1024 มีเพียงผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เข้าสู่การพักสงบ

Verse 1

มนุษยชาติแห่งอนาคต แม้สืบเชื้อจากอดัมและอีฟ

จะไม่อยู่ใต้แดนครอบครองซาตานต่อไป

แต่เป็นเผ่าแห่งผู้รอด ผู้ถูกชำระ

นี่คือมวลมนุษย์ที่ถูกพิพากษาและตีสอน

ได้ล้างบาปมาแล้ว


Chorus

พวกเขาแตกต่างจากเผ่าพันธุ์โบราณ เผ่าพันธุ์อดัมและอีฟ

แตกต่างจนแทบเป็น เผ่าพันธุ์ใหม่ทั้งหมด

เลือกจากคนเสื่อมทรามโดยซาตาน

ยืนหยัดในการพิพากษาสุดท้ายของพระเจ้า

นี่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่

กับพระเจ้า ที่ได้เข้าสู่การพักสุดท้าย


Verse 2

มีเพียงผู้ที่ยืนหยัดอยู่

ผ่านการพิพากษาและตีสอนของยุคสุดท้าย

ในงานการชำระครั้งสุดท้าย

พวกเขาจะได้เข้าพักสงบกับพระเจ้า

นี่คือมวลมนุษย์ที่ถูกพิพากษาและตีสอน ได้ล้างบาปมาแล้ว


Chorus

พวกเขาแตกต่างจากเผ่าพันธุ์โบราณ เผ่าพันธุ์อดัมและอีฟ

แตกต่างจนแทบเป็น เผ่าพันธุ์ใหม่ทั้งหมด

เลือกจากคนเสื่อมทรามโดยซาตาน

ยืนหยัดในการพิพากษาสุดท้ายของพระเจ้า

นี่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่

กับพระเจ้า ที่ได้เข้าสู่การพักสุดท้าย

พวกเขาแตกต่างจากเผ่าพันธุ์โบราณ

เผ่าพันธุ์ของอดัมและอีฟ

แตกต่างจนแทบเป็น เผ่าพันธุ์ใหม่ทั้งหมด

ผ่านงานชำระสุดท้าย ที่คนเหล่านั้นจะได้เข้าพักสงบ

เป็นไทจากอำนาจซาตาน และได้รับโดยพระเจ้า

พวกเขาจะได้เข้าสู่การพักสงบ

พวกเขาจะได้เข้าสู่การพักสงบ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

ก่อนหน้า: 1023 สถานหยุดพักซึ่งต่างกันของพระเจ้ากับมนุษย์

ถัดไป: 1025 พระสัญญาของพระเจ้าต่อมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger