892 บรรดาผู้ที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดนั้นสำคัญที่สุดในพระหทัยของพระองค์

Verse 1

ราชกิจแห่งความรอดนั้นมีนัยสำคัญ

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับพระองค์

ด้วยแผนและน้ำพระทัย

มิใช่เพียงความคิดและวจนะ

ทรงทำทุกๆ สิ่งเพื่อมนุษย์ทั้งปวง

โอ้ ราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นช่างสำคัญ

ทั้งต่อคนและพระองค์เอง


Verse 2

พระเจ้าทรงไม่ว่างเว้น ทรงพยายามมากมาย

ทรงบริหารจัดการราชกิจ ปกครองทุกสิ่ง และทุกคน

ไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อน จ่ายราคาสูงมากมาย

ในราชกิจพระเจ้าทรงเผยต่อคนทีละนิด

สิ่งที่ทรงเป็น ทรงมี ราคาที่ทรงจ่ายไป

พระปัญญา ฤทธานุภาพ พระอุปนิสัยทั้งปวง


Chorus

ไม่ว่าราชกิจหนักเพียงใด ไม่ว่ามีอุปสรรคอันใด

ไม่ว่ามนุษย์จะอ่อนแอ และกบฏมากเพียงใด

ไม่อาจหยุดพระเจ้าได้ ไม่มีสิ่งใดยากไป

ไม่มีสิ่งใดยากไป


Verse 3

พระเจ้าทรงใกล้ชิดพวกที่ทรงเลือกสรร

เพื่อการบริหารจัดการ และช่วยให้รอด

ในจักรวาลนี้ ใครอีกหรือที่เคยมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเช่นนั้นกับพระเจ้า

ในพระหทัย พวกเขาสำคัญที่สุด

และทรงให้คุณค่าเหนือทุกสิ่ง


Verse 4

ถึงแม้พวกเขาทำร้าย ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ถึงแม้พระองค์ทรงจ่ายราคาสูงลิบเพื่อพวกเขา

แต่ทรงราชกิจไม่รู้เหนื่อย

ไม่ร้องทุกข์ ไม่เสียพระทัย

ทรงรู้ว่าสักวันมนุษย์จะซาบซึ้งกับพระวจนะ

พวกเขาจะระลึกได้ว่า

ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

และกลับมาเคียงข้างพระองค์


Chorus

ไม่ว่าราชกิจหนักเพียงใด ไม่ว่ามีอุปสรรคอันใด

ไม่ว่ามนุษย์จะอ่อนแอและกบฏมากเพียงใด

ไม่อาจหยุดพระเจ้าได้ ไม่มีสิ่งใดยากไป

ไม่มีสิ่งใดยากไป

โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ

โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ

โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 891 พระเจ้าใส่พระทัยที่สุดต่อบรรดาผู้ที่พระองค์จะทรงช่วยให้รอด

ถัดไป: 893 พระเจ้าประทานความจริงและชีวิตแก่มวลมนุษย์โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งตอบแทน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger