277 ผู้ที่ยั่วยุพระอุปนิสัยของพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

Verse 1

พระเจ้าไม่ทรงมีส่วนในการเมืองของมนุษย์

แต่ทรงควบคุมชะตากรรมของชนชาติ

โลกาและทั้งจักรวาล

ชะตาคนและแผนของพระเจ้า

เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น

ไม่มีชาติไหน ผู้ใดจะหลุดรอดอธิปไตยพระเจ้า

Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเอง 

จงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้เจ้าจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป

Verse 2

รำลึกถึงพระคัมภีร์ คราพระเจ้าทำลายเมืองโสโดม

และการที่ภรรยาของโลทได้กลายเป็นเสาเกลือ

และการที่ผู้คนในนีนะเวห์ได้สำนึกบาปของพวกเขา

ในขี้เถ้าและชุดผ้ากระสอบ

Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเองจงมาหน้าพระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้ท่านจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป

Verse 3

นึกถึงพวกชาวยิว ผู้ตรึงพระเยซูไว้บนกางเขน

เมื่อคราวสองพันปีก่อน จงนึกถึงผลที่ตามมา

พวกเขาถูกขับจากอิสราเอล กระเจิงไปทั่วโลกา

คนมากมายดับสูญ ชนชาติโดนทำลาย

อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Bridge

พวกเขาตอกตรึงพระเจ้า

และยั่วยุพระอุปนิสัย 

พวกเขาชดใช้สิ่งที่ทำ

พวกเขาโทษพระเจ้า

จึงพบชะตากรรมเดียวคือการลงทัณฑ์จากพระองค์

นี่คือผลที่ตามมา

ความวิบัติอันขมขื่น ที่ผู้ปกครองนำมาสู่ 

ประเทศและชนชาติของพวกเขา

Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเองจงมาหน้าพระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้ท่านจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 276 จงใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์

ถัดไป: 278 ไม่มีพลังอำนาจใดสามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ (3)

พวกเจ้าต้องมีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ สามารถกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวพวกเจ้าเอง...

ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ตอนที่เปโตรกำลังได้รับการตีสอนจากพระเจ้า เขาได้อธิษฐานไปว่า “โอพระเจ้า! เนื้อหนังของข้าพระองค์ไม่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์...

ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

เจ้าปรารถนาที่จะพบเจอพระเยซูหรือไม่? เจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูหรือไม่? เจ้าปรารถนาที่จะได้ยินพระวจนะที่พระเยซูตรัสหรือไม่?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger