บทที่ 38

มันไม่ใช่ว่าความเชื่อของเจ้าดีหรือบริสุทธิ์ แต่งานของเราต่างหากที่มหัศจรรย์! ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะความปรานีของเรา! เจ้าต้องไม่มีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของความเห็นแก่ตัวหรือความโอหังแม้แต่น้อย หาไม่แล้วเราจะไม่ทำงานกับเจ้า เจ้าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่ามนุษย์จะล้มลงหรือยืนหยัดแข็งแกร่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขา มันเป็นเพราะเรา ในวันนี้ หากเจ้าไม่เข้าใจขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน เจ้าจะล้มเหลวในการเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างแน่นอน! เจ้าต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับการทำให้เสร็จสิ้นในวันนี้คือพระราชกิจที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลย การกระทำของมนุษย์มีค่าอะไร? เมื่อพวกเขาไม่เห็นแก่ตัว โอหัง และเย่อหยิ่ง พวกเขาก็ขัดจังหวะการบริหารจัดการของพระเจ้าและทำลายแผนการของพระองค์ โอ พวกคนเสื่อมทรามทั้งหลาย! พวกเจ้าต้องมาพึ่งพาเราในวันนี้ หากพวกเจ้าไม่ทำ เราจะบอกพวกเจ้าในวันนี้ว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันสัมฤทธิ์ผลในสิ่งใดเลย! ทั้งหมดจะไร้ประโยชน์และการดำเนินงานของพวกเจ้าจะไร้ค่า!

จงอย่าชักช้าหรือลังเล วันนี้บรรดาผู้ที่รักเราแต่ละคนจะดำเนินงานอันมหัศจรรย์ของเราจนแล้วเสร็จในตัวพวกเขา เราไม่ต้องการพวกที่ไม่ถ่อมตัวพวกเขาเองลง และในวันนี้เราใช้แต่บรรดาผู้ที่ถ่อมตัวอย่างถ้วนทั่วเท่านั้น เราจะเปิดรับอย่างเต็มที่เฉพาะพวกเจ้าที่รักเราด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้ บรรดาผู้ที่ถูกผู้อื่นดูถูกและผู้ที่สามารถเปิดใจพวกเขาเองออกรับเราอย่างสุดใจเท่านั้น เราจะให้พวกเจ้าเข้าใจเจตนารมณ์ของเรา และพวกเจ้าจะมาอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลาเพื่อรับพรทั้งหลายของเรา บรรดาผู้ที่สละตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ มอบถวายตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ และแบกภาระเพื่อเราในวันนี้ เราจะไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดีอย่างเด็ดขาด—ด้วยเหตุนี้ความชอบธรรมของเราจึงได้รับการเผย จงอย่าบ่นเกี่ยวกับเรา พระคุณของเราพอเพียงสำหรับพวกเจ้า เจ้าอาจมาและรับเอามันไปด้วยเพื่อที่เจ้าอาจลิ้มรสความหวานซึ่งหาที่เปรียบมิได้ นี่จะไม่เพียงก่อให้เกิดความรักสำหรับเราภายในตัวเจ้าเท่านั้น แต่มันจะทำให้ความรักนี้ของเจ้ายิ่งลึกซึ้งขึ้น

งานของเราถูกดำเนินการไปทีละขั้น และงานของเราย่อมไม่ประมาทหรือสับสนปนเปอย่างแน่นอน เพื่อที่จะติดตามเรา พวกเจ้าต้องทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีนี้เช่นกัน จงแลดูการกระทำของเราและเรียนรู้จากเรา ด้วยวิธีนี้ หากเจ้าติดตามก้าวย่างของเรา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับการนำเข้าสู่การสำแดงราชอาณาจักร จงเปล่งเสียงยินดีด้วยเสียงเดียวกัน! บุตรทั้งหลายของเรา! พระราชกิจของพระเจ้าจะได้รับการทำให้สำเร็จลุล่วงกับพวกเจ้า กับผู้คนกลุ่มนี้ เจ้าไม่รู้สึกว่าได้รับพระพรหรอกหรือ?

มันเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งลึกได้อย่างแท้จริง! เราได้นำพวกเจ้ามา ณ ที่นี้ ในวันนี้ เพื่อที่พวกเจ้าอาจมองเห็นงานอันมหัศจรรย์ของเรา!

ก่อนหน้า: บทที่ 37

ถัดไป: บทที่ 39

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของเจ้า

ทุกความประพฤติและการกระทำในชีวิตของพวกเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าต้องได้รับการจัดหาบทตอนแห่งวจนะของเราในแต่ละวันเพื่อเติมคืนพวกเจ้าให้เต็ม...

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

แผนการบริหารจัดการนานหกพันปีของพระเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลง และประตูแห่งราชอาณาจักรได้ถูกเปิดออกแล้วให้กับทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระองค์...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

การตักเตือนสามประการ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรรักภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

สารบัญ

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้