556 มีเพียงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงเท่านั้นที่สามารถได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้าได้

1 ตอนนี้ตราบเท่าที่พวกเจ้ามีความหวังสักกระผีก เช่นนั้นแล้วไม่ว่าพระเจ้าจะทรงจำฉากเหตุการณ์ในอดีตได้หรือไม่ ความรู้สึกนึกคิดใดหรือที่เจ้าควรธำรงรักษาไว้?  “ฉันต้องแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของฉัน พยายามที่จะรู้จักพระเจ้า ไม่มีวันที่จะถูกซาตานหลอกอีกเลย และไม่มีวันที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่จะนำความอดสูมาสู่พระนามของพระเจ้าอีกเลย”  ด้านที่เป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดพิจารณาว่าเจ้าสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรือไม่ และเจ้ามีความหวังอันใดหรือไม่ก็คือ หลังจากที่ฟังการเทศนาแล้ว เจ้าสามารถเข้าใจความจริงได้หรือไม่ เจ้าสามารถนำความจริงไปปฏิบัติได้หรือไม่ และเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

2 หากเจ้าเพียงรู้สึกสำนึกผิดเท่านั้น และเมื่อเจ้าทำสิ่งทั้งหลาย เจ้ายังคงกระทำโดยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามและคิดในหนทางเดิมๆ ไม่เพียงเป็นการไม่มีความเข้าใจโดยสิ้นเชิงเท่านั้น  แต่กลับเป็นการแย่ลงทุกที—เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะไร้ความหวัง และควรถูกตัดออกไป  ยิ่งเจ้าเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด และยิ่งเจ้าเข้าใจตัวเจ้าเองมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งมีความสามารถที่จะเป็นนายตัวเจ้าเองมากขึ้นเท่านั้น  ยิ่งเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเจ้าเองถ้วนทั่วมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งจะมีความสามารถที่จะทำให้ตัวเจ้าเองเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้น  หลังจากที่เจ้าได้สรุปสาระประสบการณ์ของเจ้าแล้ว เจ้าจะไม่มีวันล้มเหลวในเรื่องนี้อีกเลย

3 ในข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงแล้ว ทุกคนมีมลทิน และพวกเขาล้วนเปิดเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเฉพาะบางอย่าง ดังเช่น ความโอหังหรือความคิดว่าตนเองชอบธรรมเสมอ หรือไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ทำการฝ่าฝืนบางอย่าง หรือการคิดผิดหรือข้อผิดพลาดบางอย่างในงานของพวกเขา หรือไม่ก็พวกเขาเป็นกบฏเล็กน้อย  สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีบุคคลที่ถูกทำให้เสื่อมทรามคนใดสามารถหลีกเลี่ยงได้  อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจความจริงแล้ว เจ้าควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น และจะไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องเดือดร้อนอยู่เสมอจากสิ่งทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นในอดีต  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สิ่งที่เกรงกลัวก็คือว่า เจ้าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ภายหลังจากที่ได้เข้าใจแล้ว เกรงว่าเจ้าจะทำสิ่งทั้งหลายต่อไปแม้เมื่อเจ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นผิด และเกรงว่าเจ้าจะปฏิบัติตนในหนทางเฉพาะบางอย่างต่อไปแม้ภายหลังจากที่ได้รับการบอกแล้วว่าสิ่งนั้นผิด  ผู้คนเช่นนั้นอยู่เลยพ้นเกินกว่าการไถ่

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 555 เจ้าควรไล่ตามเสาะหาความก้าวหน้าเชิงบวก

ถัดไป: 557 เจ้ารู้จักธรรมชาติของเจ้าเองหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger