บทที่ 13

ภายในวจนะและถ้อยคำของเรานั้นมีเจตนารมณ์ของเราซ่อนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ผู้คนก็มิได้รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลย พวกเขาเอาแต่รับวจนะของเราจากภายนอก และติดตามวจนะเหล่านั้นจากภายนอก และพวกเขาไม่สามารถเข้าใจหัวใจของเรา หรือหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณในเจตจำนงของเราจากภายในวจนะของเรา แม้เราทำให้วจนะของเราชัดเจน มีใครหรือที่เข้าใจวจนะของเรา? จากศิโยน เราได้มาสู่มวลมนุษย์ เป็นเพราะเราได้นุ่งห่มตัวเราอยู่ในสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติและในหนังมนุษย์ ผู้คนจึงเพียงมารู้จักการปรากฏของเราจากภายนอก—แต่พวกเขาไม่รู้จักชีวิตที่อยู่ภายในเรา ทั้งพวกเขายังจำพระเจ้าของพระวิญญาณไม่ได้ และรู้จักเพียงมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเท่านั้น พระเจ้าที่เป็นจริงพระองค์เองทรงสามารถไม่ควรค่าแก่การลองพยายามของพวกเจ้าที่จะรู้จักพระองค์หรือ? พระเจ้าที่เป็นจริงพระองค์เองทรงสามารถไม่ควรค่าแก่ความพยายามของพวกเจ้าที่จะ “แยกส่วน” พระองค์เลยเชียวหรือ? เรารังเกียจความเสื่อมทรามของทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่เราก็รู้สึกสงสารความอ่อนแอของพวกเขา เรากำลังจัดการกับธรรมชาติเก่าๆ ของทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่เช่นกัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประชากรของเราในจีน พวกเจ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยหรอกหรือ? ในหมู่ประชากรทั้งปวงของเรา และในหมู่บุตรทั้งผองของเรา นั่นก็คือ ในหมู่คนทั้งหลายที่เราได้เลือกสรรออกมาจากทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์ พวกเจ้าจัดอยู่ในกลุ่มที่ต่ำต้อยที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงได้สละพลังงานส่วนใหญ่ไปกับพวกเจ้า เป็นความพยายามอันใหญ่หลวงที่สุด พวกเจ้ายังคงไม่ทะนุถนอมชีวิตที่ได้รับการอวยพร ซึ่งพวกเจ้าชื่นชมกันในวันนี้หรือ? พวกเจ้ายังคงกำลังทำใจแข็งเพื่อที่จะกบฏต่อเราและเริ่มงานออกแบบทั้งหลายของพวกเจ้าเองหรือ? หากไม่เป็นเพราะความสงสารและความรักอันต่อเนื่องของเรา มนุษยชาติทั้งมวลคงจะได้ตกเป็นเชลยแก่ซาตานและกลายไปเป็น “ชิ้นอาหารโอชารส” ในปากของมันไปนานแล้ว วันนี้ท่ามกลางผู้คนทั้งปวง บรรดาผู้ที่สละตัวพวกเขาเองเพื่อเราโดยแท้และรักเราโดยแท้นั้นยังคงหายากมากพอที่จะนับได้ด้วยนิ้วของมือข้างเดียว วันนี้ สมญา “ประชากรของเรา” สามารถเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของพวกเจ้าได้หรือ? มโนธรรมของเจ้าได้แต่เย็นชาขึ้นราวกับน้ำแข็งเท่านั้นหรือ? เจ้าควรค่าอย่างแท้จริงที่จะกลายมาเป็นผู้คนที่เราพึงประสงค์หรือ? จงคิดย้อนไปในอดีตและมองดูวันนี้อีกครั้ง—เจ้าคนใดบ้างได้ทำเราพึงพอใจ? เจ้าคนใดบ้างได้แสดงความกังวลห่วงใยโดยแท้ต่อเจตนารมณ์ของเรา? หากเราไม่ได้คอยกระตุ้นเตือนพวกเจ้า พวกเจ้าก็คงจะยังไม่ได้ตื่นขึ้นมา แต่จะยังคงค้างอยู่ราวกับถูกแช่แข็ง และราวกับอยู่ในสภาวะจำศีลอีกครั้ง

ในท่ามกลางเกลียวคลื่นอันปั่นป่วนขุ่นข้น มนุษย์มองเห็นความโกรธเคืองของเรา ในหมู่เมฆทะมึนที่กำลังม้วนถลา มนุษย์รู้สึกครั่นคร้ามและหวาดกลัว และไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ใด ราวกับอยู่ในความยำเกรงว่าฟ้าร้องและสายฝนจะกวาดพวกเขาทิ้งไป และแล้ว หลังจากพายุหิมะซึ่งควงคว้างได้ลอยผ่านไป อารมณ์ของพวกเขาก็สงบและเบาลงในขณะที่พวกเขาปีติยินดีในทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ แต่ในช่วงเวลาเช่นนั้นเอง ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเขาเคยได้รับประสบการณ์กับความรักอันไร้เขตคั่นที่เรามีต่อมนุษยชาติ? ในหัวใจของพวกเขามีเพียงรูปร่างของเรา ทว่าหาได้มีเนื้อแท้แห่งวิญญาณของเราไม่ กล่าวคือ มนุษย์มิใช่กำลังเยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผยอยู่หรือ? เมื่อลมพายุได้พัดผ่านไปแล้ว มวลมนุษย์ทั้งปวงก็เป็นดังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ราวกับว่าภายหลังกระบวนการถลุงโดยผ่านทางความทุกข์ลำบากทั้งหลายแล้ว พวกเขาก็ได้รับความสว่างและชีวิตคืนมา หลังจากสู้ทนการโบยตีที่เรากระหน่ำ พวกเจ้าไม่ได้มีโชควาสนาให้ได้มาถึงวันนี้ด้วยเช่นกันหรอกหรือ? แต่ว่าเมื่อวันนี้ผ่านไปและพรุ่งนี้มา พวกเจ้าจะมีความสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ที่ตามหลังห่าฝนได้หรือ? เจ้าจะมีความสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งการอุทิศซึ่งตามหลังกระบวนการถลุงของเจ้าได้หรือ? เจ้าจะสามารถรักษาไว้ซึ่งการเชื่อฟังของวันนี้ไว้ได้หรือ? การอุทิศของพวกเจ้ายังคงมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? นี่เป็นข้อเรียกร้องที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ในอันที่จะทำให้ลุล่วงหรือ? เราดำเนินชีวิตในหมู่มวลมนุษย์ทุกวัน และกระทำการร่วมกับมวลมนุษย์ในท่ามกลางพวกเขา ทว่ากลับไม่มีผู้ใดได้เคยสังเกตเห็นการนี้ หากมิใช่เพราะการนำของวิญญาณของเราแล้ว ผู้ใดจากทั่วทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์จะยังคงดำรงอยู่ในยุคปัจจุบันเล่า? เมื่อเราพูดว่า เราดำเนินชีวิตและกระทำการร่วมกับพวกมนุษย์นั้น เรากำลังพูดเกินจริงหรือ? ในอดีต เราได้พูดไว้ว่า “เราได้สร้างมนุษยชาติ และได้นำมนุษยชาติทั้งปวง และได้บัญชามนุษยชาติทั้งปวง” นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆ หรอกหรือ? เป็นไปได้หรือว่าประสบการณ์ของพวกเจ้าในสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอ? วลีธรรมดาที่ว่า “คนปรนนิบัติ” คงจะใช้ทั้งชีวิตของพวกเจ้าในการขยายความ เมื่อปราศจากประสบการณ์จริง มนุษย์ผู้หนึ่งจะไม่มีวันมารู้จักเราเลย—พวกเขาจะไม่มีวันมีความสามารถที่จะมารู้จักเราโดยผ่านทางวจนะของเราได้เลย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เราได้มาอยู่ในท่ามกลางพวกเจ้าเป็นการส่วนตัว—นี่จะไม่เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อความเข้าใจของพวกเจ้าหรอกหรือ? การจุติเป็นมนุษย์ของเรามิใช่เป็นความรอดสำหรับพวกเจ้าด้วยหรอกหรือ? หากเราไม่ได้ลงมาอยู่ในมวลมนุษย์ในตัวตนของเราเอง ทั่วทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คงจะได้ถูกแทรกซึมด้วยมโนคติที่หลงผิด ซึ่งก็คือการได้กลายไปเป็นสิ่งครอบครองของซาตานไปนานแล้ว เพราะสิ่งที่เจ้าเชื่อนั้นเป็นแค่รูปลักษณ์ของซาตานและไม่มีอันใดเลยที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระองค์เอง นี่ไม่ใช่ความรอดของเราหรอกหรือ?

ตอนที่ซาตานมาอยู่ต่อหน้าเรา เราหาได้ถอยหนีจากความดุดันอันป่าเถื่อนของมันไม่ อีกทั้งเราก็มิได้ขวัญผวากับความน่าขยะแขยงของมัน กล่าวคือ เราก็เพียงเพิกเฉยต่อมันเท่านั้น เมื่อซาตานทดลองเรา เรามองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของมันทะลุปรุโปร่ง เป็นเหตุให้มันคืบไถลจากไปด้วยความอับอายและความอัปยศอดสู ตอนที่ซาตานต่อสู้กับเรา และพยายามกระชากคว้าประชากรที่เราเลือกสรรไป เราเปิดศึกกับมันในเนื้อหนังของเรา และในเนื้อหนังของเรานั้น เราค้ำชูและเป็นผู้เลี้ยงประชากรของเรา เพื่อที่พวกเขาอาจไม่ล้มลงหรือหลงทางอย่างง่ายดาย และเรานำทางพวกเขาในทุกย่างก้าวของหนทาง และเมื่อซาตานถอนตัวไปในความพ่ายแพ้ เราก็จะได้รับการถวายเกียรติในประชากรของเรา และประชากรของเราก็จะได้เป็นพยานอันไพเราะและกึกก้องแก่เรา ด้วยเหตุนี้ เราจะเอาพวกตัวประกอบเสริมความเด่นในแผนการแห่งการบริหารจัดการของเราและโยนพวกมันลงสู่บาดาลลึกอย่างถาวร นี่คือแผนการของเรา นี่คืองานของเรา ในชีวิตของพวกเจ้า อาจมีสักวันที่เจ้าจะพบกับสถานการณ์เช่นนั้น กล่าวคือ เจ้าจะยอมให้ตัวเจ้าเองตกเป็นเชลยของซาตานอย่างเต็มใจ หรือเจ้าจะปล่อยให้เราได้เจ้าไว้? นี่เป็นชะตากรรมของตัวเจ้าเอง และเจ้าต้องพิจารณามันอย่างรอบคอบระมัดระวัง

ชีวิตในราชอาณาจักรนั้นเป็นชีวิตของประชากรกับพระเจ้าพระองค์เอง มนุษยชาติทั้งมวลล้วนอยู่ภายใต้การดูแลและการคุ้มครองปกป้องของเรา และล้วนเข้าร่วมในการสู้ตายกับพญานาคใหญ่สีแดง เพื่อที่จะชนะการสู้รบครั้งสุดท้ายนี้ เพื่อที่จะเผด็จศึกพญานาคใหญ่สีแดง ประชากรทุกคนควรถวายความเป็นอยู่ทั้งมวลของพวกเขาแก่เราในราชอาณาจักรของเรา “ราชอาณาจักร” ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้อ้างอิงถึงชีวิตที่ดำเนินอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของเทวสภาพ ซึ่งในนั้นมีเราเป็นผู้เลี้ยงสำหรับมนุษย์ทั้งปวง ผู้ซึ่งยอมรับการฝึกฝนของเราโดยตรง เพื่อให้ชีวิตของพวกเขาเป็นราวกับอยู่ในสวรรค์แม้ยังคงอยู่บนแผ่นดินโลก—เป็นการทำให้ชีวิตในสวรรค์ชั้นที่สามเป็นจริงโดยแท้ แม้เรานั้นอยู่ในเนื้อหนังของเรา เราก็ไม่ได้ทนทุกข์กับข้อจำกัดต่างๆ ของเนื้อหนัง หลายคราวเหลือเกินที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อฟังการอธิษฐานของเขา และหลายคราวเหลือเกินขณะเดินไปในหมู่พวกมนุษย์ เราได้ชื่นชมการสรรเสริญของพวกเขา แม้ว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่เคยตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ของเราเลย เราก็ยังคงดำเนินงานของเราในหนทางนี้ต่อไป ในที่อาศัยของเรา ซึ่งเป็นที่ที่เราซ่อนตัวอยู่—แม้จะเป็นเช่นนั้น ในที่อาศัยของเรา เราก็ได้ทำให้ศัตรูทั้งหมดของเราพ่ายแพ้ ในที่อาศัยของเรา เราได้รับประสบการณ์จริงของการใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก ในที่อาศัยของเรา เรากำลังสังเกตทุกคำพูดและการกระทำของมนุษย์ และกำลังเฝ้าดู และกำลังดำเนินนำทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์ หากมนุษยชาติสามารถรู้สึกกังวลห่วงใยต่อเจตนารมณ์ของเรา ทำให้เราพึงพอใจและให้ความยินดีแก่เราด้วยประการฉะนี้ เช่นนั้นแล้ว เราก็คงจะอวยพรมวลมนุษย์ทั้งปวงอย่างแน่นอน นี่มิใช่สิ่งที่เราเจตนาเพื่อมนุษยชาติหรอกหรือ?

ในขณะที่มวลมนุษย์อยู่ในสภาวะหมดสติ มีเพียงเสียงกัมปนาทแห่งฟ้าร้องของเราเท่านั้นที่ปลุกพวกเขาขึ้นมาจากฝันของพวกเขา และเมื่อพวกเขาเปิดตาขึ้นมา การระเบิดของรังสีเย็นเหล่านี้ทำร้ายดวงตาของพวกเขาไปมากมาย จนถึงขนาดที่พวกเขาสูญเสียสำนึกรับรู้ทิศทางของพวกเขา และไม่รู้ว่าพวกเขาได้มาจากที่ใดและพวกเขากำลังจะไปที่ใด ผู้คนส่วนใหญ่ถูกบดขยี้ด้วยลำแสงเสมือนแสงเลเซอร์ และทรุดฮวบลงไปกองอยู่ภายใต้ลมพายุ ร่างของพวกเขาถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากอันถั่งโถมพัดพาไปจนหมดสิ้น ไม่เหลือร่องรอยใดไว้เบื้องหลัง ในที่สุดผู้รอดชีวิตทั้งหลายก็สามารถมองเห็นใบหน้าของเราอย่างชัดเจนในความสว่างนั้น และเมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นที่พวกเขามารู้จักบางสิ่งบางอย่างในการปรากฏภายนอกของเรา จนถึงขนาดที่พวกเขาไม่กล้ามองหน้าเราตรงๆ อีกต่อไป เกรงกลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราจะทำโทษเนื้อหนังของพวกเขาด้วยการตีสอนและการสาปแช่งของเราอีกครั้ง ผู้คนมากมายเหลือเกินร้องออกมาและร่ำไห้อย่างขมขื่น มากมายเหลือเกินตกอยู่ในความท้อแท้สิ้นหวัง มากมายเหลือเกินหลั่งเลือดเป็นสายน้ำ มากมายเหลือเกินกลายเป็นซากศพ ลอยละล่องไปทางนี้และทางนั้นอย่างไร้จุดหมาย ผู้คนมากมายเหลือเกินที่กำลังค้นหาที่ทางของตัวพวกเขาเองในความสว่างนั้น รู้สึกปวดหัวใจแปลบปลาบและหลั่งน้ำตาให้กับความไร้สุขอันยาวนานหลายปีของพวกเขา ผู้คนมากมายเหลือเกินที่ถูกความสว่างบังคับให้ยอมสารภาพความไม่สะอาดของพวกเขา และตกลงใจแน่วแน่ที่จะปฏิรูปตัวพวกเขาเอง ผู้คนมากมายเหลือเกินได้สูญเสียความชื่นบานยินดีแห่งการดำเนินชีวิตไปแล้วขณะถูกบังตา และผลสืบเนื่องก็คือไม่มีแก่ใจที่จะสังเกตเห็นความสว่าง และเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเฉื่อยชาอยู่กับที่ต่อไป รอคอยบทอวสานของพวกตน และผู้คนมากมายเหลือเกินกำลังชักใบเรือแห่งชีวิตและคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้ของพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อภายใต้การนำของความสว่าง … วันนี้ ผู้ใดในหมู่มวลมนุษย์ที่ไม่ดำรงอยู่ในสภาวะนี้? ผู้ใดที่ไม่ดำรงอยู่ภายในความสว่างของเรา? ต่อให้เจ้าเข้มแข็ง หรือแม้ว่าเจ้าอาจอ่อนแอ เจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงการมาของความสว่างของเราได้อย่างไร?

10 มีนาคม ค.ศ. 1992

ก่อนหน้า: บทที่ 12

ถัดไป: บทที่ 14

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าควรละวางพระพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger