วงระยะเดียว

คือผู้ที่จะจำกัดพระเจ้าไว้กับหลักการ

ความเชื่อพวกเขา คลุมเครือและไม่แน่นอน

พวกเขาไม่มีวันได้รับการช่วยให้รอด

Chorus

เพียงสามช่วงระยะของพระราชกิจ

ก็เผยพระอุปนิสัยได้หมดสิ้น

เผยเจตนารมณ์ที่จะช่วยทุกผู้คน

และกระบวนการทั้งหมดของการช่วยให้รอด

นี่คือพระเจ้าได้มนุษย์ พระองค์ชนะซาตาน

นี่คือพระเจ้าได้ความมีชัย 

แสดงพระอุปนิสัยครบบริบูรณ์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 107 พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

ถัดไป: 109 พระราชกิจทั้งมวลแห่งความรอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 47

เพื่อทำให้ชีวิตของมนุษยชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเพื่อที่มนุษยชาติและเราซึ่งมีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันอาจสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ทั้งหลายได้...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ควรเข้าหาพระคัมภีร์ในการเชื่อในพระเจ้าอย่างไร? นี่คือคำถามในหลักการ ทำไมพวกเราจึงเข้าสนิทกันในคำถามนี้?...

บทที่ 9

ในจินตนาการของผู้คน พระเจ้าคือพระเจ้าและมนุษย์คือมนุษย์ พระเจ้าไม่ตรัสภาษาของมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถพูดภาษาของพระเจ้า สำหรับพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger