755 มีเพียงบรรดาผู้ที่ทำให้ซาตานปราชัยเท่านั้นที่ได้รับการช่วยให้รอด

Intro

เมื่อผู้คนยังไม่ได้รับความรอด

ชีวิตพวกเขาถูกแทรกแซงและควบคุมโดยซาตาน

พวกเขาเป็นนักโทษของมันทั้งสิ้น


Verse 1

นักโทษเหล่านี้ไร้อิสรภาพ

ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากซาตาน

ไม่มีสิทธิหรือคู่ควรนมัสการพระเจ้า

ซาตานยังตามเป็นเงาพวกเขา

เพราะซาตานชั่วช้าโจมตีพวกเขา

ผู้คนเหล่านี้สิ้นไร้ความสุข

ไม่มีสิทธิ์ดำรงตามปกติได้

ไม่มีแม้ศักดิ์ศรีที่จะให้พูดถึง


Chorus

เจ้าต้องลุกขึ้นยืน สู้รบกับซาตาน

ด้วยความเชื่อ การนบนอบ ยำเกรงพระเจ้า

เพื่อเป็นอาวุธต่อสู้เสี่ยงเป็นและเสี่ยงตาย

ด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าจึงทำซาตานคุกเข่าลงได้

เมื่อเจ้าทำได้ ให้มันปราชัยบริบูรณ์

ให้มันหันวิ่งหนีและกลับกลายเป็นขี้ขลาด

มันจะไม่กล่าวหาหรือโจมตีเจ้าอีกต่อไป

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจะได้รับความรอดและเป็นอิสระ


Verse 2

หากเจ้ามุ่งมั่นจะตัดขาดกับซาตาน

แต่อาวุธที่เหมาะสม เจ้ากลับไม่มีพร้อม

เจ้าจะยังคงอยู่ในภยันตราย

เมื่อเวลาผ่าน เจ้าจะทรมาน หมดสิ้นพลัง

เจ้าจะยังคงไม่สามารถเป็นคำพยาน

ติดกับดักการโจมตี การกล่าวหาของมัน

ไม่อาจปล่อยตัวเองเป็นอิสระอย่างบริบูรณ์

เช่นนั้นเจ้าแทบไม่มีหวังได้รับความรอด


Bridge

เมื่อราชกิจถูกกล่าวประกาศว่าเสร็จสิ้น

เจ้าจะยังอยู่ในกำมือของซาตาน

ไม่อาจปลดปล่อยตัวเอง สิ้นหวัง ไร้โอกาส

ผู้คนเช่นนั้นจะตกเป็นเชลยของซาตาน


Chorus

เจ้าต้องลุกขึ้นยืน สู้รบกับซาตาน

ด้วยความเชื่อ การนบนอบ ยำเกรงพระเจ้า

เพื่อเป็นอาวุธต่อสู้เสี่ยงเป็นและเสี่ยงตาย

ด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าจึงทำซาตานคุกเข่าลงได้

เมื่อเจ้าทำได้ ให้มันปราชัยบริบูรณ์

ให้มันหันวิ่งหนีและกลับกลายเป็นขี้ขลาด

มันจะไม่กล่าวหาหรือโจมตีเจ้าอีกต่อไป

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจะได้รับความรอดและเป็นอิสระ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 754 พระเจ้าจะทรงได้รับเฉพาะบรรดาผู้ที่เอาชนะซาตานอย่างถึงที่สุดเท่านั้น

ถัดไป: 756 จงใช้ความจริงทำให้ซาตานปราชัยเพื่อการได้รับโดยพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger