686 มีเพียงบรรดาผู้ที่บรรลุความรอดของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนเป็น

Verse 1

บรรดาผู้อยู่ภายใต้อิทธิพลมืด

อยู่ในความตาย ถูกซาตานครอบครอง

หากพระเจ้าไม่พิพากษาช่วยให้รอด

คนไม่อาจพ้นความตายและมีชีวิต

คนตายเหล่านี้ไม่อาจเป็นคำพยาน

หรือให้พระเจ้าทรงใช้ ยิ่งไม่อาจเข้าราชอาณาจักร

พระเจ้าทรงประสงค์เพียงงาน

และคำพยานของบรรดาพวกคนเป็น

"คนตาย" ต่อต้านและกบฏต่อพระเจ้า

จิตวิญญาณด้านชาไม่อาจเข้าใจพระวจนะ

ไม่นำความจริงมาปฏิบัติ ไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า

ถูกหาประโยชน์อยู่ภายใต้อำนาจซาตาน


Chorus

ผู้คนปรารถนาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิต

ได้รับการทรงเห็นชอบ

และเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

ต้องนบนอบต่อพระพิพากษา

และยอมให้ทรงตัดแต่ง

พวกเขาจะนำความจริงทั้งหมดไปปฏิบัติ

เมื่อนั้นเท่านั้นจึงได้รับความรอดจากพระเจ้า

และกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิอย่างแท้จริง


Verse 2

คนเป็นคือคนที่รอดโดยพระเจ้า

พวกเขาได้รับการพิพากษาและการตีสอน

พวกเขาเต็มใจจะวางชีวิตลง

และพลีอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อพระองค์

เมื่อคนเป็นเป็นพยานให้พระเจ้า

ซาตานนั้นจึงอับอาย

มีแต่คนเป็นสามารถเผยแพร่ราชกิจ

พวกเขาเป็นคนจริงๆ สมดังพระทัย


Chorus

ผู้คนปรารถนาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิต

ได้รับการทรงเห็นชอบ

และเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

ต้องนบนอบต่อพระพิพากษา

และยอมให้ทรงตัดแต่ง

พวกเขาจะนำความจริงทั้งหมดไปปฏิบัติ

เมื่อนั้นเท่านั้นจึงได้รับความรอดจากพระเจ้า

และกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิอย่างแท้จริง

ผู้คนปรารถนาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิต

ได้รับการทรงเห็นชอบ

และเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

ต้องนบนอบต่อพระพิพากษา

และยอมให้ทรงตัดแต่ง

พวกเขาจะนำความจริงทั้งหมดไปปฏิบัติ

เมื่อนั้นเท่านั้นจึงได้รับความรอดจากพระเจ้า

และกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิอย่างแท้จริง

พวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าคือใครบางคนที่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกหรือไม่?

ก่อนหน้า: 685 จงยึดมั่นต่อสิ่งซึ่งมนุษย์ต้องทำ

ถัดไป: 687 ความล้มเหลวคือโอกาสเหมาะอันดีที่สุดในการรู้จักตัวเจ้าเอง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger